Inspiration

Alla människor är under ständig utveckling och jag har valt att återskapa mer av I Am och vidareutbildar mig för att kunna leda dig in i I Am, närvaron av dig själv. 
Livet är fullt av upplevelser och vi vet inte alltid vårt eget bästa. Vi kan alla transformera om våra kriser och  negativa upplevesler till erfarenheter och växa oss starkare genom dem. När vi kan se på oss själva och omgivningen med medkänsla och insikten att vi är våra egna skapare som är skapata utav en högre intelligens än vi så bidrar vi till ett bättre klimat för alla. Själen är ginstan, vår drivkraft och anden i oss, vår essence som vet.