Multidimensionell terapi

MDT är en komplementär behandlingsform. Den bygger på healing, terapuetens intuitiva förmåga samt traditionell kinesisk medicin (TCM) som utgår från läran om yin, yang och de fem elementen för att skapa balans i vår vardag.
I multidimensionell terapi används bland annat akupressur där teraputen trycker med fingrarna på olika punkter på kroppens energibanor (meridianer) för att öka energiflödet. Teraputen har även en medial kontakt med klientens olika aspekter som visar dennes behov utan att klienten beskriver dem.
Det hjälper terapeuten att avgöra vilken kombination av tekniker som bäst aktiverar den självläkande förmågan som vi alla har inom oss att hitta tillbaka till balans.

Multidimensionell terapi arbetar med hela människan. Det är därför det kan påverka alla våra livsaspekter. Kropp, Tankar, Känslor, Själ/Ande.
Alla dessa livsaspekter är lika viktiga och ingen kan uteslutas om man vill hitta vägen till balans och må bra.
Multidimensionell terapi skapar en bro mellan kropp och själ

Symtom vid oblanas

Oro och andra känslor visar sig ofta som fysiska åkommor som många gånger kan lindras när mentala blockeingar löses upp. I dagens samhälle uppmuntras våra mentala förmågor, vilket har gjort att många har tappat kontakten med sitt känsloliv. Samspelet mellan kropp och själ blir då lidande.

När vi inte lyssnar på vår inre röst får vi ofta obalanser som yttrar sig i form av olika symtom.

  • Fysiska
  • Mentala
  • Emotionella
Behandlingens syfte
Behandlingen syftar till att medvetandegöra, balansera och starta kroppens egen självläkningsförmga som vi alla har inom oss - att hjälpa kroppen att hitta tillbka till balans. En balans som genomsyrar vardagen och gör livet mindre komplicerat.
Multidimensionell terapi arbetar med kroppens energitillstånd och att förbättra flöden samt minska stagnationer / spänningar.


För att fastställa ditt energitillstånd används tung- och pulsdiagnostik, samt frågor för att känna in vad du är i störst behov av när vi träffas. Varje behandlingstillfälle är olika på grund av vad vardagen ger oss.  Behandlingen sker på en massagebänk med kläderna på. Om det är massage så sker det i underkläderna. Allt sker med ditt samtycke och med största respekt. Vi har naturligtvis tystnadsplikt.
 

Exempel på Tekniker som används är:

  • Akupressur
  • Massage Gua Sha, kopping
  • Healing
  • Helande och medvetandegörande ord
  • Reflektioner
  • Regression (själsresor)

Symbolen för Multidimensionell terapi: Yin Yang och Yung ©

Denna symboliserar sambanden mellan våra olka aspekter: den fysiska, mentala, emotionella och själsliga. Symbolen står för treenigheten - kropp, sinne och själ - ande, materia, medvetande - dåtid, nutid, framtid - funktion, energi, rörelse (attraktion och repulsion). Yin symbolserar det kvninnliga, mörker, vila. Yang står för det manliga, ljus, aktivitet med mera. Yung betyder evig och innefattar den andliga/gudomliga aspekten av oss. Vi behöver synliggöra yung så att det  blir en del av vardagen.
Logotypen är varumärkesskyddad.

The School of Multidimensional treatment ©
Den tvååriga  yrkesutbildningen till Multidimensionell behandlingsterapeut grundades och varumärkesregristrerades i Borlänge 2014 av Ann-Charlotte Löfdahl.  Ann-Charlotte är oändligt tacksam över att få dela med sig och hjälpa dessa elever att finna sin egen unika kombination av förmågor och gåvor som gör dem till underbara Multidimensionella terapueter och viktigast av allt, medvetna människor som vandrar genom livet med öppna ögon.
Alla teraputer finns på http://multidimensionaltreatment.se
Multidimensionell terapi och Ann-Charlotte Löfdahl har uppmärksammats i Aftonbladet 19/12- 2017 och i
Nära tidningen nr 2 utkom 8/2-2018. Pralin Borlänge tidnings bilaga våren 2019. Annonsbladet Dalarna våren 2019.

Boka tid idag för att
Synliggöra dina behov i kropp och själ som eftersträvar mer balans i vardagen som pågår. 
Det gör livet mer hanterbart.

 Jenny Lindgren

Välkommen

Behandlingen börjar när du kommer. Jag tar  hänsyn till dina önskemål och om du har ett specifikt syfte med behandlingen eller så låter vi din kropp, puls och tunga visa vad som är i mest behov av balansering. Behoven får då styra och ge mig riktningen jag följer i behandlingen. Många som kommer vet inte vad de behöver, då följer vi tillsammans med i det som dyker upp. Det kan också vara mindre lätt att sätta ord på det som är eller varit. Man behöver inte känna att man ska prata i en behandling. Det blir det de behöver vara och alltid så olika varje gång och alltid lika betydelsefullt. Behandlingen sker på en bänk med kläderna på vid akupressur och i underkläderna vid massage.

Alla behandlingar bygger på att jag möter  varje person med öppenhet och respekt d.v.s. utan att värdera och döma det som är. Du har viljan att möta och se dig själv. Jag ger inga svar utan kan bekräfta och ge råd utifrån samband.  Spegla och stödja dig i din egen utveckling för större medvetenhet hos dig. Jag finns för dig och inte tvärs om. Jag har tystnadsplikt.

Energin är mer intelligent än vi så den går dit den ska och bäst behövs för att skapa flöde och balans.
Det som är möjligt kan ske. Därför kan vi inte heller förutspå effekterna i behandlingen. Kom med ett öppet sinne då förväntningar hindrar oss, vi tappar fokus på annat som också sker. Förväntningar hindar oss också från att nå andra saker som behövs då vi inte vet vad effekten blir i behandlingen. Det kan bli en förlösning och utrensande effekt då syftet är att stödja den naturliga självläkningsförmågan som vi alla har. Därför kommer också symtomen upp till ytan för att de ska kunna förlösas. Förlösningen är kortvarig som kan kännas och upplevas på olika sätt. Ibland förvirrande, mindre behagligt eller ont fast förlösningen efteråt är befriande skön.


Välkommen

Jenny

Vi söker och vill ha ett snabbt svar på frågor och problem. Svaren stänger frågan och möjligheter till lösningar. Vi behöver ha modet att inte veta. Därför är det bra att ha ett öppet sinne och medvetandegöra sina egna insikter.