Inspiration

Alla har vi en förmåga och det är meningen att vi ska ge utav  den för att tjäna andra och världen.
När vi kan stå i vår fulla kraft och vara som vi är ämnade att vara så kan vi alla berika världen med det som vi skapar utifrån hjärtat.
Livet är fullt av upplevelser och vi vet inte alltid vårt eget bästa. Vi kan alla transformera om våra kriser och  negativa upplevesler till erfarenheter och växa oss starkare genom dem. När vi kan se på oss själva och omgivningen med medkänsla och insikten att vi är våra egna skapare som är skapata utav en högre intelligens än vi så bidrar vi till ett bättre klimat för alla. Själen är ginstan, vår drivkraft och anden i oss, vår essence som vet.

"Vi kan äta vitaminer och få bättre hälsa – ibland. Vi kan gå en kurs och lära känna oss själva, och så blir våra relationer mycket bättre – ibland. Vi kan arbeta med affirmationer eller positivt tänkande, och så märker vi att livet börjar bli mycket bättre – ibland. Men varför fungerar inte samma saker för alla personer, eller för alla problem? Vi kan vi behöva byta ut kompassen mot en spade" - Cicci Lyckow Bäckman Levande kraft