Min bakgrund

Jag är uppväxt i en normal, trygg kärnfamilj.
Barndomen och ungdomsåren innehöll bemötande och kränkningar som gav mig otrygghet och skapade omedvetna rädslor och tvivel. För mig var det normalt för att jag visste inget annat.
Orsak och gav verkan i form av obalanser och symtom som besvär, obehag och smärta i sinne, kropp, själ och känslomässigt. Präglingar formade mig och gav mönster som gjorde att jag tappade bort mig själv.
I tidig ålder stängde jag av mycket av det som var intuitiva jag. Periodvis från tidig ålder mådde jag riktigt dåligt fast hade ingen aning om varför och kunde aldrig sätta ord på det, jag bad flera gånger om hjälp fast fick ingen, det togs aldrig på allvar. Jag är uppvuxen i en dysfunktionell familj. 
Som 18-åring började jag söka alternativ hjälp för orsakerna till mina symtom. 
Vi letar efter vår grund som är kärlek och hoppet som finns i våra hjärtan. Du kan som jag ha varit sårad och kränkt som barn. 
Jag har hela tiden följt mitt behov och längtan av att läkas och bli fri. Det har lett mig hit där jag är idag och själv valt att arbeta terapuetiskt. Det har varit naturligt för mig att hela tiden vilja nå orsaken till symtomen. 
Ibland ligger orsaken dolt inkapslat i det undermedvetna så det tar olika lång tid att medvetandegöra insikter och att läkas för att bli fri från besvär, obehag och smärta. Jag har hela tiden fortsatt arbeta med min egen inre utveckling som hela tiden tagit mig vidare, djupare och bortom sinnet. Jag har fått fatt i modet och kraften jag är född med och min själs drivkraft har jag kunnat uttrycka mer.
Sant för mig är att livet innebär förändring och en process där jag vaknar varje dag.