Hypnos

Hypnos är en väg till det undermedvetna -
sinnet, känslorna, upplevelserna och vanemönstren.

Det finns egentligen ingen definition på vad hypnos är.
Hypnos är ett helt naturligt, behagligt och avslappnat tillstånd. Något som vi alla befinner oss i flera gånger om dagen utan att vi förstår det. Vi befinner oss i hypnos när vi exempelvis läser en bok, kör bil, promenerar, ser på tv, spelar data spel, målar, spelar musik med mera. Det här sker för alla med omkring 90 och 120 minuters mellanrum dygnet runt. Det är när vårt sinne är skärpt, uppmärksammat och fokuserat samtidigt som vi är i lätt till djup avslappning/trance. När en person försättas i hypnos går den med egen vilja in i tillståndet på uppmaning och följer enkla instruktioner. Alla med intellektuell funktion och normal intelligens och koncentrationsförmåga kan om man vill gå in i hypnos och trancetillstånd.  Ju mer  man  övar  ju bättre går det. Scenhypnos går ut att roa publiken och det är tyvärr ofta det många förknippar med hypnos. 

I hypnos vilar nervsystemet i en slags sömn och du har fullständigt kontroll över det som råder. Du kan aldrig göra något mot din vilja. Du behöver inte svara på frågor du inte vill och du kan när som helst kliva ur hypnos och avsluta. Det enda sättet vi kan komma i kontakt med det undermedvetna är när vi sover och under hypnos. I hypnos är det lättare att få sinnet frikopplat från vår kritiska del och göra vårt undermedvetna mottagligt för ny information som ges. När vi sover kan vi inte utföra någon terapi alls fast under hypnos går det utmärkt att göra det.  
Mina klienter upplever det behagligt och finner ingen anledning till att själv kliva ur och avsluta hypnosen. 
Det finns egentligen ingen speciell hypnoskänsla då den är unik för var och en av oss.  


Känslor som ofta associeras med hypnos är:

  • Avslappning
  • Dåsighet 
  • Drömmande
  • Förändrat medvetandetillstånd
  • Kroppen känns lätt eller tung
  • Domningar
  • Kittlingar eller pirrningar i ben, fingrar eller ansikte. 
  • Ökad saliv
  • Ögon som tåras

Bakgrund och historiskt

Ända sedan 5000 år f kr har det hittats övningar som självhypnos. Många läkare och psykologer har bidragit till hypnosens utveckling genom tiderna. Bland annat Hippokrates, Sigmund Freud och Milton Ericson. Historiskt har hypnos använts av läkare vid operationer som bedövningsmedel i stället för narkos, förlossningar och tandläkaringrepp. 
På 1840 talet utförde en skotsk läkare och kirurg vid namn James Esidale över 100 operationer med hypnos i Indien.
1841 utvecklade läkaren James Braid teorin om att det var en slags sömn och därav kallade det hypnos. Han insåg snart sitt misstag att det inte alls var sömn fast då var namnet redan vedertaget och vida spritt i världen. Därför får vi dras med ordet hypnos än idag som inneburit mycket missförstånd och rädsla.
Milton Erickson hade stor betydelse för hypnosen då han utvecklade tekniker samt att man skulle följa och utgå från klienten. Det uppmärksammades och används för krigstrauman och det hjälpte många efter världskrigen. Milton Erickson insåg att med hjälp av trance så kunde klienten frikopplas från hindren och därigenom göra det möjligt för klienten att komma åt sina egna resurser och potential för att lösa sina problem, börja läkas och helas. 
Hypnoalanys är till stor del baserad på Sigmund Freuds psykoanalytiska teorier. 
Det finns mängder av forskning från hela världen om hypnos och dess effekter. Hypnos blev att komma på undervisningen i läkarstudierna på 1900 talet och spred sig till Sverige med hjälp av Lars Eric Uneståhl. 
Mest känt är Nancy skolan i Frankrike där flera forskare och psykologer verkade. Bland annat Bernheim, Breuer, Sigmund Freud, Emile Coue, Charles Baudouin.