Blogg

2018 > 04

Fred och kärlek, och våga vara du - en klyscha ?
Vi behöver först erkänna våra mörka sidor för att sedan försonas med dem.
Vi alla består även av mörker hur omedvetna vi än är eller att vi förnekar det och därför bör vi synliggöra det för att veta vem man egentligen är. Först då kan du våga vara du.

Redan i höstas visste jag att jag ville gå en kurs för Agneta Orlå i skuggarbete då jag känner att det är något som fortfarande hindrar mig från att vara jag fullt ut och följa mina innersta drömmar och leva i balans.  
20/4 hittade jag en kurs: Finn kraften inom dig med Agneta som började 23/4-27/4.  Snabbt anmälde mig till då den fanns i Dalarna och Masesgården.

En kort sammanfattning av vad kursen gav:
Det är alltid brist på medvetenhet, empati och kunskap hos oss.
De sidor vi har svårast för att se hos oss själva påverkar oss mest.
I vår värsta känsla finns en längtan som vi inte förstått. Stressen beror på att vi undertrycker våra egentliga behov och känslor. Vad döljer sin under ytan som skapar vår nedstämdhet, depression eller ångest ?

Vi behöver gå bortom det medvetna och möta upp våra skuggsidor som hindrar oss från att vara mer hela och lyckliga. När vi möter upp skuggsidorna i oss finner vi guldet, kraften inom oss.
När vi väljer att avsluta en relation, ett arbete, ett beroende eller något annat som inte är bra för oss behöver vi först förstå varför vi en gång valde det för att inte hamna i liknande situation igen. 
Vi behöver därför möta skuggan i oss och finna guldet/kraften bakom.

Visst satte det i gång saker i gruppen att gå från något abstrakt eller flummigt som några uttryckte det som drömmar och deras budskap till oss och astrologins karta för vad vi behöver uttrycka för att må bra till att möta och förstå skuggsidorna hos oss. För att finna kraften bakom skuggan till konkreta och tydliga verktyg att använda själv och finna svaren inom sig och inte söka utanför.
De flesta såg kursen först som en kul grej före något kraftfullt och sant. Alla förstod att de omedvetet bar på saker som inte var läkta som de stoppat undan i det omedvetna som fortfarande påverkar och något de ville synliggöra mer för att bli helare.

Ett arbete som kan verka smärtsamt att titta på sig själv och sina mörka sidor. De sidorna som hindrar oss från att vara mer hela och lyckliga ger oss ännu mer kraft när vi vågar möta upp dem.

Jag har fått så mycket inre frid och kraft. Jag älskar självkännedom, det ligger mig varmt om hjärtat och jag går alltid tillbaka till mina 4 LevAnde ledord: Medveten, insikt, fokus och göra. Min självkännedom och visdom upplever jag mer av nu. Så inspirerad av att använda mig av den ännu mer och variera mig.
Det min själ och andes visdom säger till mig är att värdesätta det jag gör, växa mig starkare och kom hit, närmare , platsen är din.

Fortsättning följer med mig och Agneta Orlå till mer skuggarbete.
Kraften som finns bakom det mörka, omedvetna under våra skuggor. Vågar du ?
Fjädrande, modig, bestämd och vacker. Du har kvaliteerna att förvandla din värld.

Jag vill och har modet och kraften jag är född med.
"Tillsammans skapar vi det vackraste som finns. Själar växer när de berörs och insikter föds"
Jenny


Boktips: krama din skugga av Debbi ford
Debbi förklarar att så länge vi inte accepterar hela vårt jag har skuggan makten att dämpa vår lycka.
Om skuggan lämnas utan erkännande hindrar den oss från att bli hela och att verkställa våra vackraste planer så vi istället lever ett halvt liv.

Läs hela inlägget »

När vi lär oss att lita på vår
Intuition, vi kommer att se oss själva och världen på ett sätt vi aldrig trodde  var möjligt.
Att kunna våga och lita på de intuitiva knuffar du får krävs mod och öppenhet.
Vi behöver ha den självrespekten för att inte hamna i sådant som är mindre bra för oss och inte gagnar oss. I värsta fall tär på oss och vi tappar kraft ochr och energi. Att öva sig i att följa sin intution och kunna lita på de knuffar vi får. Observera, känna in och känna av oss själva, vad och hur upplevs det.
I bruset av vardagens ljud och stimulans så glöms vår intution bort. I tystnaden och närvaron kan vi uppleva så mycket mer och det är i pauserna det sker och når fram.

Med värme
Jenny

Läs hela inlägget »

Jag hittar min frihet och glädje i livet.
Under mitt utvecklingssamtal med Simone Key så bekräftade hon att jag nu hittar min frihet. Free, Joy life sa hon flera gånger Free var det starkaste just nu.
Va i din andliga medvetna närvaro i vardagens stunder. Gör bara det som är kul och njut av det. 
Ta den tid du behöver, du har framtiden framför dig. Det här kommer vara en din personliga utveckling framöver. Hon belyste även mina styrkor och vad jag är ämnad att göra mer av och att jag som Multidimensionell ska fortsätta att variera mig.
//

Omfamna varje stund. Observera, bara vara i nuet och omfamna det. Utan att döma och värdera. Öva, öva, öva på det, jag ska. Det som händer då är att man ändrar hela sin energivibration.
Lösgör dig ifrån sådant som hindrar dig. Jag har gjort det och tar nu kontrollen att leva livet i ännu mer glädje och frihet i gemenskap med kärleksfulla människor som ger mig glädje i livet.

2018 skulle hamna om att maifestera för mig och jag visste inte hur fast min själ vet alltid och jag litar till det. Första kvartalet av året har inneburit att medvetandegöra insikter (som alltid) om att lösgra konflikter som hindrar och står ivägen för mig från att uppleva frihet och glädje fullt ut i livet. Efter mycket hjälp både ovan och underifrån så har jag, lyft och processat genom smärta till läkning. Därav min trötthet just nu.

Jag vilar och njuter av varandet, väljer att betrakta livet med kärlek och se alla fantastiska människor jag möter och har runtomkring mig. Det glädjer mig så att få vara en del av allt och er gemenskap.  
"Livet är en magisk möjlighet ta den och gör det LevAnde. Själar växer när de berörs och insikter föds"

Med glädje och värme
Jenny

Läs hela inlägget »

Trots förvirring ha tillit och ge upp tanken och känslan för att integrera nytt positivare, stärkande och närande. Känn dig stolt, trygg och klok. Regissera om tankar som skapar känslor som skuld, skam, osäkerhet och feghet. Ta den tid du behöver för återhämtning, vila och att bara vara, fokusera och göra. Att syna sitt inre är att medvetandegöra insikter, det kan vara smärtsamt fast det kan också bli vackert. Att ge upp och gå bortom och bara uppleva och välkomna allt härligt som kommer till en i livet som är och pågår. Läkning går via smärta. Våga - du har modet och kraften du är född med. Tvivla aldrig på det. Du klarar så mycket, är modigare än du tror, starkare än du känner dig och klokare än du förstår. 
Vår ilska kan vara kraften som vi reagerar med och kärleken vår drivkraft att få uppleva det vackra som proud, safe och wise.

Ibland behöver vi genomgå och uppleva saker även om vi inte vill det.
Det finns mycket vackert att längta till - Frihet fick jag till mig i höstas och den är så rätt på flera plan, fysiskt, mentalt, själsligt och emotionellt. Balans och flöde för att släppa eller lösgöra spänningar och stagnationer, det behövs.

Människor utvecklas, saker tar slut och livet pågår. Ta väl hand om dig själv tro på dig själv, låt hoppet bo i ditt hjärta och ha kärleken som drivkraft i det du gör.  Modet och kraften är med dig vad du än tror. För varje gång vi tar steget till utveckling så råder alltid en tillfällig förvirring av obalans innan balans infinner sig. Det är så vi kommer vidare och lösgör oss från det som inte gagnar oss.

Känn det med värme
Jenny

Läs hela inlägget »
Etiketter: stolt, trygg, säker, vis, klok, du är, du vet

Drömmen om det goda består för att läkas och bli fri. Några gånger har jag känt att Nej jag fixar inte det här. Men återigen får jag fatt i kraften och modet jag är född med och jag får hjälp både ovan och under ifrån. Det finns ingen annan väg att gå än att   medvetandegöra insikter och genom att förstå anledningen till orsaker och läka dem.

Med ett öppet sinne utan dömande, tvivel och rädslor gå bortom det kända till det okända för att uppleva det autenstiska på djupare nivåer av sinnet i tankar, fysiska kroppens signaler, själ/ande, känslomässigt i emotoner. Lösgöra det onda, obalansen, ohälsa för att sedan manifestera ny energi till balans utifrån tilit och kärlek. Ta ett eget ansvar och vara delaktig i processen av tillfrisknandet.  
Det blir ett omhändertagande och bemötande till mig själva med respekt utifrån kärleken som drivkraft. 

Att lägga locket på symtom och det sjuka är inte lösningen för mig. Det är som att gå genom livet med en sten i skon. Att göra medvetna val och våga  välja bort det som tar och dränerar mig på energi. Även om livet innehållit upplevelser som varit hårda så kan jag nu mera känna att jag får bara det jag klarar av och behöver för att utvecklas i det jag vill.  Jag vill bara kunna känna mig stolt, trygg och säker. Jag har numer full tillit till att livet är snällt och vill mig väl. Jag upplever att jag får bara det jag klarar av och behöver för att utvecklas i det jag vill.

Alla vill må bra och vara friska fast få vill göra den förändring som krävs och investera i det.
Läkning är en aktiv process som innefattar att ta eget ansvar för sin egen läknings process vara delaktig och bli medveten om sitt inre och kroppens signaler.
Sjukdomar, symtom och obalans är kroppens signaler på att något inte står rätt till och att något måste ändras för att återskapa balans, hälsa och välbefinnande.
Livsviktigt att ta hand om sig själv och bli mer medveten om alla våra aspekter och vårt inre. Orsaker ger verkan och får konsekvenser både för oss själva och andra på sikt.
Vi lever ofta ett omedvetet liv och har därför svårare att förstå kroppens signaler, obalanser och mönster. Hur vi mår fysiskt hänger ihop med alla våra aspekter i sinnet vår mentala del och tankar, känslor och själ /ande i då tid och nu tid. Vi kan inte separera någon del av de från varandra. Det inre måendet ger fysiska symtom och vise versa.

Livet är en magisk möjlighet ta den och gör det LevAnde.
Jenny

Läs hela inlägget »

2018 > 04

Fred och kärlek, och våga vara du - en klyscha ?
Vi behöver först erkänna våra mörka sidor för att sedan försonas med dem.
Vi alla består även av mörker hur omedvetna vi än är eller att vi förnekar det och därför bör vi synliggöra det för att veta vem man egentligen är. Först då kan du våga vara du.

Redan i höstas visste jag att jag ville gå en kurs för Agneta Orlå i skuggarbete då jag känner att det är något som fortfarande hindrar mig från att vara jag fullt ut och följa mina innersta drömmar och leva i balans.  
20/4 hittade jag en kurs: Finn kraften inom dig med Agneta som började 23/4-27/4.  Snabbt anmälde mig till då den fanns i Dalarna och Masesgården.

En kort sammanfattning av vad kursen gav:
Det är alltid brist på medvetenhet, empati och kunskap hos oss.
De sidor vi har svårast för att se hos oss själva påverkar oss mest.
I vår värsta känsla finns en längtan som vi inte förstått. Stressen beror på att vi undertrycker våra egentliga behov och känslor. Vad döljer sin under ytan som skapar vår nedstämdhet, depression eller ångest ?

Vi behöver gå bortom det medvetna och möta upp våra skuggsidor som hindrar oss från att vara mer hela och lyckliga. När vi möter upp skuggsidorna i oss finner vi guldet, kraften inom oss.
När vi väljer att avsluta en relation, ett arbete, ett beroende eller något annat som inte är bra för oss behöver vi först förstå varför vi en gång valde det för att inte hamna i liknande situation igen. 
Vi behöver därför möta skuggan i oss och finna guldet/kraften bakom.

Visst satte det i gång saker i gruppen att gå från något abstrakt eller flummigt som några uttryckte det som drömmar och deras budskap till oss och astrologins karta för vad vi behöver uttrycka för att må bra till att möta och förstå skuggsidorna hos oss. För att finna kraften bakom skuggan till konkreta och tydliga verktyg att använda själv och finna svaren inom sig och inte söka utanför.
De flesta såg kursen först som en kul grej före något kraftfullt och sant. Alla förstod att de omedvetet bar på saker som inte var läkta som de stoppat undan i det omedvetna som fortfarande påverkar och något de ville synliggöra mer för att bli helare.

Ett arbete som kan verka smärtsamt att titta på sig själv och sina mörka sidor. De sidorna som hindrar oss från att vara mer hela och lyckliga ger oss ännu mer kraft när vi vågar möta upp dem.

Jag har fått så mycket inre frid och kraft. Jag älskar självkännedom, det ligger mig varmt om hjärtat och jag går alltid tillbaka till mina 4 LevAnde ledord: Medveten, insikt, fokus och göra. Min självkännedom och visdom upplever jag mer av nu. Så inspirerad av att använda mig av den ännu mer och variera mig.
Det min själ och andes visdom säger till mig är att värdesätta det jag gör, växa mig starkare och kom hit, närmare , platsen är din.

Fortsättning följer med mig och Agneta Orlå till mer skuggarbete.
Kraften som finns bakom det mörka, omedvetna under våra skuggor. Vågar du ?
Fjädrande, modig, bestämd och vacker. Du har kvaliteerna att förvandla din värld.

Jag vill och har modet och kraften jag är född med.
"Tillsammans skapar vi det vackraste som finns. Själar växer när de berörs och insikter föds"
Jenny


Boktips: krama din skugga av Debbi ford
Debbi förklarar att så länge vi inte accepterar hela vårt jag har skuggan makten att dämpa vår lycka.
Om skuggan lämnas utan erkännande hindrar den oss från att bli hela och att verkställa våra vackraste planer så vi istället lever ett halvt liv.

Läs hela inlägget »

När vi lär oss att lita på vår
Intuition, vi kommer att se oss själva och världen på ett sätt vi aldrig trodde  var möjligt.
Att kunna våga och lita på de intuitiva knuffar du får krävs mod och öppenhet.
Vi behöver ha den självrespekten för att inte hamna i sådant som är mindre bra för oss och inte gagnar oss. I värsta fall tär på oss och vi tappar kraft ochr och energi. Att öva sig i att följa sin intution och kunna lita på de knuffar vi får. Observera, känna in och känna av oss själva, vad och hur upplevs det.
I bruset av vardagens ljud och stimulans så glöms vår intution bort. I tystnaden och närvaron kan vi uppleva så mycket mer och det är i pauserna det sker och når fram.

Med värme
Jenny

Läs hela inlägget »

Jag hittar min frihet och glädje i livet.
Under mitt utvecklingssamtal med Simone Key så bekräftade hon att jag nu hittar min frihet. Free, Joy life sa hon flera gånger Free var det starkaste just nu.
Va i din andliga medvetna närvaro i vardagens stunder. Gör bara det som är kul och njut av det. 
Ta den tid du behöver, du har framtiden framför dig. Det här kommer vara en din personliga utveckling framöver. Hon belyste även mina styrkor och vad jag är ämnad att göra mer av och att jag som Multidimensionell ska fortsätta att variera mig.
//

Omfamna varje stund. Observera, bara vara i nuet och omfamna det. Utan att döma och värdera. Öva, öva, öva på det, jag ska. Det som händer då är att man ändrar hela sin energivibration.
Lösgör dig ifrån sådant som hindrar dig. Jag har gjort det och tar nu kontrollen att leva livet i ännu mer glädje och frihet i gemenskap med kärleksfulla människor som ger mig glädje i livet.

2018 skulle hamna om att maifestera för mig och jag visste inte hur fast min själ vet alltid och jag litar till det. Första kvartalet av året har inneburit att medvetandegöra insikter (som alltid) om att lösgra konflikter som hindrar och står ivägen för mig från att uppleva frihet och glädje fullt ut i livet. Efter mycket hjälp både ovan och underifrån så har jag, lyft och processat genom smärta till läkning. Därav min trötthet just nu.

Jag vilar och njuter av varandet, väljer att betrakta livet med kärlek och se alla fantastiska människor jag möter och har runtomkring mig. Det glädjer mig så att få vara en del av allt och er gemenskap.  
"Livet är en magisk möjlighet ta den och gör det LevAnde. Själar växer när de berörs och insikter föds"

Med glädje och värme
Jenny

Läs hela inlägget »

Trots förvirring ha tillit och ge upp tanken och känslan för att integrera nytt positivare, stärkande och närande. Känn dig stolt, trygg och klok. Regissera om tankar som skapar känslor som skuld, skam, osäkerhet och feghet. Ta den tid du behöver för återhämtning, vila och att bara vara, fokusera och göra. Att syna sitt inre är att medvetandegöra insikter, det kan vara smärtsamt fast det kan också bli vackert. Att ge upp och gå bortom och bara uppleva och välkomna allt härligt som kommer till en i livet som är och pågår. Läkning går via smärta. Våga - du har modet och kraften du är född med. Tvivla aldrig på det. Du klarar så mycket, är modigare än du tror, starkare än du känner dig och klokare än du förstår. 
Vår ilska kan vara kraften som vi reagerar med och kärleken vår drivkraft att få uppleva det vackra som proud, safe och wise.

Ibland behöver vi genomgå och uppleva saker även om vi inte vill det.
Det finns mycket vackert att längta till - Frihet fick jag till mig i höstas och den är så rätt på flera plan, fysiskt, mentalt, själsligt och emotionellt. Balans och flöde för att släppa eller lösgöra spänningar och stagnationer, det behövs.

Människor utvecklas, saker tar slut och livet pågår. Ta väl hand om dig själv tro på dig själv, låt hoppet bo i ditt hjärta och ha kärleken som drivkraft i det du gör.  Modet och kraften är med dig vad du än tror. För varje gång vi tar steget till utveckling så råder alltid en tillfällig förvirring av obalans innan balans infinner sig. Det är så vi kommer vidare och lösgör oss från det som inte gagnar oss.

Känn det med värme
Jenny

Läs hela inlägget »
Etiketter: stolt, trygg, säker, vis, klok, du är, du vet

Drömmen om det goda består för att läkas och bli fri. Några gånger har jag känt att Nej jag fixar inte det här. Men återigen får jag fatt i kraften och modet jag är född med och jag får hjälp både ovan och under ifrån. Det finns ingen annan väg att gå än att   medvetandegöra insikter och genom att förstå anledningen till orsaker och läka dem.

Med ett öppet sinne utan dömande, tvivel och rädslor gå bortom det kända till det okända för att uppleva det autenstiska på djupare nivåer av sinnet i tankar, fysiska kroppens signaler, själ/ande, känslomässigt i emotoner. Lösgöra det onda, obalansen, ohälsa för att sedan manifestera ny energi till balans utifrån tilit och kärlek. Ta ett eget ansvar och vara delaktig i processen av tillfrisknandet.  
Det blir ett omhändertagande och bemötande till mig själva med respekt utifrån kärleken som drivkraft. 

Att lägga locket på symtom och det sjuka är inte lösningen för mig. Det är som att gå genom livet med en sten i skon. Att göra medvetna val och våga  välja bort det som tar och dränerar mig på energi. Även om livet innehållit upplevelser som varit hårda så kan jag nu mera känna att jag får bara det jag klarar av och behöver för att utvecklas i det jag vill.  Jag vill bara kunna känna mig stolt, trygg och säker. Jag har numer full tillit till att livet är snällt och vill mig väl. Jag upplever att jag får bara det jag klarar av och behöver för att utvecklas i det jag vill.

Alla vill må bra och vara friska fast få vill göra den förändring som krävs och investera i det.
Läkning är en aktiv process som innefattar att ta eget ansvar för sin egen läknings process vara delaktig och bli medveten om sitt inre och kroppens signaler.
Sjukdomar, symtom och obalans är kroppens signaler på att något inte står rätt till och att något måste ändras för att återskapa balans, hälsa och välbefinnande.
Livsviktigt att ta hand om sig själv och bli mer medveten om alla våra aspekter och vårt inre. Orsaker ger verkan och får konsekvenser både för oss själva och andra på sikt.
Vi lever ofta ett omedvetet liv och har därför svårare att förstå kroppens signaler, obalanser och mönster. Hur vi mår fysiskt hänger ihop med alla våra aspekter i sinnet vår mentala del och tankar, känslor och själ /ande i då tid och nu tid. Vi kan inte separera någon del av de från varandra. Det inre måendet ger fysiska symtom och vise versa.

Livet är en magisk möjlighet ta den och gör det LevAnde.
Jenny

Läs hela inlägget »

2018 > 04

Fred och kärlek, och våga vara du - en klyscha ?
Vi behöver först erkänna våra mörka sidor för att sedan försonas med dem.
Vi alla består även av mörker hur omedvetna vi än är eller att vi förnekar det och därför bör vi synliggöra det för att veta vem man egentligen är. Först då kan du våga vara du.

Redan i höstas visste jag att jag ville gå en kurs för Agneta Orlå i skuggarbete då jag känner att det är något som fortfarande hindrar mig från att vara jag fullt ut och följa mina innersta drömmar och leva i balans.  
20/4 hittade jag en kurs: Finn kraften inom dig med Agneta som började 23/4-27/4.  Snabbt anmälde mig till då den fanns i Dalarna och Masesgården.

En kort sammanfattning av vad kursen gav:
Det är alltid brist på medvetenhet, empati och kunskap hos oss.
De sidor vi har svårast för att se hos oss själva påverkar oss mest.
I vår värsta känsla finns en längtan som vi inte förstått. Stressen beror på att vi undertrycker våra egentliga behov och känslor. Vad döljer sin under ytan som skapar vår nedstämdhet, depression eller ångest ?

Vi behöver gå bortom det medvetna och möta upp våra skuggsidor som hindrar oss från att vara mer hela och lyckliga. När vi möter upp skuggsidorna i oss finner vi guldet, kraften inom oss.
När vi väljer att avsluta en relation, ett arbete, ett beroende eller något annat som inte är bra för oss behöver vi först förstå varför vi en gång valde det för att inte hamna i liknande situation igen. 
Vi behöver därför möta skuggan i oss och finna guldet/kraften bakom.

Visst satte det i gång saker i gruppen att gå från något abstrakt eller flummigt som några uttryckte det som drömmar och deras budskap till oss och astrologins karta för vad vi behöver uttrycka för att må bra till att möta och förstå skuggsidorna hos oss. För att finna kraften bakom skuggan till konkreta och tydliga verktyg att använda själv och finna svaren inom sig och inte söka utanför.
De flesta såg kursen först som en kul grej före något kraftfullt och sant. Alla förstod att de omedvetet bar på saker som inte var läkta som de stoppat undan i det omedvetna som fortfarande påverkar och något de ville synliggöra mer för att bli helare.

Ett arbete som kan verka smärtsamt att titta på sig själv och sina mörka sidor. De sidorna som hindrar oss från att vara mer hela och lyckliga ger oss ännu mer kraft när vi vågar möta upp dem.

Jag har fått så mycket inre frid och kraft. Jag älskar självkännedom, det ligger mig varmt om hjärtat och jag går alltid tillbaka till mina 4 LevAnde ledord: Medveten, insikt, fokus och göra. Min självkännedom och visdom upplever jag mer av nu. Så inspirerad av att använda mig av den ännu mer och variera mig.
Det min själ och andes visdom säger till mig är att värdesätta det jag gör, växa mig starkare och kom hit, närmare , platsen är din.

Fortsättning följer med mig och Agneta Orlå till mer skuggarbete.
Kraften som finns bakom det mörka, omedvetna under våra skuggor. Vågar du ?
Fjädrande, modig, bestämd och vacker. Du har kvaliteerna att förvandla din värld.

Jag vill och har modet och kraften jag är född med.
"Tillsammans skapar vi det vackraste som finns. Själar växer när de berörs och insikter föds"
Jenny


Boktips: krama din skugga av Debbi ford
Debbi förklarar att så länge vi inte accepterar hela vårt jag har skuggan makten att dämpa vår lycka.
Om skuggan lämnas utan erkännande hindrar den oss från att bli hela och att verkställa våra vackraste planer så vi istället lever ett halvt liv.

Läs hela inlägget »

När vi lär oss att lita på vår
Intuition, vi kommer att se oss själva och världen på ett sätt vi aldrig trodde  var möjligt.
Att kunna våga och lita på de intuitiva knuffar du får krävs mod och öppenhet.
Vi behöver ha den självrespekten för att inte hamna i sådant som är mindre bra för oss och inte gagnar oss. I värsta fall tär på oss och vi tappar kraft ochr och energi. Att öva sig i att följa sin intution och kunna lita på de knuffar vi får. Observera, känna in och känna av oss själva, vad och hur upplevs det.
I bruset av vardagens ljud och stimulans så glöms vår intution bort. I tystnaden och närvaron kan vi uppleva så mycket mer och det är i pauserna det sker och når fram.

Med värme
Jenny

Läs hela inlägget »

Jag hittar min frihet och glädje i livet.
Under mitt utvecklingssamtal med Simone Key så bekräftade hon att jag nu hittar min frihet. Free, Joy life sa hon flera gånger Free var det starkaste just nu.
Va i din andliga medvetna närvaro i vardagens stunder. Gör bara det som är kul och njut av det. 
Ta den tid du behöver, du har framtiden framför dig. Det här kommer vara en din personliga utveckling framöver. Hon belyste även mina styrkor och vad jag är ämnad att göra mer av och att jag som Multidimensionell ska fortsätta att variera mig.
//

Omfamna varje stund. Observera, bara vara i nuet och omfamna det. Utan att döma och värdera. Öva, öva, öva på det, jag ska. Det som händer då är att man ändrar hela sin energivibration.
Lösgör dig ifrån sådant som hindrar dig. Jag har gjort det och tar nu kontrollen att leva livet i ännu mer glädje och frihet i gemenskap med kärleksfulla människor som ger mig glädje i livet.

2018 skulle hamna om att maifestera för mig och jag visste inte hur fast min själ vet alltid och jag litar till det. Första kvartalet av året har inneburit att medvetandegöra insikter (som alltid) om att lösgra konflikter som hindrar och står ivägen för mig från att uppleva frihet och glädje fullt ut i livet. Efter mycket hjälp både ovan och underifrån så har jag, lyft och processat genom smärta till läkning. Därav min trötthet just nu.

Jag vilar och njuter av varandet, väljer att betrakta livet med kärlek och se alla fantastiska människor jag möter och har runtomkring mig. Det glädjer mig så att få vara en del av allt och er gemenskap.  
"Livet är en magisk möjlighet ta den och gör det LevAnde. Själar växer när de berörs och insikter föds"

Med glädje och värme
Jenny

Läs hela inlägget »

Trots förvirring ha tillit och ge upp tanken och känslan för att integrera nytt positivare, stärkande och närande. Känn dig stolt, trygg och klok. Regissera om tankar som skapar känslor som skuld, skam, osäkerhet och feghet. Ta den tid du behöver för återhämtning, vila och att bara vara, fokusera och göra. Att syna sitt inre är att medvetandegöra insikter, det kan vara smärtsamt fast det kan också bli vackert. Att ge upp och gå bortom och bara uppleva och välkomna allt härligt som kommer till en i livet som är och pågår. Läkning går via smärta. Våga - du har modet och kraften du är född med. Tvivla aldrig på det. Du klarar så mycket, är modigare än du tror, starkare än du känner dig och klokare än du förstår. 
Vår ilska kan vara kraften som vi reagerar med och kärleken vår drivkraft att få uppleva det vackra som proud, safe och wise.

Ibland behöver vi genomgå och uppleva saker även om vi inte vill det.
Det finns mycket vackert att längta till - Frihet fick jag till mig i höstas och den är så rätt på flera plan, fysiskt, mentalt, själsligt och emotionellt. Balans och flöde för att släppa eller lösgöra spänningar och stagnationer, det behövs.

Människor utvecklas, saker tar slut och livet pågår. Ta väl hand om dig själv tro på dig själv, låt hoppet bo i ditt hjärta och ha kärleken som drivkraft i det du gör.  Modet och kraften är med dig vad du än tror. För varje gång vi tar steget till utveckling så råder alltid en tillfällig förvirring av obalans innan balans infinner sig. Det är så vi kommer vidare och lösgör oss från det som inte gagnar oss.

Känn det med värme
Jenny

Läs hela inlägget »
Etiketter: stolt, trygg, säker, vis, klok, du är, du vet

Drömmen om det goda består för att läkas och bli fri. Några gånger har jag känt att Nej jag fixar inte det här. Men återigen får jag fatt i kraften och modet jag är född med och jag får hjälp både ovan och under ifrån. Det finns ingen annan väg att gå än att   medvetandegöra insikter och genom att förstå anledningen till orsaker och läka dem.

Med ett öppet sinne utan dömande, tvivel och rädslor gå bortom det kända till det okända för att uppleva det autenstiska på djupare nivåer av sinnet i tankar, fysiska kroppens signaler, själ/ande, känslomässigt i emotoner. Lösgöra det onda, obalansen, ohälsa för att sedan manifestera ny energi till balans utifrån tilit och kärlek. Ta ett eget ansvar och vara delaktig i processen av tillfrisknandet.  
Det blir ett omhändertagande och bemötande till mig själva med respekt utifrån kärleken som drivkraft. 

Att lägga locket på symtom och det sjuka är inte lösningen för mig. Det är som att gå genom livet med en sten i skon. Att göra medvetna val och våga  välja bort det som tar och dränerar mig på energi. Även om livet innehållit upplevelser som varit hårda så kan jag nu mera känna att jag får bara det jag klarar av och behöver för att utvecklas i det jag vill.  Jag vill bara kunna känna mig stolt, trygg och säker. Jag har numer full tillit till att livet är snällt och vill mig väl. Jag upplever att jag får bara det jag klarar av och behöver för att utvecklas i det jag vill.

Alla vill må bra och vara friska fast få vill göra den förändring som krävs och investera i det.
Läkning är en aktiv process som innefattar att ta eget ansvar för sin egen läknings process vara delaktig och bli medveten om sitt inre och kroppens signaler.
Sjukdomar, symtom och obalans är kroppens signaler på att något inte står rätt till och att något måste ändras för att återskapa balans, hälsa och välbefinnande.
Livsviktigt att ta hand om sig själv och bli mer medveten om alla våra aspekter och vårt inre. Orsaker ger verkan och får konsekvenser både för oss själva och andra på sikt.
Vi lever ofta ett omedvetet liv och har därför svårare att förstå kroppens signaler, obalanser och mönster. Hur vi mår fysiskt hänger ihop med alla våra aspekter i sinnet vår mentala del och tankar, känslor och själ /ande i då tid och nu tid. Vi kan inte separera någon del av de från varandra. Det inre måendet ger fysiska symtom och vise versa.

Livet är en magisk möjlighet ta den och gör det LevAnde.
Jenny

Läs hela inlägget »

Arkiv

Länkar