Om mig

Jenny Lindgren Jenny Lindgren

De största frågorna är
Vem är jag? Vad är verkligt? och Vad är kärlek? 

Jag är LevAnde, energi som är föränderlig och flödande i en fysisk kropp, precis som du. För mig är det livsviktigt att hjälpa kvinnor att återknyta kontakten med sig själv på djupare nivåer för att  inte överge sig själv. 
Jag har ett kreativt sinne som hittar lösningar. Jag går hela tiden tillbaka till mig själv och mina 4 egna ledord, medveten, insikt, fokus och att göra. Jag har behov av variation och utmaningar. Utan den drivkraften upplever jag att det blir för långtråkigt. Jag är optimistisk, lugn, trygg och föredrar bekvämligheten på jorden. Tycker om att bara vara i nuet där klarheten och inre frid bor. 
Jag har en nyfikenhet och vilja att bidra med min kreativitet och inspiration.
Ord och dess skapande kraft ligger mig varmt om hjärtat. 

Jag arbetar efter omsorgsplikt, etiska kodex och värnar om klientens anonymitet, privatliv och har tystnadsplikt. 
Står människor till tjänst med full respekt för allas värdighet. 
Ansvarar för att hypnoterapin utvecklas och bevaras.
Tjänar och tillämpa sanning i mitt yreksutövande. 
Är noga med vilka klienter jag arbetar med.  
Avslutar behandlignen när klienten nått sitt mål. 
Avbryter eller hänvisar klienter vidare om terapin inte kommer någon vart.   
Innehar ansvarsförsäkring.  
LevAnde är registrerad hos bolagsverket med moms och skatteplikt. 

intention och syfte

Att vara en lyhörd och inkännande terapeut med hjärta och själ. Ha närvaro och hålla utrymmet öppet.
Att observera och reflektera över mig själv, för djupare insikt hos mig. Följa det som ger mig glädje och inspiration. Att inte begränsa mig utan fortsätta variera för skapande och förkovra mig i terapins läkande och helande syfte.  

Min uppgift är

 • VILJA för att guida och stödja dig att hitta det bortträngda som orsakar dig symtom. 
 • INSPIRATION  är min drivkraft till att hjälpa klienten att hjälpa sig själv att förändra.
 • SAMARBETE då vårt samspel ska fungerar väl. 
 • ÖPPENHET och respekt d.v.s. utan att värdera och döma dig och det som är i terapin. 
 • ENGAGEMANG med närvaro hålla utrymmet öppet oavsett vad som kommer fram i terapin. 

Jag finns för dig och inte tvärs om. 

Att ha en känsla och intresse för det man gör är engagemang och något som är viktigt för mig.
Jag utvecklas, upptäcker  och  upplever alltid nya saker som människa och i mitt arbete som terapeut. Det är de mentala och emotionella proceserna i vårt undermedvetna som jag är intresserad av och att läka på djupet för att människor ska kunna VARA mera StrålAnde och LevaAnde precis som de är. 
Människor är så mycket mer än de tror, anar och vet. Även du!
 
Önskar er alla allt gott och modet av att släppa det som begränsar er och tillåta er att VARA för mer glädje och kärlek till allt.
/ Jenny

Kurser och utbildningar:

 •  Påbörjad Terapeut yrkesutbildning hos SSEAH Sweden AB för Jörgen Sundvall och Maria Sundkvist 2020 till Hypnoteraput, Hypnoanalytiker och Regressionsteraput.  Klar med Hypnos och suggestionsterapi delen augusti 2020. Avancerade del 1 oktober 2020, del 2 januari 2021 och fullgjort sluttentamen med Godkänt 19/2-2021. Mars 2021 är jag klar med regressions delen hos SSEAH AB med praktik och godkänd tentamen 3/4-2021. Pågående - från Mars 2021 tar jag som elev emot klienter i analys under handledning.
 • Mentorskap Shine Your light sisterhood  för Carolina Gårdheim Kreativ Insikt. 2018/2019.
 • Skuggarbete - Kraften inom dig. Gått del 1och 2 av 3 med Agneta Orlå
 • MDT teraput 2 år i Borlänge The School of Multidimensional treatment, lärare Ann-Charlotte "Lotta" Löfdahl 2015-2017. 
 • Motiverandesamtal MI 7,5 hp Högskolan Dalarna för Ulf Kassfeldt och Jennie Winter. 2014
 • Intro KBT 7,5 hp på Högskolan Dalarna för Jennie Winter. 2015
 • Påverka genom coachning hos Arbetshälsa AB i Falun för Micke Wilen och Ulf Lindgren 2 år 2007/2008
 • Massage, grundkurs i svensk klassisk massage hos MT utveckling i Falun. 2007
 • Reiki 1 och 2, 2 gånger
 • Undersköterske utbildning 3 år