Mina 4 LevAnde ledord

Ger mig självkännedom och självinsikter
som hjälper mig att utvecklas och skapa.
Ord / tankar skapar vår fysiska verklighet, uppfattningar och påverkar våra aspekter.
​Allt detta sker omedvetet och du kan föda dessa insikter till medvetenhet för att släppa mönster, läkas och bli fri med hjälp av det MOD du redan har.


Don´t run from it
Don´t bury it
Don´t ignor it
Face it
Feel it
Heal it       
/ Lånat av okänd

Medveten

Insikt

Det handlar om att bli medveten om sig själv. Både det vi tänker, säger och gör. Medvetenhet skapar förändring som vi behöver för att utvecklas.
Medvetandet är starkare än mediciner - Dr Lissa Ranhkin

Mental styrka tränar vi dagligen omedvetet och skapar vanor. Genom att aktivt träna sin mentala del kan vi bygga upp och påverka vår mentala styrka.

MDT väcker bl.a. insikter till medvetenhet i vårt sinne, vår mentala del.
Vara medveten för att kunna lyfta sina val.
Att bli medveten om när man är omedveten.
För att bli medveten behöver vi medvetet observera och reflektera över oss själva.
Bli medveten om för vems skull, vad är problemet och vems är problemet? Är det ett problem eller en felaktig uppfattning ? 

Börja reflektera över vilka ord vi dagligen tänker och säger. Ord är skapande, de påverkar våra celler både hos oss själva och andra.
Vad har jag för relation både till mig själv och andra, hur uttrycker det sig ?
Vara medvetet närvarande i mötet med oss själva och andra.
 
Relax nothing is under control. / Lånat
Det enda vi kan kontrollera är våra tankar som är skapande och betydande för vår verklighet.
De stärker eller stjälper oss.

Få insikter på ett djupare plan som gör att saker förankras och vi inser att så är fallet.
Insikter är fantastiskt. Insikter är nödvändigt för att en förlösning och utveckling ska ske. Själva förlösningen är ibland smärtsamt.

Med insikt startar vi vår egen självläkning i vardagen. Insikt är nyckeln på ett djupare plan av medveten som öppnar upp till utveckling och självläknings process.
Ett första steg är att fokusera tillbaks till sig själv för att bli medveten, där börjar all förändring, det är att ta ansvar för sig själv.  

Va tacksam för insikter, det är en styrka och det gör att vi kan bryta mönster, det sociala arvet och vi läks med hjälp av dessa insikter. Allt är som det ska vara. Alla snubblar ibland, skillnaden ligger i när somliga inser och reflekterar över sig själv och väljer att göra annorlunda. På så vis stärker vi oss själva och andra. Det gör att vi jobbar på bra och det gör oss tillräckligt bra!
Vi är många som har insikter skillnaden är att kunna leva som man lär. Insikter måste landa hos oss och vi måste kunna använda och leva dessa. Att tala om något, skriva osv om insikter kan vara lättare och väldigt övertygande. Skillnaden blir när de väl landar i oss och vi kan bara göra efter de insikter vi har eller fått. Det är två olika saker. Jag får träna hela tiden, stanna upp för att göra om och göra rätt.

Fokus

Göra

Sen måste vi fokusera genom att välja våra tankar. Tankar påverkar vårt mående och vår upplevelse. Vi påvekas av vad vi fokusera på.

Vi kan inte förändra allt med att byta fokus/perspektiv. Positivt tänkande fungerar till en viss del. Vi kan ändå börja påverka med våra tankar som är skapande som ger oss nya förutsättningar. Ibland behöver vi öppna perspektiven och utforska dem mer än att byta ut dem.

Vi behöver jobba med hela människan då det sitter på olika nivåer och i alla aspekter - MDT. Ibland sitter det stagnationer i kroppen som gör att vi inte kommer vidare med att använda tankens kraft och positivt tänkande. Man måste ha ett visst flöde för att det ska fungera.

Mental träning handlar om att kunna fokusera om och vända det vi upplever som negativt. Fylla på med positiva ord av betydelse, känslor och upplevelser. Kunna se möjligheterna istället genom att fokusera på annat som vi vill ha.

Pessimisten ser inte möjligheterna i det som finns.
Optimisten ser möjligheterna att påverka det som finns. / Lånat

Utan handling kommer vi ingenstans.
Vi måste medvetet fokusera och göra annorlunda för att få nya resultat.
Vi går hela tiden tillbaka till oss själva för våra ord / tankar är skapande.
Vad vill jag skapa och vad behöver jag göra.  

Det jag gör får en verkan, orsaker ger verkan- symtom och yttre effekter.
Göra handlar om ansvar. Vi måste själva ta ett eget ansvar om det ska bli något i livet,
så återigen tillbaks till sig själv.

Vi har flera projicerade ursäkter att inte göra: Rädsla, lat och yttre omständigheter som vi skyller på.

Mod handlar om att agera trots rädsla, gör det jag behärskar sedan utöka successivt. Varje gång vi gör så vågar vi.
Obeslutsamhet leder oftast ingenstans och stärker inte självbilden
genom att tveka för länge.
​När vi gör samma sak tillräckligt många gånger så härmar andra som tar efter och vi skapar nya vanor. Att göra handlar om att vara närvarade i nuet, känna och uppleva samtidigt som vi gör. Det innebär också att ta en paus, låta sinnet och kroppen vila. Att göra kan vara en aktiv och passiv handling.

Egot och själens drivning

Egot den djuriska delen av oss vill hela tiden föra oss in i tryggheten oavsett om det är bra för oss eller inte. Egot kan inte skilja på om det är logiskt eller inte. Vi styrs av egots vars enda uppgift är att hålla oss kvar i tryggheten. Det är själen som driver oss vidare till utveckling för att bli mer LevAnde. Själen har inget bekräftelse behov, det är egot som har det.

Egot styrs instinktivt utifrån prioriteringarna:

  1. Få oss trygga
  2. Bekvämlighet
  3. Nöje/trivsamt.

Egot påverkar oss att stanna kvar i mönster och roller som offer, förövare och hjälpare/medberoende/fixaren. När själen driver oss vidare kan vi känna oss otrygga, trängda rädda, less eller något annat. Det skapar olika symtom och tillstånd hos oss som blir obalans.
Det är naturligt för oss att vilja stanna kvar i det trygga trots att det inte är bra för oss. Präglingar och föreställningar i vårt omedvetna påverkar oss från att vara mer närvarande i våra aspekter och från att kunna följa vår egen anpassning efter vår själs behov och inte anpassa oss efter någon annan.
 
Bli medveten om vad det är som driver dig och hur du agerar i olika situationer.  
Få insikter på ett djupare plan är en bra början på att släppa kontroll och vara medvetet närvarande som ger frihet. Egot som vill till varje pris ha in oss i trygghets fållan som lätt blir kontroll eller om det är själen som driver dig vidare i
utveckling. Så bli mer medveten om det är själen eller egot. Vad triggas du av ? Bekräftelse, äta osunt, motionera, pengar osv. Är det egot eller själens drivkraft som får oss att för att stanna kvar i relationer, jobbet, gå i pension, flytta etc.

Jag tränar medvetet på att identifiera detta och får ibland tygla lejonet som står i vägen och skuggar själen. Egot vill inte att själen ska lyckas för det är otryggt för egot / lejonet. Låt egot vila och själen att få skina. 
Det krävs ett MOD, förnut och bestämdhet att tämja ett Lejon (metafor för egot) och få det tryggt och låta solen (metafor för själen) att få skina.

En gammal metafor The Lion eats the sun symboliserar egot/lejonet som hela tiden vill äta upp själen/solen.
En gammal metafor The Lion eats the sun symboliserar egot/lejonet som hela tiden vill äta upp själen/solen.