Visdom och läkning

Nyckel till hälsa och läkning är visdomen i kinesisk medicin 300 år fkr. Tittar vi på detaljerna och symtomen missar vi att se helheten och sambanden är så viktig. Vi missar orsakerna till problemet och finner inte lösningen. Vi behöver gå bortom symtomen, finna anledningen och läka orsaken .
Vår fysiska kropp, tankar / känslor och själ / ande påverkar varandra hela tiden och en obalans i det ena påverkar energiflödet i andra områden.
Alla våra aspekter samverkar på en mängd olika sätt både medvetet och omedvetet. Ju längre tid vi går med en obalans desto djupare blir den och fler symtom får vi.  Därför är det så viktigt att hela tiden ge oss själva rätt näring anpassat efter våra egna behov och inte andras.

För att vara friska, åldras långsammare och uppnå balans behöver vi följa naturens lagar se till verkan och orsak, tillgodose våra behov och förstå vad vår kropp och själ signalerar till oss. Förebygga ohälsa, obalanser och symtom samt stödja kroppens egen produktion och förmåga till läkning. Allt består av naturlig energi, våra kroppar med fysiska organ, celler, blod och vävnader. Likaså är våra tankar och känslor energi som vi märker och känner av på olika sätt.

Vi kör allt för ofta på för hårt och missar kroppen och själens signaler som är talande till oss och vi blir förvånade när negativa känslor och tankar kommer, blir arga när magen krånglar och luftrören känns trånga, ångesten gör sig påmind.
Ju mindre vi lyssnar till oss själva och inte följer våra egentliga behov, desto mer symtom får vi. När vi är osanna mot oss själva skapar det olika inre konflikter, tillstånd som vi känner av som besvär, obehag eller smärta i kropp, sinne, själ och/eller emotionellt. Det kan vara mindre lätt att förstå kroppens signaler och veta hur.

Vi söker hela tiden trygghet och när själen driver oss vidare kan vi ibland känna oss trängda, rädda, osäkra, less eller något annat. Det är naturligt för oss att vilja stanna kvar i det trygga trots att det inte är bra för oss.

Familje mönster, präglingar och uppfattningar påverkar oss omedvetet vilket kan skapa reaktioner och tillstånd hos oss. Liksom när en känsla och tanke skapar en fysisk reaktion i form av ett tillstånd. Livet som pågår ständigt påverkar oss på en mängd olika sätt.

De fem elementen i kinesisk medicin

De fem elementen i TCM - traditionell kinesisk medicin förklarar utifrån naturens förlopp hur energin rör sig i och genom oss. Likt våra årstider. Hur den påverkar våra aspekter, fysiska kropp och dess funktioner, våra emotioner (känslor), tankar och vår förmåga att bearbeta det som händer oss. Allt det som är vi, hela vår existens. De fem elementen är ett verktyg som ger oss djupare insikter om samband emellan tillstånd (sjukdomar) i kroppen, mentala problem, själsliga symtom och ger en förståelse. Elementen ger oss också en vägledning till hur vi kan påverka och läka tillstånden vi befinner oss i. De ger råd i hur vi bör leva för att kunna känna harmoni och frid i tillvaron. Enligt TCM är lycka vårt naturliga tillstånd. De fem elementen innefattar bl.a tid i livet, tid på dygnet, årstider, klimat, organ, känslor vid balans och obalans, sinne, sinnesorgan, sekret, vävnad och smak. 

Allt eftersträvar balans både som i naturen, runtomkring och inom oss.
Energin rör sig in i kroppen, ut ur kroppen, stigande och sjunkande. Obalanser i kropp, sinne, själ och emotionellt känner vi av som besvär, obehag eller smärta.
Energins riktning i den närandecykeln i de fem elementen visar pilarna från trä-eld-jord-metall-vatten. Vid obalans blir energin kontrollerande och tar energin från elementen som pilarna i stjärnan.

Trä elementet - Att Göra

Gröna Våren känns på den starkt uppåt utåtgående energin som är. Yang stiger.
Elementet heter trä och tiden i livet hör till födelse och barndom. Organen är lever och galla, ögon hör också hit. Klimatet är vind.   
En balanserad människa i trä elementet är lugn och tålmodig.
Vid ilska, irritation och frustration så påverkas den fysiska kroppen vid obalans och stressen gör sig påmind. Förr sa man vad du är "hetlevrad" eller "gallsprängd".
Alla former av beroenden hör hit. Trä kopplar till nervsystemet. Sökandet hos människor hör hit.
Depression hör till både trä och vatten.   När vi går ur vinterns dvala, den låga energin i vattenelementet och in i vårens energi kan vi uppleva oss som vårtrötta då inte vår biologiska klocka hänger med. Det kan därför kännas när vårens knoppar brister. Visioner, kreativitet, målmedvetenhet, expansion och utveckling hör bl.a. hit.
Välkomna vårens vindar med ett SKRIK som Ronja.

Eld elementet - Att Stimulera

Varma sommaren med värme, hetta och svett med den starkt utåtgående energin övergår från knopp och blom i träelementet till frukt i äppelträdet.

I eld elementet är Yang energin som högst och utåt. Tiden i livet hör till tonåren, tänk hur en tonåring är energimässigt jämfört med ett barn och vuxen.
En balanserad människa i eld elementet är glädje, öppen hjärtlig och lugn. 
Vid förvirring och sårbarhet råder obalans och vid stress påverkas bl.a. blodtrycket, hormonell obalans, har kontrollbehov och hit hör ångest bl.a. Tunga och tal hör hit. Organen är bl.a. hjärtat med blodkärl. 
Själen bor i hjärtat säger man och själens utveckling och visdom hör hit.
Handla, action, tävlingsinriktad, livlighet, glans, lycka, stå i centrum och kraft, passion hör bl.a. hit.
Eld elements typen verkar självsäkra utåtriktade med gott självförtroende. För att balansera det i sociala sammanhang är att veta att sårbarheten i ett öppet hjärta är vägen till lycka och att ge upp för att inte hamna i kontroll i sociala samspel.
En eld anpassningstyp är mycket fokuserade på att behålla kontrollen eller ha en känsla av att ha kontroll. 
En människa med mycket eld element i sig har behov av att lära sig lyssna (både inåt till själen och andra), inte avbryta,  stabilisera kontakten med sig själv i hjärtat som skapar harmoni och kontrollbehovet upphör. En obalans går åt båda håll att uttrycken blir alldeles för lite och inåtgående eller för mycket, utåtgående och upplevs krävande av omgivningen.

Jord elementet - Att Vårda, näring.

Energin i jordelementet är sensommaren, indiansommar eller tidig höst kan man också säga. Temperaturen är svalare och fukt hör hit. I jord elementet är energin på väg tillbaka, nedåtgående, Yin stiger och Yang på väg tillbaka.
 Lika så är energin som i eftermiddag på dygnet, tiden i livet hör till medelåldern. Energin stabiliseras i jordelementet, det är också centrering. Hit hör också växlingarna mellan månaderna.
En balanserad människa i jord elementet är omhändertagande, nöjdhet och empatisk. Vid oro, grubbleri och självupptagen råder obalans. Läppar, mun, söt smak och saliv hör hit. Organet är mjälte, bukspottkörtel och magsäck, matsmältningsfunktioner och muskelvävnad hör hit bl.a.
Energin i jord elementet hör till att vårda. Jorden när och ger. Arketypen är Moder Teresa som är omhändertagande, trygg och närd. Att ge osjälviskt, att tjäna andra utan tanke på vad vinner jag på det här.
Jord element typens egenskaper är bl.a. omtänksam, hjälpsam, diplomatisk, sympatisk, tålmodig, stödjande, tolerant, orolig, obeslutsam, stagnerad, behövande, självömkan, överbeskyddande, fokuserad på familj och vänner, föredrar bekvämligheten på jorden. 

Metall - Att förfina, förädla.

Energin i metall är inåtgående rörelse, ihop. Årstiden är hösten, energin i trädet går tillbaka och träden tappar sina löv. Yin stiger. Alkemsiten - energin är den som förfinar och förädlar. Andlig/personelig utveckling. Organen lungorna och tjocktarm, huden, näsa, doft och allergi hör hit. Tiden i livet ålderdomen. Känslor vid obalans är sorg och förlust. Vid balans acceptans och självuppskattning. Att vända perfektioism till belåtenhet, ånger till inspiration och förlust till acceptans.  Elementet läks vid känslomässig mognad, det emotionella hör hit, jag känner. 
Låg självkänsla hör ofta hit, bygga självkänsla och självförtroende. Ha självrespekten att förstå vad som är ditt och vad som är andras.  Ha hög moral utan att bli fanatisk. Övervinna besvikelse och känna in ditt eget värde likväl som andras värde ger balans. Hinder i vardagen drar ner metall. 
Andningen är viktig näring till dig, dina tankar, känslor och kropp. Vid stress så så blir andningen kort och snabb minskar flödet av Qi och skapar stresshormoner som ger spänningar. Acceptera det operfekta, öva på att släppa taget. Metall människor tenderar att förtränga känslor och klaga över beteenden och händelser. Öva på att ångra inget, endast upplev och se vad som händer.
Tjocktarmen:  Att göra sig av med gifter från kroppen både fysiskt och emotionellt är viktigt för att åldras hälsosamt. Ät sund mat med fibrer, grönsaker och bönor samt dricka mycket vatten för tarmens optimala funktion.
Inre styrka är förfining, pålitlighet, högmoral, klarhet i tanke och förmåga att hämta dig från förlust.

Vatten - Att Vara

Det sista elementet i den närande cykeln. Energin i vatten elementet är tillbakagående stilla som årstiden vinter  Yin är som högst. Klimatet är kyla. Tiden hör till döden. Organen är njurarna och urinblåsan. Hörsel och öron, skelettet, tänderna och märgen hör hit.
Balansen är visdomen och tillit. Känslor vid obalans är rädslor, tvivel, fruktan och schock. Viljan bor här, visioner och drömmar. Själförverkligande och mod.  
Vattenelemts typ är ihärdig, bestämd, egensinnig, oberoende, stark, tänkande, drömmande, målmedveten, hemlighetsfulla.