Mina terapeutiska verktyg

Sammafattning om av vad en session hos mig kan innehålla:

När du kommer till mig har jag förmånen att använda alla mina verktyg. De alla är lika betydelsefulla och värdefulla för mig och jag använder dem i sessionen utifrån vad som är dina behov och önskemål i ett skapande syfte av helande. 

 • I Multidimensionell terapi - MDT arbetas det holistiskt med alla våra aspekter och lagren av "löken" för attt nå orsaker sinne kropp, själ/ande och emotionellt. Det är intutivt och innkännande behandlingsform med kinesisk medicin som grund och hur natruren samverkar med oss och som en del utav alltet. 
 • I hypnoanalysen arbetas det  med de bortglömda känslomminenenas som orsakar mentala, fysiska, och emotionella symtom och mönster även i realtioner och oönskade beteenden. Mera riktat med att nå orsaken och allra första gången känsloladddning skapades och utlöste en bortglömd och bortträngd känsla som fortfarande ligger kvar i vårt undermevetna från tidig barndom eller tidigare liv och med sin laddnig och påverkar än i dag. 
 • Soul Manifestation fokuserar på kraftfullheten i dig som själ och belyser den storheten som redan finns inom dig själv. Att vara i sitt I Am stärker den kraften och du har möjligheten att finna stillheten, glimten och friden i dig själv så som du verkligen är. Därifrån kan du ta beslut och agera efter det som harmoniserar med din sanning i ditt liv. Jag är här för att se och möta dig bortom bruset av alla dina uttryck av tankar, känslor, reaktioner och beteenden. För att påminna dig själv om vem du verkligen är, själen. Inget verkligt är någonsin hotat och allt annat som är skapat kan förändras till något annat när som helst.  Det är vackert och fridfullt att genuint mötas bortom bruset för att påminna om den storhet du är =  att vara soulfriend.
 • Regression går bortom dimensionserna och vårt arv av minnen. En vidare och fördjupning av hypnoanalysen men även en finare själsresa vilket skapar en djupare mening och tillfredställelse i livet som är. Här kommer vi åt minnen tidigare i livet som på något sätt behöver läkas eller visdom att upplevas. 
 • Q. healing Q. healing - Quick Qodes of magiQ QI sätter ramen och grunden för TILLIT och TRYGGHET vilket är förutsättningen för att LÄKNING och TRANSFORMATION ska ske. Här KALIBRERAS, AKTIVERAS & BALANSERAS det som behövs. Flödet som saknas fixas fysiskt & energimässigt! 
Används både till människor, djur, platser och hus. Jag arbetar både på distans och att du kommer på en behandlings session. 

Några utav de kurser och utbildningar som jag har förkovrat mig i som gett kunskap och erfarenheter är:

 • Soulmaifestation coach utbildning hos Love It communications AB Jai och Samya Thornell från september 2021-2023  
 • Pågående - från Mars 2021 tar jag emot klienter under handledning som ska gå ett 10 tal gånger hos mig vardera i hypnoanalys.
 • Hypnos och suggestionsterapi  augusti 2020. Avancerade del 1 oktober 2020, del 2 januari 2021 och fullgjort sluttentamen med Godkänt 19/2-2021 hos SSEAH AB.
 • Regressions terapeut hos SSEAH AB med praktik och godkänd tentamen 3/4-2021
 • Skuggarbete - Kraften inom dig. Gått del 1och 2 av 3 med Agneta Orlå
 • MDT teraput 2 år i Borlänge The School of Multidimensional treatment, lärare Ann-Charlotte "Lotta" Löfdahl 2015-2017. 
 • Motiverandesamtal MI 7,5 hp Högskolan Dalarna för Ulf Kassfeldt och Jennie Winter. 2014
 • Intro KBT 7,5 hp på Högskolan Dalarna för Jennie Winter. 2015
 • Påverka genom coachning hos Arbetshälsa AB i Falun för Micke Wilen och Ulf Lindgren 2 år 2007/2008
 • Massage, grundkurs i svensk klassisk massage hos MT utveckling i Falun. 2007
 • Undersköterske utbildning 3 år