Erbjudande

Det finns ett djup i människans inre, ett okänt djup som de allra flesta aldrig utforskat.
Vill du ta reda på vilka insikter som finns dolda i detta djup och som du aldrig upplevt?  

känn dig för

Boka ett 30 min kostnadsfritt besök hos mig helt förutsättningslöst. 
Det är viktigt att du är sann mot dig själv i valet av terapeut och jag är noga med vilka klienter jag arbetar med. 
Jag har full respekt för att vi alla är unika och alla passar olika ihop. Jag tar inget personligt då vi båda vill ha ett bra samarbeta och att det ska fungera väl. 
 

Hypnoanalys elev sessioner

Elev erbjudande 750kr / session. I priset igår också 2 ljudfiler och 6 olika hemuppgifter.
Ordinarie pris 1500kr / session.

Första gången tar det 120 minuter och sedan 60-90 minuter. Du kommer med fördel varje vecka.
Första gången har vi ett introduktionssamtal där jag går igenom hypnos och terapins gång i hypnoanalysen och reder ut eventuella frågor. Jag gör en anamnes om din bakgrund och uppväxt och tar reda på dina symtom. Sen gör vi även en kort hypnos övning och sedan en hypnosinduktion där jag guidar dig till ett behagligt avslappnat tillstånd.
Hypnoanalys är en djupgående terapi där du gör besök hos dig själv och utforskar ditt inre.  Den används för att ta reda på orsakerna till symtom och problem och påbörja läkningsprocessen. 
Den räknas som en korttidsterapi med en vanlig behandlingstid i genomsnitt på ett 10 tal tillfällen.
Mellan sessionerna får du olika hemuppgifter att göra för att du ska nå resultat. Du får även en ljudfil av mig att lyssna på med hypnosinduktion och positiva suggestioner.

  • Hypnoanalys är en terapi för alla problemområden som på något sätt kan associeras med emotionella eller psykiska krafter. Stress, fobier, migrän, ångest, anorexi, onormal övervikt, sexuella störningar, alkoholism, andra beroenden, ångest och depression med mera.
  • Problem kan också vara en ökande känsla av att inte orka mer, eller en känsla av att inte höra hemma någonstans – att stå utanför, kanske känna sig avvisad. 
  • Hypnoanalys används även vid oro inför framtiden, fysiska besvär, lösa upp mentala och känslomässiga hinder och blockerande trossatser, felaktiga föreställningar och gamla präglingar. 

regression - tidigare liv terapi

1250kr 120-180 minuter
Ordinarie pris 2000kr 
Regression görs i ett läkande och helande syfte. Först gör vi ett introduktionssamtal om hypnos och regression. Sen när du är redo så hjälper jag in dig i en avslappnanade hypnos och guidar dig in i regressionen och tidigare liv med ditt syfte som ger oss riktningen utifrån läkning. 

Allting har en orsak och ibland kommer man helt enkelt ingen vart med hypnoanalysen trots att den varit framgångsrik.Då kan regressionsterapi vara lösningen.

fobier eller starka rädslor

750kr 60–90 min.
Hypnos och terapi behandling vid alla slags fobier. Med hjälp av olika tekniker löser man det som är osaken till fobien, 1-3 gånger.  

EMI ögnrörelse terapi  

750kr 60-90 min.

Eye movment integration EMI ögonrörelse terapi 
EMI lämpar sig bäst vid otäcka minnen även starkt traumatiska sådana samt sådant man oroar sig inför framtiden. Dämpar och släcker laddningen till känslofyllda situationer och händelser. 
Även huvudvärk och andra fysiska åkommor svarar bra på EMI. Används inte vid omedelbart trauma, då ska du vänta minst en månad. Används inte heller vid abrupt slutande av beroendeframkallande mediciner.  

EMI används 1 gång eller 3-5 gånger med 10-14 dagars mellanrum för bästa interaktion. Vid enstaka traumatisk händelse räcker det ofta med en session annars 3-5 ggr innan upplevelsen av en händelse reducerats till ett minimum av oro. Avslutar med en hypnos induktion med passande bra och positiva suggestioner. 

Multidimensionell behandling

40 min 650kr

I behandlingen används bland annat akupressur där jag trycker med fingrarna på olika punkter på kroppens energibanor (meridianer) för att öka energiflödet och syftar till att medvetandegöra, balansera och starta kroppens egen självläkningsförmåga som vi alla har inom oss - att hjälpa kroppen att hitta tillbaka till balans. En balans som genomsyrar vardagen och gör livet mindre komplicerat.
Multidimensionell terapi arbetar med kroppens energitillstånd och att förbättra flöden samt minska stagnationer / spänningar.

Multidimensionell terapi arbetar med hela människan. Det är därför det kan påverka alla våra livsaspekter. Kropp, Tankar, Känslor, Själ/Ande.
Alla dessa livsaspekter är lika viktiga och ingen kan uteslutas om man vill hitta vägen till balans och må bra.
Multidimensionell terapi skapar en bro mellan kropp och själ

För att fastställa ditt energitillstånd används tung- och pulsdiagnostik, samt frågor för att känna in vad du är i störst behov av när vi träffas. Varje behandlingstillfälle är olika på grund av vad vardagen ger oss. 
Allt sker med ditt samtycke och största respekt. 

multidimensionell massage

75 minuter 750kr  
Massage tekniker som bindvävsmassag, lymf massage, klassisk massage, meridian massage används och akupressur. 

Betala med Swish på plats. Vid kontant jämna pengar.