Jag tror på

Jag vill förmedla till dig

Livets äventyr handlar om att möta sanningen som är en radikal personlig insikt och du måste komma dit hän.
Kunskap är säkert och sökandet efter personligt vetande mycket riskfyllt. Ett äventyr fyllt med faror och risker fast jag kan garantera dig att du kommer att växa i detta sökandet.
Med ett barns tillit, oskuldsfullhet, öppenhet och sårbarhet kan allt i tillvaron bli det största äventyret.
Osäkerhet är det enda sättet att växa, att stå ansikte mot ansikte mot faran och anta den utmaningen är det enda sättet att växa på.
Säger ZEN

Be You och Believe Yourself är betydligt lättare att säga än att göra. Vi lever genom andras, omgivningens speglingar och uppfattningar av oss så vi missar vårt sanna jag och vet inte riktigt vad det är förrän vi börjar utveckla vår själ och ande.  Präglingar, mönster och felaktiga uppfattningar tar tid att lösgöra sig från fast det går med hjälp av modet och finna kraften man är född med.
Vi är inte medvetna om att vi är omedvetna. Att komma i kontakt med sig själv bortom det mainfesterade är så STORT att man blir bländad. Och att kunna se och möta andra själ till själ är den vackraste närvaro som finns. Vi blir vakna i vårt eget LevAnde liv !