Jag tror på

  • Att kognitiv eller analytisk terapi gör att människan får ett bättre omdöme och kan förstå sig själv och se egna brister mer än andra. .
  • Att man måste läka sina mentala och emotionella sår och trauman för att inte blöda ner andra som man kommer i kontakt med. 
  • Att jag måste läka själv innan jag kan hjälpa andra. 
  • Att ditt och mitt jobb är att ha tillit till livet och lyssna till vår inre vägledning och agera allt eftersom vi blir guidade. 
  • Att vi är kreativa skapande LevAnde människor av energi som är föränderlig och flödande.
  • Att livet är en magisk möjlighet, ta den och gör det mer LevAnde.
De flesta av oss står för nära vår ”rumskompis i huvudet” för att vara objektiva, för att helt och fullt kunna inse vilken makt den har över oss. -  Pam Grout 

Jag vill förmedla till dig

Livets äventyr handlar om att möta sanningen som är en radikal personlig insikt och du måste komma dit hän.
Kunskap är säkert och sökandet efter personligt vetande mycket riskfyllt. Ett äventyr fyllt med faror och risker fast jag kan garantera dig att du kommer att växa i detta sökandet.
Med ett barns tillit, oskuldsfullhet, öppenhet och sårbarhet kan allt i tillvaron bli det största äventyret.
Osäkerhet är det enda sättet att växa, att stå ansikte mot ansikte mot faran och anta den utmaningen är det enda sättet att växa på.
Säger ZEN

Be You och Believe Yourself är betydligt lättare att säga än att göra.
Vi lever genom andras, omgivningens speglingar och uppfattningar av oss så vi missar vårt sanna jag och vet inte riktigt vad det är förrän vi börjar gå i terapi och förstå oss själva på djupet.  Präglingar, föreställningar och mönster tar tid att lösgöra sig från fast det går med hjälp av modet och kraften man är född med.