Min historia

Jag är uppväxt i en normal, trygg kärnfamilj.
Barndomen och ungdomsåren innehöll respektlöst bemötande och kränkningar  som gav mig otrygghet och skapade omedvetna rädslor och tvivel. Jag trodde det var normalt för att jag visste inget annat.
Orsak och gav verkan i form av obalanser och symtom som besvär, obehag och smärta i sinne, kropp själ och känslomäsigt. Präglingar formade mig och gav mönster som gjorde att jag tappade bort mig själv.
I tidig ålder stängde jag av mycket av det som var intuitiva jag. Periodvis från tidig ålder mådde jag riktigt dåligt fast hade ingen aning om varför och kunde aldrig sätta ord på det, jag bad flera gånger om hjälp fast fick ingen, det togs aldrig på allvar. Som 18- åring började jag söka alternativ hjälp för orsakerna till mina symtom.
Jag är uppvuxen i en dysfunktionell familj. 

Jag har följt min själs behov och längtan av att läkas och bli fri. Det har varit naturligt för mig att hela tiden söka det altenativa och att vilja nå orsaken till symtomen. Med ett öppet sinne så finns mycket bra holistiska, kompementära behandlingar  och alternativ medicin att få.
Ibland ligger orsaken dolt inkapslat i det omedvetna så det tar olika lång tid att medvetandegöra insikter och att läkas för att bli fri från besvär, obehag och smärta. Jag har hela tiden fortsatt arbeta med min egen inre utveckling som hela tiden tagit mig vidare, djupare och vidgat mitt medvetande. Jag har fått fatt i modet och kraften jag är född med och min själs drivkraft har fått höras mer.

Jag upplever att vi många gånger inte är medvetna om att vi är omedvetna om oss själva förrän vi börjar utveckla vårt inre som är oändligt. Våra skuggsidor följer med oss vart vi än går och påverkar oss omedvetet tills vi börjar möta, erkänna och omfamna dem. Vi behöver ta hand om hela vårt jag och alla våra aspekter, vi bör inte stänga något utanför.
Idag kan jag se tillbaka på livet och känna mig nöjd och tillfreds med mig själv och all inre utveckling jag gjort de senaste 20 åren. Modet var starkare än jag någonsin trott och känt. I efterhand har jag förstått att jag använt mitt mod och skaparkraft som jag aldrig trodde jag haft.
Det är mycket intrssant hur vi människor kan ha åsikter om något som vi inte känner till.
Fakta, forskning och vetenskap som bygger på argument förändras liksom våra uppfattningar. 


Vill du gå in i steget att utveckla dig och ditt inre det som är du?
Det är lätt värt det efteråt,  jag lovar !
Jag har valt att göra det och vet att andra är omedveten eller ointresserad av det.

livet är en process - där jag vaknar varje dag

Vi letar efter diamanten som hänger runt vår hals och kärleken som finns i våra hjärtan.
När vi upplever små och stora trauman i livet och de i vår omgivning inte kan bemöta oss med bekräftelse utan att döma och värdera så händer det saker inuti. Osynliga inre sår uppstår och när det inte kan få stöd att berabetas så skapas skydd, försvar och olika överlevnadsstrategier. När människan inte kan möta sin egen smärta kan de inte möta andras och när jag kan möta min smärta och bearbeta såren de skapat kan jag provocera andra som inte kunnat möta och berabeta sin egen smärta är mina erfarenheter och upplevelser. 
Våra skuggor föds för att hantera oläkta mentala och känslomässiga sår. Mentala och känslomässiga sår som vi tar ut det på oss själva eller andra.
"Vi är alla människor, vi är alla sårade och vi faller offer för den mänskliga existensens SKUGGSIDA. Vi har fallit ja men vi saknar inga medel att resa oss igen." Tack Marianne Williamsson 

"En av de viktigaste saker jag lärt mig är att den som inte vill bearbeta sitt förflutna lever i det. Allt vi upplever lämnar spår i oss. De största och mest påtagliga spåren finner vi på det känslomässiga planet. Om vi inte bearbetar och blir medvetna om dem lever de i oss. De blir vår skugga" Tommy Hellsten terapeut. 

När andra inte vill och kan läka sitt tar de ut det på andra oskyldiga. Därför är det så viktigt att ta ansvar, hjälp och stöd för att bearbeta och läka sitt även om det orsaktas av andra. 
Jag är så lycklig över att jag känner mig vägledd och hittar alltid lösningar. Jag kan lita på det jag känner och behöver inte alltid tolka eller göra en åtgärd. Jag äger inte andras problem och olycka. När jag tar ansvar för det som är mitt finner jag mina lösningar och blir mer oberoende och fri, kan sätta hälsosamma gränser för mig och mot andra. 
Och viktigast att jag har en nyfikenhet och vilja med lätthet av att jag lär mig av möten, speglingar som blir och sker i livet om mig själv. Jag är trygg i min ofullkomlighet och så sant för mig är att
”Livet är en process där jag vaknar varje dag”. 
 
Önskar er allt gott ☯️❤️
/ Jenny Lindgren