regression - tidigare liv terapi

Regressionsterapi innebär att man i hypnos går tillbaka till tidigare i livet eller tidigare liv, till den situation där problemet uppstod och utför terapi. Vissa upplever att de går tillbaka till tidigare liv och hur det är med den saken kan vi aldrig säga. Vi sätter ett syfte som är utifrån ditt behov av att finna orsaken till ett symtom och som tar dig till tidigare liv, dess minnen och händelser.  
Ett faktum är i alla fall att regressionsterapi fungerar framgångsrikt. Det spelar ingen roll om ett s k tidigare liv är en omgestaltning av detta liv eller en verklig tidigare existens. Huvudsaken är att det fungerar. Jag är utbildad hos SSEAH av Jörgen Sundvall i regression tidigare liv.

Allting har en orsak och ibland kommer man helt enkelt ingen vart med hypnoanalysen trots att den varit framgångsrik. Livsbegränsande symptom är kanske kvar. Det kan vara oförklarlig tomhet, ensamhet, övergivenhet, skuld eller sorg. Det kan upplevas som ett ok av tyngd som liggare över en.  
Då kan regressionsterapi vara lösningen.
 
Minns att allt du upplevet finns lagrat och arkiverat inom dig,  i ditt minne. I en tidigare liv regression öppnar du upp nya dimensioner i ditt inre, du utforskar ditt inre djup så tillåt dig med acceptans att verkligen glädjas åt ditt inre och att öppna upp dig för din inre storhet och kraft.

Man kan uppleva tunga, jobbiga och tråkiga saker som är orsaken till upplevda problem nu. Regression är en själslig/andlig resa som för med sig positiva saker i nu tid då man kommit åt och upplevt orsaker som legat dolt för oss. Fördelar med regression och att uppleva tidigare liv är att man lär sig mer om sig själv som ger ökad förståelse och ökad självkännedom för Hel(ig)het och läkning, ett befriande kan upplevas. Det kan ge ett ökat fridfullt sinne, att få uppleva mer kärlek inom sig och till varandra som ger en större mening till livet. 

 • En bättre, befriande självinsikt om både sina skuggsidor och sitt ljus. 
 • Få till en gynnnsam förändring i nuvarande liv. 
 • Rädslan för döden avtar eller försvinner.
 • Fördjupad och förändrad världsbild.
 • Insikt om sina reaktioner på peroner, platser, saker och ting.
 • Ett återuppväckande av färdigheter, egenskaper och längtan.
 • Oförklarliga saker som oro, rädsla eller ångest ersätts med lättnad och glädje.

Först används hypnosinduktion för att komma i ett avslappnat tillstånd. Därefter används olika tekniker för att föra klienten genom flera steg in i ett tidigare liv. Det är lätt att komma åt tdigare liv minnen då de fnns alldeles under ytan. 
 
Det finns flera regressions nivåer man kan befinna sig i: 

 1. Ytlig nivå och upplevelsen liknas som man ser på ett oskarpt fotografi. Då är klienten till ca 20% fokuserad på det förslutna. 
 2. Här blir bilderna mer klara och tydliga med intryck. Då är klienten till ca 40% fokuserad på det förslutna. 
 3. Många upplever denna nivå som en film. Sinnena aktiveras mera och klienten kan känna, höra och smaka. Då är klienten till ca 60% fokuserad på det förslutna. 
 4. Här är klienten djupt engagerad och aktivt deltar. Alla sinnen är aktiverade och detaljer kan ges och relationer förklaras lätt. Då är klienten till ca 80% fokuserad på det förslutna. 
 5. På den här nivån lever sig klienten helt in i scenen från det förflutna som verkar verklig. Klienten lever sig nu in i detta och upplever nu till 100%.  Det tidigare jagets känslor är nu fullt aktiverade och alla tankar tillhör det tidigare jaget. Det mesta av ev. bevismaterial från tidigare liv kommer fram i denna nivå. På den här nivån sker den största hel(ig)heten och läkning. 

För att lyckas i terapi under hypnos krävs av dig:

 • VILJA att förändra och läka
 • FÖRESTÄLLNINGSFÖRMÅGA att kunna använda sinnena
 • SAMARBETA genom att flöja mina instruktioner till att finna händelser och situationer 
 • ÖPPENHET att ärligt dela all information med mig
 • DELAKTIGHET för det är hos dig förändringen sker
 • SANN mot dig själv

Det är viktigt att du trivs med min röst och att vårt samspel fungerar väl.