Min historia

Jag är uppväxt i en normal, trygg kärnfamilj.
Barndomen och ungdomsåren innehöll respektlöst bemötande och kränkningar  som gav mig otrygghet och skapade omedvetna rädslor och tvivel. Jag trodde det var normalt för att jag visste inget annat.
Orsak och gav verkan i form av obalanser och symtom som besvär, obehag och smärta i sinne, kropp själ och känslomäsigt. Präglingar formade mig och gav mönster som gjorde att jag tappade bort mig själv.
I tidig ålder stängde jag av mycket av det som var intuitiva jag. Periodvis från tidig ålder mådde jag riktigt dåligt fast hade ingen aning om varför och kunde aldrig sätta ord på det, jag bad flera gånger om hjälp fast fick ingen, det togs aldrig på allvar. Som 18- åring började jag söka alternativ hjälp för orsakerna till mina symtom.
Jag är uppvuxen i en dysfunktionell familj. 

Jag har följt min själs behov och längtan av att läkas och bli fri. Det har varit naturligt för mig att hela tiden söka det altenativa och att vilja nå orsaken till symtomen. Med ett öppet sinne så finns mycket bra holistiska, kompementära behandlingar  och alternativ medicin att få.
Ibland ligger orsaken dolt inkapslat i det omedvetna så det tar olika lång tid att medvetandegöra insikter och att läkas för att bli fri från besvär, obehag och smärta. Jag har hela tiden fortsatt arbeta med min egen inre utveckling som hela tiden tagit mig vidare, djupare och vidgat mitt medvetande. Jag har fått fatt i modet och kraften jag är född med och min själs drivkraft har jag kunnat uttrycka mer.

Jag upplever att vi många gånger inte är medvetna om att vi är omedvetna om oss själva förrän vi börjar utveckla vårt inre som är oändligt. Våra skuggsidor följer med oss vart vi än går och påverkar oss omedvetet tills vi börjar möta, erkänna och omfamna dem. Vi behöver ta hand om hela vårt jag och alla våra aspekter, vi bör inte stänga något utanför.
Idag kan jag se tillbaka på livet och känna mig nöjd och tillfreds med mig själv och all inre utveckling jag gjort de senaste 20 åren. Modet var starkare än jag någonsin trott och känt. I efterhand har jag förstått att jag använt mitt mod och skaparkraft som jag aldrig trodde jag haft.
Det är mycket intrssant hur vi människor kan ha åsikter om något som vi inte känner till.
Fakta, forskning och vetenskap som bygger på argument förändras liksom våra uppfattningar. 


Vill du gå in i steget att utveckla dig och ditt inre det som är du?
Det är lätt värt det efteråt,  jag lovar !
Jag har valt att göra det och vet att andra är omedveten eller ointresserad av det.

livet är en process - där jag vaknar varje dag

Vi letar efter diamanten som hänger runt vår hals och kärleken som finns i våra hjärtan.
Du kan som jag ha varit sårad och kränkt som barn.
När vi upplever små och stora trauman i livet och de i vår omgivning inte kan bemöta oss med bekräftelse utan att döma och värdera så sker omedvetna saker inuti.
Våra skuggor föds för att hantera oläkta mentala och känslomässiga sår.

Jag är så lycklig idag för att jag känner mig vägledd i livet och att jag kunnat lösgöra rädslor, förstå mig själv och när jag tolkar fel.
När min självbild transformeras om och självkänslan ökar så har jag hela tiden fått ett bättre självledarskap.
Jag möter mig själv mera utifrån acceptans, respekt och medkänsla.
Jag reflekterar och observerar över mig själv på ett sunt och hälsosamt sätt. Spegel bilden blir klarare och jag kan lättare lösa upp problem, tankar och känslor.
Jag finner lösningar eller de kommer till mig, jag är en kreativ skapare.

Och viktigast är att jag har en nyfikenhet och vilja för att bidra med min kretivitet och inspiration. Jag är trygg i min ofullkomlighet och så sant för mig är att livet innebär förändring och är en process där jag vaknar varje dag. 
Önskar er allt gott
/ Jenny Lindgren