Bakgrund och forskning

Seriös och akademisk forskning av regressionsfenomenet finns om du vll ta del av det från bland annat:
Ian Stevensons och professor Jim Tucker vid West Virginias universitet
Dr Brian Weiss psykoterapeut
fil Dr Helen Wambach psykolog, psykoterapeut och universitetslärare
Material finns från många och känt är från Shanti Devi som i tidig barndom berättade reinkarnation minnen som de kunde ge bevisföring med namn personer, händelser och platser som existerade. Där även en utredning gjordes av jurister och advokater som gav bekräftelse. 

Helen Wambach fann att psykologisk forskning inte gav så mycket information om hur människor tänkte och hur de reagerade. De psykologiska teorierna var alltmer ytliga och ointressanta för henne. Helen hade arbetat i 20 år som psykolog, psykoterapeut och universitetslärare när hon sen valde att utforska djupare nivåer och undersöka personlighetsaspekter som existerar, människans andliga dimension.
Hennes intresse var mer än professionellt som psykolog, hon hade själv levt i 50 år i det kaotiska tjugonde seklet med snabba skiftande och föränderliga samhälle beskriver hon det. Livet drabbade även henne gång på gång. Frågorna var.
Varför befinner vi oss här? Vilket är syfte med alla vår tids känslor, stridigheter och farhågor? Vad är döden? Och om vi nu måste dö, vad är det för mening med att vi föds?
Helen skriver att många växer upp med sin tro utan att ifrågasätta den och förlitar sig på andra auktoriteter som förmedlat den. Auktoriteter som funnits med sedan unga år. 
Att vi utvecklas och använder hjärnans tänkande till att förstå vårt fysiska universum och när vi väl förstod det började vi förändra det. Vi åstadkom underverk på jorden. Fast nu måste vi skaffa oss en djupare insikt om vilka vi är, var vi kommer ifrån och om vilket vårt mål måste vara. Detta är andledningen till Helen Wombach forskning. Hon visste att hypnos var en väg som ledde in i det undermedvetna, den omedvetna delen av psyket. Det är medvetandenivåer som normalt är blockerade för oss. Vilka svar skulle hon finna där? Så började hennes forskningsresa och metod som finns att läsa i boken Liv före livet. Med 750 personer har hon gjort 2000 T L regressioner.