Blogg

2018 > 06

Alla vill ha fred på jorden fast få är villiga att göra den förändring som krävs. Vi sitter omedvetna hemma på kammarn och har vårt dömande och värderande om varandra och oss själva. Vi retar oss på exet, grannan, familjen kollegorna och oss själva. Det är en skuggsida hos oss själva som tar sig det  uttrycket.
Även när vi inte kan vara sanna mot oss själva och följa våra egentliga behov. Vi äter osunt, har arbeten som vi är less på och lever i olika relationer som är mer eller mindre bra för oss. Vi har många ursäkter eller undanflykter för att fortsätta. Omedvetet lever vi efter egot och är inte i själens arena.

Vi äger inte rätten att döma och värdera, varken oss själva eller varandra. Vi äger rätten att stänga dörrar och hålla utrymmet öppet i vårt hjärta.

Hemligheten och nyckel till ett mer LevAnde och StrålAnde liv ligger i MedVetAnde. Vi har alla möjligheten att förändra och utveckla. Även det som vi upplever som bra med oss själva och våra relationer. Ett bra kan alltid bli bättre.

Skuggarbete är ett vackert fredsarbete där vi hela tiden möter oss själva på djupet för att återknyta kontakten med oss själva. Det ger emotionell kompetens, AccepterAnde, TillÅtAnde och HanterAnde av alla våra känslor. För att nå ljuset och skatten som är kraften inuti behöver vi bli mer MedVetAnde människor. Vilja se, möta och erkänna vårt mörker. Där döljer vi även vårt ljus. Jag övar och det är så GivAnde och BeFriAnde. Även om insikter är smärtsamt så går all läknng via smärta och bearbetning tar energi. Genom att vara TillÅtAnde när jag känner mig less, kraft och orkeslös, det finns ju en anledning till det.
Först när vi når botten och anlednigen i det mörka sker förändring och läkning börjar. Inget ljus utan mörker. Vår skuggsida har vi alltid med oss och den vill ha ett ErKännAnde för att inte ta över så vi dömer, värderar, sårar och kränker varandra och oss själva. Så länge vi förnekar vårt mörker så lever vi i skuggan av oss själva, vi kommer göra både varandra och oss själva illa. Vi blir att leva ett halvt liv. 

Alla vill vi ha fred på jorden fast få vill titta på sig själv. Det kan vara för att man kan uppleva skuld och skamkänslor. Vägen till fred går via att se, möta och erkänna sitt eget mörker där ljuset och kraften finns inuti. Först när vi når botten av mörkret, anledningen så sker en förändring och läkning börjar. Den urgamla nedärvda läkningsförmågan som vi alla har. Multidimensionell terapi som stödjer den mentala, fysiska, själsliga och emotionella förmågan att läka. Det är alltid bra att ta stöd i sin egen bearbetning och läkning för att komma vidare genom.

Genom att jag ser, möter och erkänner mitt eget mörker blir jag mer LevAnde och StrålAnde, jag får fatt i ljuset som är kraften inuti mig.
Jenny

 

Läs hela inlägget »

Det känns som om vi blottar oss allt för mycket om vi tar en ordentlig titt på oss själva. Det enda vi egentligen borde frukta är att inte titta på oss själva för när vi förnekar så stärker vi vårt mörker och det tar över förklarar Marianne Williamsson. 

Omedvetet skapar det beteeneden och mönster mot oss själva och andra och vad händer då ? Inte blir vi friska i alle fall, hela, starka och fria. Det skapar motsatsen. Därför är det så viktigt att vi titta på sig själv tycker jag och speciellt om man har föräldrar som har egenskaper man ogillar. För att vi upprätthåller samma mönster i någon form oavsett vad vi vill erkänna och tro.

Bakom familje hemligheten döljer sig anledningen och vägen till den stärkande och läkande kraften inom oss. Så vilka är dina , mina , våra familjehemligheter ? Vad ska vi göra då, glömma och gå vidare?
Hur är det möjligt att omedvetenhet, förnekelse och obearbetning skapar kraft och inre frid ? Det är destruktivt för alla och omgivningen, det är det som leder till disharmoni och obalanser.
Jag vet att det finns de som är ointresserade och de som är omedvetna. Samtidigt som skavet med dess signaler i kropp och själ förhoppningsvis når fram och öppnar upp vårt medvetande.  När vi förnekar våra familjehemligheter leder det enbart till att vi stödjer mönstren att fortgå och offren får uppräthålla sina beteenden som förövare mot andra och sina nästa och som i sin tur skadar fler.
Hur mycket ska jag vara tillags, underordna mig och skydda förövarna, undanhålla sanningen ? Samtidigt som att ska man säga något så ska det gagna båda. I värsta fall skyller man ifrån sig eller så väcks ett kaos eller skräck att möta sin egen smärt som är enda vägen genom läkning. Samtidigt som jag inte kan kräva att andra tar hand om och läker sin egen smärta. Vissa dör hellre än tar hand om sin smärta och läker sina sår i tron om att det är det enda rätta att lägga locket på.
Sen är sjukvården idag så snabb på att sätta diagnoser och ge hämande medicn som stoppar förloppet för att de inte kan stödja människor att finna anledningen och läka den i dåtid till beteenden och mönster i nutid.

När vi uttrycker enbart de sidor av oss själva som vi tror kommer att garantera att vi blir acceterade av andra, undertrycker vi några av våra mest värdefulla drag och dömer oss själva till en tillvaro av ständga upprepningar av samma gamla mönster. Det säkraste sättet att förverkliga vår potential är att se, möta och erkänna skuggan av oss.  Beskriver Debbie Ford det. 

Skuggan är inte en skrämmande motståndare, men en värdig sådan. Hur mäktig den än är så är föreningen med den oändlig kraftfull. Deepak Shopra    

Läs hela inlägget »

2018 > 06

Alla vill ha fred på jorden fast få är villiga att göra den förändring som krävs. Vi sitter omedvetna hemma på kammarn och har vårt dömande och värderande om varandra och oss själva. Vi retar oss på exet, grannan, familjen kollegorna och oss själva. Det är en skuggsida hos oss själva som tar sig det  uttrycket.
Även när vi inte kan vara sanna mot oss själva och följa våra egentliga behov. Vi äter osunt, har arbeten som vi är less på och lever i olika relationer som är mer eller mindre bra för oss. Vi har många ursäkter eller undanflykter för att fortsätta. Omedvetet lever vi efter egot och är inte i själens arena.

Vi äger inte rätten att döma och värdera, varken oss själva eller varandra. Vi äger rätten att stänga dörrar och hålla utrymmet öppet i vårt hjärta.

Hemligheten och nyckel till ett mer LevAnde och StrålAnde liv ligger i MedVetAnde. Vi har alla möjligheten att förändra och utveckla. Även det som vi upplever som bra med oss själva och våra relationer. Ett bra kan alltid bli bättre.

Skuggarbete är ett vackert fredsarbete där vi hela tiden möter oss själva på djupet för att återknyta kontakten med oss själva. Det ger emotionell kompetens, AccepterAnde, TillÅtAnde och HanterAnde av alla våra känslor. För att nå ljuset och skatten som är kraften inuti behöver vi bli mer MedVetAnde människor. Vilja se, möta och erkänna vårt mörker. Där döljer vi även vårt ljus. Jag övar och det är så GivAnde och BeFriAnde. Även om insikter är smärtsamt så går all läknng via smärta och bearbetning tar energi. Genom att vara TillÅtAnde när jag känner mig less, kraft och orkeslös, det finns ju en anledning till det.
Först när vi når botten och anlednigen i det mörka sker förändring och läkning börjar. Inget ljus utan mörker. Vår skuggsida har vi alltid med oss och den vill ha ett ErKännAnde för att inte ta över så vi dömer, värderar, sårar och kränker varandra och oss själva. Så länge vi förnekar vårt mörker så lever vi i skuggan av oss själva, vi kommer göra både varandra och oss själva illa. Vi blir att leva ett halvt liv. 

Alla vill vi ha fred på jorden fast få vill titta på sig själv. Det kan vara för att man kan uppleva skuld och skamkänslor. Vägen till fred går via att se, möta och erkänna sitt eget mörker där ljuset och kraften finns inuti. Först när vi når botten av mörkret, anledningen så sker en förändring och läkning börjar. Den urgamla nedärvda läkningsförmågan som vi alla har. Multidimensionell terapi som stödjer den mentala, fysiska, själsliga och emotionella förmågan att läka. Det är alltid bra att ta stöd i sin egen bearbetning och läkning för att komma vidare genom.

Genom att jag ser, möter och erkänner mitt eget mörker blir jag mer LevAnde och StrålAnde, jag får fatt i ljuset som är kraften inuti mig.
Jenny

 

Läs hela inlägget »

Det känns som om vi blottar oss allt för mycket om vi tar en ordentlig titt på oss själva. Det enda vi egentligen borde frukta är att inte titta på oss själva för när vi förnekar så stärker vi vårt mörker och det tar över förklarar Marianne Williamsson. 

Omedvetet skapar det beteeneden och mönster mot oss själva och andra och vad händer då ? Inte blir vi friska i alle fall, hela, starka och fria. Det skapar motsatsen. Därför är det så viktigt att vi titta på sig själv tycker jag och speciellt om man har föräldrar som har egenskaper man ogillar. För att vi upprätthåller samma mönster i någon form oavsett vad vi vill erkänna och tro.

Bakom familje hemligheten döljer sig anledningen och vägen till den stärkande och läkande kraften inom oss. Så vilka är dina , mina , våra familjehemligheter ? Vad ska vi göra då, glömma och gå vidare?
Hur är det möjligt att omedvetenhet, förnekelse och obearbetning skapar kraft och inre frid ? Det är destruktivt för alla och omgivningen, det är det som leder till disharmoni och obalanser.
Jag vet att det finns de som är ointresserade och de som är omedvetna. Samtidigt som skavet med dess signaler i kropp och själ förhoppningsvis når fram och öppnar upp vårt medvetande.  När vi förnekar våra familjehemligheter leder det enbart till att vi stödjer mönstren att fortgå och offren får uppräthålla sina beteenden som förövare mot andra och sina nästa och som i sin tur skadar fler.
Hur mycket ska jag vara tillags, underordna mig och skydda förövarna, undanhålla sanningen ? Samtidigt som att ska man säga något så ska det gagna båda. I värsta fall skyller man ifrån sig eller så väcks ett kaos eller skräck att möta sin egen smärt som är enda vägen genom läkning. Samtidigt som jag inte kan kräva att andra tar hand om och läker sin egen smärta. Vissa dör hellre än tar hand om sin smärta och läker sina sår i tron om att det är det enda rätta att lägga locket på.
Sen är sjukvården idag så snabb på att sätta diagnoser och ge hämande medicn som stoppar förloppet för att de inte kan stödja människor att finna anledningen och läka den i dåtid till beteenden och mönster i nutid.

När vi uttrycker enbart de sidor av oss själva som vi tror kommer att garantera att vi blir acceterade av andra, undertrycker vi några av våra mest värdefulla drag och dömer oss själva till en tillvaro av ständga upprepningar av samma gamla mönster. Det säkraste sättet att förverkliga vår potential är att se, möta och erkänna skuggan av oss.  Beskriver Debbie Ford det. 

Skuggan är inte en skrämmande motståndare, men en värdig sådan. Hur mäktig den än är så är föreningen med den oändlig kraftfull. Deepak Shopra    

Läs hela inlägget »

2018 > 06

Alla vill ha fred på jorden fast få är villiga att göra den förändring som krävs. Vi sitter omedvetna hemma på kammarn och har vårt dömande och värderande om varandra och oss själva. Vi retar oss på exet, grannan, familjen kollegorna och oss själva. Det är en skuggsida hos oss själva som tar sig det  uttrycket.
Även när vi inte kan vara sanna mot oss själva och följa våra egentliga behov. Vi äter osunt, har arbeten som vi är less på och lever i olika relationer som är mer eller mindre bra för oss. Vi har många ursäkter eller undanflykter för att fortsätta. Omedvetet lever vi efter egot och är inte i själens arena.

Vi äger inte rätten att döma och värdera, varken oss själva eller varandra. Vi äger rätten att stänga dörrar och hålla utrymmet öppet i vårt hjärta.

Hemligheten och nyckel till ett mer LevAnde och StrålAnde liv ligger i MedVetAnde. Vi har alla möjligheten att förändra och utveckla. Även det som vi upplever som bra med oss själva och våra relationer. Ett bra kan alltid bli bättre.

Skuggarbete är ett vackert fredsarbete där vi hela tiden möter oss själva på djupet för att återknyta kontakten med oss själva. Det ger emotionell kompetens, AccepterAnde, TillÅtAnde och HanterAnde av alla våra känslor. För att nå ljuset och skatten som är kraften inuti behöver vi bli mer MedVetAnde människor. Vilja se, möta och erkänna vårt mörker. Där döljer vi även vårt ljus. Jag övar och det är så GivAnde och BeFriAnde. Även om insikter är smärtsamt så går all läknng via smärta och bearbetning tar energi. Genom att vara TillÅtAnde när jag känner mig less, kraft och orkeslös, det finns ju en anledning till det.
Först när vi når botten och anlednigen i det mörka sker förändring och läkning börjar. Inget ljus utan mörker. Vår skuggsida har vi alltid med oss och den vill ha ett ErKännAnde för att inte ta över så vi dömer, värderar, sårar och kränker varandra och oss själva. Så länge vi förnekar vårt mörker så lever vi i skuggan av oss själva, vi kommer göra både varandra och oss själva illa. Vi blir att leva ett halvt liv. 

Alla vill vi ha fred på jorden fast få vill titta på sig själv. Det kan vara för att man kan uppleva skuld och skamkänslor. Vägen till fred går via att se, möta och erkänna sitt eget mörker där ljuset och kraften finns inuti. Först när vi når botten av mörkret, anledningen så sker en förändring och läkning börjar. Den urgamla nedärvda läkningsförmågan som vi alla har. Multidimensionell terapi som stödjer den mentala, fysiska, själsliga och emotionella förmågan att läka. Det är alltid bra att ta stöd i sin egen bearbetning och läkning för att komma vidare genom.

Genom att jag ser, möter och erkänner mitt eget mörker blir jag mer LevAnde och StrålAnde, jag får fatt i ljuset som är kraften inuti mig.
Jenny

 

Läs hela inlägget »

Det känns som om vi blottar oss allt för mycket om vi tar en ordentlig titt på oss själva. Det enda vi egentligen borde frukta är att inte titta på oss själva för när vi förnekar så stärker vi vårt mörker och det tar över förklarar Marianne Williamsson. 

Omedvetet skapar det beteeneden och mönster mot oss själva och andra och vad händer då ? Inte blir vi friska i alle fall, hela, starka och fria. Det skapar motsatsen. Därför är det så viktigt att vi titta på sig själv tycker jag och speciellt om man har föräldrar som har egenskaper man ogillar. För att vi upprätthåller samma mönster i någon form oavsett vad vi vill erkänna och tro.

Bakom familje hemligheten döljer sig anledningen och vägen till den stärkande och läkande kraften inom oss. Så vilka är dina , mina , våra familjehemligheter ? Vad ska vi göra då, glömma och gå vidare?
Hur är det möjligt att omedvetenhet, förnekelse och obearbetning skapar kraft och inre frid ? Det är destruktivt för alla och omgivningen, det är det som leder till disharmoni och obalanser.
Jag vet att det finns de som är ointresserade och de som är omedvetna. Samtidigt som skavet med dess signaler i kropp och själ förhoppningsvis når fram och öppnar upp vårt medvetande.  När vi förnekar våra familjehemligheter leder det enbart till att vi stödjer mönstren att fortgå och offren får uppräthålla sina beteenden som förövare mot andra och sina nästa och som i sin tur skadar fler.
Hur mycket ska jag vara tillags, underordna mig och skydda förövarna, undanhålla sanningen ? Samtidigt som att ska man säga något så ska det gagna båda. I värsta fall skyller man ifrån sig eller så väcks ett kaos eller skräck att möta sin egen smärt som är enda vägen genom läkning. Samtidigt som jag inte kan kräva att andra tar hand om och läker sin egen smärta. Vissa dör hellre än tar hand om sin smärta och läker sina sår i tron om att det är det enda rätta att lägga locket på.
Sen är sjukvården idag så snabb på att sätta diagnoser och ge hämande medicn som stoppar förloppet för att de inte kan stödja människor att finna anledningen och läka den i dåtid till beteenden och mönster i nutid.

När vi uttrycker enbart de sidor av oss själva som vi tror kommer att garantera att vi blir acceterade av andra, undertrycker vi några av våra mest värdefulla drag och dömer oss själva till en tillvaro av ständga upprepningar av samma gamla mönster. Det säkraste sättet att förverkliga vår potential är att se, möta och erkänna skuggan av oss.  Beskriver Debbie Ford det. 

Skuggan är inte en skrämmande motståndare, men en värdig sådan. Hur mäktig den än är så är föreningen med den oändlig kraftfull. Deepak Shopra    

Läs hela inlägget »

Arkiv

Länkar