Jag är en del av mina tankar, känslor och kropp.
Jag är inte mina tankar, känslor och kropps mående. 
Jag är en del av mitt förflutna, då tid, nu tid och en kommande framtd. Inget jag bör, kan eller ska  identifiera mig med.
Jag är bara en del av allt. 
När jag är hörsam ger mina tankar, känslor och kropp mig alltid en ledtråd. Det är när jag kan höra, känna och uttrycka de som en viss läkning kan ske. Genom att våga uttrycka det som upplevs så får jag det ur mitt system och det transoformeras om till kraft och förnybar energi. Jag har förstått, insett och lärt mig innebörden av att vara följsam i växlingarna av tankar, känslor och mående även fysiskt. Alla tankar och känslor servar mig och de är ok, de är bara en del av mg. Även de som vi människor kan värdera som dåliga, jobbiga, fula, negativa och fördömmer eller vill undvika att kännas vid. De är en tanke eller känsla som alltid kommer av en anledning och den ger mig en ledtråd till något. Skuggsidorna av våra tankar, känslor och beteende kommer alltid tillbaka med effekter när de inte får vårt erkännande. Det är först när jag bemöter de med acceptans och öppenhet, utan dömande och värderande som ledtråden de bär på uppenbarar sig. 
 

Jag kommer utforska tankar, känslor och signaler mer än att ifrågasätta. Ett ifrågasättande kan trigga igång saker som också kan leda till läkning. Jag väljer istället att mer öppet och nyfiket att utforska när det passar bättre in för läkning.
Jag upplever att det bemötandet blir ett bättre samarbete och de mentala och känslomässiga sår som behöver läkas löser upp sig smidigare. Ledtråden de kommer med blir tydligare och vad de döljer uppenbarar sig lättare för mig. Ett ifrågasättande kan stänga ner mer än det öppnar upp och andra känslor som att vara fel kan istället uppstå är min egen upplevelse och erfarenhet. 

Det kan vara väldigt bra att byta perspektiv på saker och ting. 
Jag kommer öppna perspektiv mer än att byta dem för något säger mig att det är så jag även kan och behöver göra. När jag väljer att öppna dem så får jag fatt i något större och vidare. På så vis transformeras min verklighet av illusioner om så triggers och sår läks. Jag behöver inte stänga ett perspektv för att ett byta till ett annat.  

Livet är en process där jag vaknar varje dag. En process som är i ständig förändring. En skapelse process ända tills jag dör och jag är bara en del av den. Jag vet att jag inte kan väcka andra som sover när jag själv håller på att vakna. Allt är föränderligt även mina tankar, känslor och kropp. Samt mitt medvetande och insikter.
Tillsammans skapar vi det vackraste som finns-
"Själar växer när de berörs och insikter föds" Livet är en möjlighet för oss alla. 

Vi alla behöver någon som tror på oss tills vi kan börja tro på oss själva och lita på vår egen intution. Den som vi alla har och som vi kan behöva utveckla. Hoppet finns alltid i hjärtat även när tvivlet sviktar. Kärleken är din grund, finn den och lev utifrån den.
Vi behöver alla göra det som ger oss glädje. Det är inte meningen med livet som är viktigast utan att skapa mening med det liv vi faktiskt har. Vi behöver inte andras bekräftelse, vi behöver stöd att våga, vara och göra utifrån vår tro, hopp kärlek med glädje.