Suggestions terapi

Suggestionterapi används för avslappning och symtom behandling vid enstaka eller lättare problem. 

 • Rökning
 • Nagelbitning
 • Viktkontroll 
 • Stress 
 • Fobier och rädslor 
 • Sömnproblem av lättare slag 
 • Idrottsprestation
 • Prestationsångest 
 • Studiefokusering och muntliga framställningar 
 • stärka immunförsvaret vid ex sjukdom
 • Bygga upp bättre självförtroende och självkänsla av lättare slag
 • Hantera värk och smärta med mera

Suggestioner är nya idéer och förslag som ges till det undermedvetna som du svarar an på och leder till mental och emotionell förändring. Man ger det undermedvetna ny positiv information och budskap som behövs för att nå dit man vill och må bättre. I hypnos är det lättare att få sinnet frikopplat från vår kritiska del och göra vårt undermedvetna mottagligt för ny information som ges. Suggestions terapi bör upprepas för att nya mönster ska skapas i beteende, tankar och känslor. 

Ögonrörelseterapi EMI används för att dämpa och släcka laddningen till känslofyllda situationer och händelser.
Hypnoanalys lämpar sig för alla andra problem och där fokus är att finna orsaken till verkan och för ökad  självkännedom. (Se föregående sida)

Tekniker som används är:

 • Suggestionsterapi - nya ideer och förslag man ger som det undermedvetna svarar an och reagerar på. 
 • EMI - Eye movment Integration ögonrörelseterapi för att dämpa och släcka laddningen till känslofyllda situationer och händelser. 
 • IDP - Interrupt distraction procedure terapeutisk teknik för kogntiv och emtionell förändring
 • Kärntransformation för att nå övertygelsen vid ett problem - ledsen, övergivenhet, biter på naglarna, sockesug m.m. 
 • Guld coaching - hitta mönstret som sinnet upprätthåller och känslan bakom. 
 • Svitchteknik - omstrukturerar. 
 • Shamansk resursteknik - bygga upp resurser för att kunna bemöta olika saker i livet och vardagen. 
 • Snabb fobieberfiare - vid omedelbara reaktioner. 
 • Tekniker vid Trauman - koda om dessa i sinnet. 

För att lyckas i terapi under hypnos krävs av dig:

 • VILJA att förändra och läka
 • FÖRESTÄLLNINGSFÖRMÅGA att kunna använda sinnena
 • SAMARBETA genom att flöja mina instruktioner till att finna händelser, situationer och känslor.  
 • ÖPPENHET att ärligt dela all information med mig
 • DELAKTIGHET för det är hos dig förändringen sker
 • SANN mot dig själv

Det är viktigt att du trivs med min röst och att vårt samspel fungerar väl.