Multidimesnionell terapi

MDT är en komplementär behandlingsform. Den bygger på healing, terapeutens intuitiva förmåga samt traditionell kinesisk medicin (TCM) som utgår från läran om yin, yang och de fem elementen för att skapa balans i vår vardag.

Besvär, obehag och smärta är kroppens signaler på obalans. Sambanden mellan vår fysiska kropp, tankar / känslor, själ / ande behöver bli mer synligt.

Jag gick min utbildning 2015-2017 hos The School of multidimesniona treatment .
Beröringskällan AB Ann Charlotte Löfdahl. 

Multidimensionell terapi arbetar med hela människan. Det är därför det kan påverka alla våra livsaspekter. Kropp, Tankar, Känslor, Själ/Ande.
Alla dessa livsaspekter är lika viktiga och ingen kan uteslutas om man vill hitta vägen till balans och må bra.
Multidimensionell terapi skapar en bro mellan kropp och själ


I behandlingen används bland annat akupressur där terapeuten trycker med fingrarna på olika punkter på kroppens energibanor (meridianer) för att öka energiflödet och syftar till att medvetandegöra, balansera och starta kroppens egen självläkningsförmga som vi alla har inom oss - att hjälpa kroppen att hitta tillbaka till balans. En balans som genomsyrar vardagen och gör livet mindre komplicerat.
Multidimensionell terapi arbetar med kroppens energitillstånd och att förbättra flöden samt minska stagnationer / spänningar.


För att fastställa ditt energitillstånd används tung- och pulsdiagnostik, samt frågor för att känna in vad du är i störst behov av när vi träffas. Varje behandlingstillfälle är olika på grund av vad vardagen ger oss. Behandlingen sker på en massagebänk med kläderna på. Om det är massage så sker det i underkläderna.
Allt sker med ditt samtycke och med största respekt. Jag har naturligtvis tystnadsplikt.
 

Tekniker som används är:

  • Akupressur
  • Massage Gua Sha, kopping
  • Healing
  • Helande och medvetandegörande ord
  • Reflektioner
  • Regression (själsresor)

I mdt behandling tas hänsyn till dina önskemål och om du har ett specifikt syfte med behandlingen eller så låter vi din kropp, puls och tunga visa vad som är i mest behov av balansering. Behoven får då styra och ge mig riktningen jag följer i behandlingen. Många som kommer vet inte vad de behöver, då följer vi tillsammans med i det som dyker upp. Det kan också vara mindre lätt att sätta ord på det som är eller varit. Man behöver inte känna att man ska prata i en behandling. Det blir det de behöver vara och alltid så olika varje gång och alltid lika betydelsefullt. Behandlingen sker på en bänk med kläderna på vid akupressur och i underkläderna vid massage.

Jag ger inga svar utan kan bekräfta och ge råd utifrån samband.  Spegla och stödja dig i din egen utveckling för större medvetenhet hos dig.

Energin är mer intelligent än vi så den går dit den ska och bäst behövs för att skapa flöde och balans.
Det som är möjligt kan ske. Därför kan vi inte heller förutspå effekterna i behandlingen. Kom med ett öppet sinne då förväntningar hindrar oss, vi tappar fokus på annat som också sker. Förväntningar hindar oss också från att nå andra saker som behövs då vi inte vet vad effekten blir i behandlingen. Det kan bli en förlösning och utrensande effekt då syftet är att stödja den naturliga självläkningsförmågan som vi alla har. Därför kommer också symtomen upp till ytan för att de ska kunna förlösas. Förlösningen är kortvarig som kan kännas och upplevas på olika sätt. Ibland förvirrande, mindre behagligt eller ont fast förlösningen efteråt är befriande skön.