Hypnoanalys

Vi lösgör på djupet känslor som finns kvar i det undermedvetna sedan tidig barndom. Det som legat och påverkat dig hela livet på ett omedvetet plan och fått dig att må dåligt eller på något sätt begränsar dig i livet. Det tappar sin laddning, vilket ger dig mer kraft och frihet. 

Det finns ett djup i människans inre, ett okänt djup som de allra flesta aldrig utforskat.
Vill du ta reda på vilka insikter som finns dolda i detta djup och som du aldrig upplevt?  

Hypnoanalys är en terapi för alla problemområden som på något sätt kan associeras med emotionella eller mentala krafter. Oförklarlig oro, stress, fobier, rädslor, ångest, depression, oförklarlig migrän, sömnsvårigheter, värk, panikångest, låg självkänsla, aggressivitet, konfliktbenägen, sexuell problematik, utmattning/utbrändhet, anorexi, onormal övervikt, alkoholism andra beroendeproblematik med mera.

Problem kan också vara en ökande känsla av att inte orka mer, eller en känsla av att inte höra hemma någonstans – att stå utanför, kanske känna sig avvisad eller ensam.  

Hypnoanalys används även vid oro inför framtiden, fysiska besvär, lösa upp mentala och känslomässiga hinder och blockerande trossatser, felaktiga föreställningar och gamla präglingar. 

Jag tar emot klienter under handledning i hypnoanalys under min yrkesutbildning till hypnoterapeut och hypnoanalytiker hos SSEAH AB - Svenska skolan för etisk och analytisk hypnos. SSEAH utbildning har ett professionellt och etiskt användande av hypnos i terapi behandlingar. SSEAH terapeuter är utbildade och verkar under etisk kodex, omsorgsplikt och har tystnadsplikt. Som blivande teraput har jag också genomgått egen hypoanalys.

Hypnoanalys är en djupgående terapi som bygger på orsak och verkan och används för att ta reda på orsakerna till symtom och problem. Det ger också bättre förståelse inför sig själv, en väg till självinsikt och ökad självkännedom som ger dig mer kraft och frihet att vara den du är. I hypnos är det lättare att få sinnet frikopplat från vår kritiska del och göra vårt undermedvetna mottagligt för ny information som ges. Den räknas som en korttidsterapi till skillnad mot traditionell psykoterapi och psykoanalysens 1000 timmar. Terapin förkortas då den görs i hypnos. 

Alla känslor och minnen vi upplevt hela livet finns kvar lagrade inom oss i. I terapin gör du ett besök hos dig själv och utforskar ditt inre och går djupare och djupare. I terapin får du upp dessa omedvetna bortträngda känslominnen från den tidiga, viktiga och präglande barndomen. Du återupplever dina minnen och händelser då som nu, fast nu får känslorna också vara med. 
Det som legat och påverkat dig hela livet och gett besvär, obehag och smärta försvinner gradvis när du i terapin fått ut den lagrade starka känslan du upplevde som barn och orsaken hittats. Känslan släcks och laddningen finns inte längre kvar, BeFriAnde.

Många djupa emotionella sår går att spåra till händelser i tidig barndom. Vi vet utifrån anknytningsteorier hur viktiga de första 0 - 6  åren i barndomen är för vår utveckling. Emotionella störningar under den fasen kan allvarligt skada och påverka oss djupt för resten av vårt liv. 
Då en del händelser i barndomen gav så starka emotionella reaktioner förpassades emotionen ner till det undermedvetna och en bortträngning sker för att skydda oss. Där har känslan och ibland även minnet av händelsen legat sedan dess och påverkat på ett omedvetet plan och fått oss att må dåligt.

Det lilla barnet är formbart och sinnet mycket känsligt, allt barnet får uppleva sätter sina spår i hjärnan och känslokroppen. Det blir att påverka hur den blir att agera och reagera på sin omvärld och sig själv. Alla minnen som trängts bort lagras inom oss i det undermedvetna. En sk borrtträgning sker. Vardagliga saker och mindre kriser blir trauman som sätter sina spår lika mycket som stora trauman i livet.  Dessa känslominnen och situationer finns kvar som oläkta inre sår.
Dessa bortträngda känslominnen manifesterar sig hos det lilla barnet och kan göra sig påminda hos sig som vuxen med destruktiva beteenden, mentala och känslomässiga livsbegränsande problem. Det som finns i det undermedvetna påverkar oss dagligen i hur vi tänker, känner, reagerar och gör. 
Barn till barn bär på oläkta sår genom generationer. Alla har yttre och inre symtom av något slag. Alla som (omedvetet) ropar efter trygghet, kärlek och acceptansen att få bli sedd som den unika person de är -  StrålAnde och LevAnde! 

Tekniker som används vid hypnoanalays är:

 • Fria associationer 
 • Gestaltterapi under hypnos
 • Blottläggandetekniker för att fnna orsaken
 • Automatskrift

Andra tekniker som jag även kan använda vid symtom och problem är:

 • Suggestionsterapi - nya ideer och förslag man ger som det undermedvetna svarar an och reagerar på. 
 • EMI - Eye movment Integration ögonrörelseterapi för att dämpa och släcka laddningen till känslofyllda situationer och händelser. 
 • IDP - Interrupt distraction procedure terapeutisk teknik för kogntiv och emtionell förändring
 • Kärntransformation för att nå övertygelsen vid ett symtom eller problem. 
 • Guld coaching - hitta mönstret som sinnet upprätthåller och känslan bakom. 
 • Svitchteknik - omstrukturerar. 
 • Shamansk resursteknik - bygga upp resurser för att kunna bemöta olika saker i livet och vardagen. 
 • Snabb fobieberfiare - vid omedelbara reaktioner. 
 • Tekniker vid Trauman - koda om dessa i sinnet. 

För att lyckas i terapi under hypnos krävs av dig:

 • VILJA förändra och läka
 • FÖRESTÄLLNINGSFÖRMÅGA att kunna använda sinnena
 • SAMARBETA genom att flöja mina instruktioner 
 • ÖPPENHET att ärligt dela all information med mig
 • DELAKTIGHET för det är hos dig förändringen sker
 • SANN mot dig själv

Det är viktigt att du trivs med min röst och att vårt samspel fungerar väl. 

Så fungerar det

Hypnos är en väg till det undermedvetna -
sinnet, känslorna, upplevelserna och vanemönstren.

Det enda sättet vi kan komma i kontakt med det undermedvetna är när vi sover och under hypnos. När vi sover kan vi inte utföra någon terapi alls fast under hypnos går det utmärkt att göra det.  Hjärnan behandlar alla våra inre bilder på samma sätt som yttre bilder. Hjärnan kan alltså inte skilja på verkliga bilder och bilder som är skapade av vår kreativa kraft dvs föreställningsförmågan eller fantasin. Det är en anledning till att det fungerar så bra att i hypnos komma lättare i kontakt med högerhjärnhalva vars språk är bilder och med känslorna i det undermedvetna. I hypnos går också hjäraktiviteten ner och vår kritiska del kopplas lättare fri.    
 
Vi kan inte läka omedvetna orsaker till problem via intellektet. Vi kan prata om problemen som ger oss både förståelse och insikter utan att lösa dem, då orsaken är för oss omedveten. Vi vet inte ens vad vi ska leta efter. Genom hypnosen kan vi söka efter det bortträngda som lagrats sedan tidig barndom som finns i det undermedvetna. Det som fortfarande finns kvar där som är orsaken till problem, verkan. 

Föreställningsförmågan, ja fantasin helt enkelt är oerhört viktig. Det kreativa sinnet tänker i bilder som är det undermedvetnas språk som det använder i kommunikation med kroppen. Vi kan alltså genomföra kroppsliga förändringar med sinnet genom att förmedla en bild till det undermedvetna som i sin tur länkar den vidare till kroppen som agerar efter bildens budskap. 
Det finns ingen medicinering som kan minska hjärnaktiviteten till alfa eller theta stadiet lika säkert som hypnos.
 
Det som försvårar terapi under hypnos är när klienten har medvetna och omedvetna motstånd i form av kontrollbehov, starka rädslor, ska förstå på en logisk nivå vad orsaken är i stället för att uppleva, rädsla för att hitta orsaken som kan förknippas med skuld och skamkänslor, omedvetna motivations blockeringar som kan innebära motstånd mot förändring vilket kan bero på rädsla för att lämna det invanda som ger en falsk trygghet och otydliga mål för då kommer det undermedvetna att förvirras.
De som har en intensiv önskan om att vilja nå sina mål lyckas bäst.  

När både viljan och föreställningsförmågan som vi använder oss utav är i harmoni med varandra multipliceras deras krafter tillsammans. De två tillsammans har just den förmågan. Fantasin kan riktas genom just hypnos. Hypnos är en konstform och de flesta kan kasta i väg en boll fast det krävs övning och färdighet att nå det bestämda målet.