Jag tror på

När de yttre symtomen gör sig påminda som ett oönskat beteende och eller värk, besvär och obehag i sinne, kropp, själ och emotionellt kan vi lindra symtomen och / eller nå anledningen och läka orsaken.
Ibland räcker det inte att ändra sina kost och levnadsvanor. Ibland räcker det inte att bli medveten, få insikter och byta perspektiv, använda positiva affirmationer och vara tacksam över allt. Det kan kännas bättre i både sinne, kropp, själ och emotionellt fast när vi inte riktigt når vår frihet, harmoni och livskraft då behöver vi nå rötterna, finna anledningen och läka orsakerna till symtomen.
Jag tycker om att använda den positiva kompassen för hälsa och välmående fast har förstått vikten av att använda spaden för att plantera om och på nytt skapa bättre förutsättningar och inte låta roten till symtomen skapa nya , fler och andra symtom i sinne, kropp, själ och emotionellt.

För varje gång vi växer och utvecklas behöver vi också se om jorden i våra rötter och plantera om så vi har tillräckligt med näring och utrymmet för att må bättre. Förutsättningarna behöver vara rätt för att vi ska kunna slå ut och blomstra.
Det ger mig tro, hopp och kärlek i mitt Multidimensionella arbete

Livets äventyr handlar om att möta sanningen som är en radikal personlig insikt och du måste komma dit hän.
Kunskap är säkert och sökandet efter personligt vetande mycket riskfyllt. Ett äventyr fyllt med faror och risker fast jag kan garantera dig att du kommer att växa i detta sökandet.
Med ett barns tillit, oskuldsfullhet, öppenhet och sårbarhet kan allt i tillvaron bli det största äventyret.
Osäkerhet är det enda sättet att växa, att stå ansikte mot ansikte mot faran och anta den utmaningen är det enda sättet att växa på.
Säger ZEN

Be You och Believe Yourself är betydligt lättare att säga än att göra. Vi lever genom andras, omgivningens speglingar och uppfattningar av oss så vi missar vårt sanna jag och vet inte riktigt vad det är förrän vi börjar utveckla vår själ och ande.  Präglingar, mönster och felaktiga uppfattningar tar tid att lösgöra sig från fast det går med hjälp av modet och finna kraften man är född med.
Vi är inte medvetna om att vi är omedvetna. Att komma i kontakt med sig själv, sin själ och ande är så STORT att man blir bländad. Och att kunna se och möta andras själ och ande är det vackraste närvaro som finns. Vi blir vakna i vårt eget LevAnde liv !