Blogg

2018 > 03

Omedvetna lever vi kvar i gamla mönster och präglingar som blir ett medberoende till massan vi lever i. Vi spelar med i ett spel som inte är bra för oss. Vi följer med och tycker det är ok tills vi märker att det tär mer och mer på oss. Vi börjar bli medvetna om att det är osant för oss.
Vi tappar energi och det dränerar oss varje gång man umgåtts i en sammankomst som bygger på att ha en trevlig stund och hålla en god fasad /min, som egentligen bara tär på en. Man fattar inte att det är så när man är mederoende. Man förstår inte ens att man är medberoende man är helt omedveten om vad som pågår.

Ska man umgås ska det vara GivAnde, NärAnde OCH GlädjAnde.  
Ett nej tack till dessa sammankoster upplevs av massan konstigt och respekteras inte utan då hugger de på en ännu mer och lägger skulden på en. 
Det går inte att försöka möta upp och nå massan/personerna hur man än försöker och vill få de att förstå. Man vill bara bli förstådd och respekterad och sedd för den man är fast resultat uteblir. Man mår bara sämre inombords och håller god min så länge det går.
Massan /personerna är omedvetna, emotionellt okompetenta och okunniga och när man säger ifrån vänder de på det så de själva är offer. Det är de som blir ledsna när man säger ifrån.

Man vill så gärna hitta lösningen på problemet man tror man äger. Vänder ut och in på sig själv. När man aldrig finner lösningen får man lätt skuld i det då man inte kan lösa det. Med hjälp av kunskap, reflektioner och obeservationer tillsammans med andra kan man tillslut se ett och annat och bli medveten, få djupare insikt, fokusera och börja handla och göra.

När man är i något som man egentligen inte mår bra av måste man själv ta ställning och kliva ur massan. Risken när man lämnar massan / personer och går sin sanning är att vägen upplevs som ensam, det är då de flesta återvänder tll massan. Man tror man är ensam fast vi är flera som lämnar och har lämnat. Det är de friska som blir sjuka av de narcisstiska sa en anonym psykolog. Hos de personer med narcistiska personlighetsdrag finns ingen logik i deras resonemang. De har inte och visar inte någon empati för dig. I era konflikter är det alltid du som bär skulden för allt efteråt.
De är oförmögna att sätta sig in i andras situation och känslor. De har ofta ett lågt självförtroende och känsliga för andras kritik. De är charmiga, trevliga, gästvänliga och populära i händelsernas centrum.
De saknar ett emaptiskt synsätt, moraliskt medvetande, stabil tillit och förmågan att vara genuin och intim med en annan människa. En människa som får dig att känna dig värdelös och eller att du blir känslomässigt utmattad har dessa narcistiska drag. Det ligger inte hos dig utan hos dem även om de övertygar dig att det är så och att du bär skulden. I deras ögon kommer du alltid vara fel och bära skulden att du lämnar.
Det beror på deras okunnskap, oförmåga till empati och emotionellt okmpetenta och de kommer att få sin omgivning att tycka det samma.

Du måste ha modet att våga stå i din sanning och vad som är rätt för dig oavsett hur gärna du vill vara till lags. Så länge du inte kan det kommer du känna skuld och skam. Jag vet och upplevet det. Kraften finns inuti dig, det som finns inuti dig finns omkring dig. Jag tar hjälp både ovan och underifrån. 
Det är inte ditt problem och ansvarsområde som du ska bära någon skuld för.

Våra barndomsupplevelser ligger till grund för strategier som vi återupprepar och som ofta är ohälsosamma för oss.  Vi behöver först bli medvetna om hur vi styrs av vårt förflutna, få djupare insikter om oss själva och hur narcistisk omgivningen vi befinner oss i är och påverkar oss negativt.

Jag vill inte vara kvar i konsultationer som håller en för mig falsk fasad utåt och det är så trevligt och gästvänligt samtidigt som man själv bakom kulisserna får höra nedlåtande saker som sänker en som människa.
Jag har blivit lärd och präglad att det jag känner inte är sant och fått höra sedan barn att jag är knepig och konstig. Hur tror du att det påverkat mig genom livet och vilka konskvenser har det fått? Har det varit stärkande och upplyftande eller sänkande, tärande och dränerande tror du?
Trots konfrontationer om att säga ifrån så går det inte fram och när man påtalar hur kränkt och sårad man blir så tas det inte emot, de vägrar ta till sig och ta ansvar och ta på sig, bära skulden. Jag når inte fram hur gärna jag än vill.
Tur att jag haft ljuset med mig det har gjort att jag lever idag med en stor passion, intresse och engagemang för det jag gör som MDT teraput och som Multidimensionell människa jag är.

I min natur vill jag bearbeta och läka orsaker till, symtom, konflikter och trauman. De säger, ta medicin som tar bort symtomet glöm och släpp fortsätt sedan umgås, som om inget har hänt typ. 
Den omedvetna massan med vilka metoder de använder och att de har en krävande energi har jag nu tillslut efter många år förstått och lärt mig av proffisionella yrkesutövande människor att de har tydliga inslag av att vara narcistiska.
Smärtsamt att gå sin väg fast döende att vara kvar. Vägen är tydlig upplyst och klar.

Jag har ödslat tid på massan/personer som sårat mig i 40 år. Gör inte det. Tänk och känn dig för många gånger du behöver inte vara någon till lags fast vi tror gärna det. Det krävs kraft, mod och styrka att lämna. Något som vi alla kan få mer av.

Citerat från Steg för Hälsa "Du är värd att vara lycklig och må bra låt inte andra stå i vägen för din inre lycka. Det och de personer som sårar dig kan förändra dig, leda bort dig från ditt sanna jag: en stark, modig och fri individ som förtjänar att vara lycklig.
Självklart vet vi alla att det inte är lätt att fly eller bryta oss bort från något känslomässigt sårande över en natt.
Du är inte självisk som sätter dig själv först och söker din egen lycka och välgång – framförallt inte om du gör det för att komma bort från personer som sårar dig."


Jag tror på dig och din skapar kraft, du kar kraften och modet du är född med. Kraften finns inuti dig. Håll i dig annars förlorar du dig. Följ din sanning ingen annans. Jag har varit i det som en omedveten medberoende och jag höll på att dö. Man måste välja bort massan/personer för sin egen skull och sina barn. De enda jag har och bär ansvar för är mig själv och mina barn ingen annan.

"Tillsammans skapar vi det vackraste som finns, själar växer när de erörs och insikter föds"
Med värme
Jenny

Ska du och vill du verkligen umgås med människor som har de här personlighetsdragen så ta kunskp och lär dig tecken för att förbereda dig på att ta informerade beslut i dina relationer. Källa utforska sinnet.


Det sägs att den beroende som vill bli fri och bestämt sig så går det fort. Den medberoende kommer att ha det kvar längre. Kanske beror det på viljan att vara tillags och man är lärd så tar det längre tid att bryta sina mönster.

Läs tips :
https://ehdin.com/10-tecken-pa-en-toxisk-person/

Läs hela inlägget »

Jag var på 4st 1 timmes massage under denna månad för att jag är så spänd i axlar och nacke.  Så hårt  i musklerna och utan resultat av massagen. Skön och hård massage fast inget blev bättre. De första 3 gångerna bättre för stunden så jag fick göra om det 7 dagar senare. Jag vet att man när symtomet fast jag behövde även mjuka upp det fysiskt. Det vägrade släppa eftersom orsaken inte var löst.
Jag har även bokat en behandling på en smärtklinik för att få hjälp fysiskt även om jag vet att de inte når roten som är orsaken. Efter sista 4:e gången med massage blev det värre.
Tur jag har Mdt, så viktig komplement. Det hjälper mig att nå roten och djupare nivåer, medvetandegöra insikter.  Även om jag visste att roten och orsaken inte är fysisk så tog jag massage för att få det fysiska att lätta.

På söndag kväll födde jag insikten om roten som jag innan hade börjat ana vad det var och nu blev det så tydligt att det handlade om att jag omedvetet lagt på mig ett jävla ansvarsområde som vägde tungt på mina axlar och skulden jag bar då jag inte kunde lösa det blev jag nu medveten om i vardagen. Man kan aldrig förändra andra därför trodde jag att jag skulle förändra mig själv hela tiden.

Jag var ändå på massage på måndag för det satt som berg och jag stod inte ut med värken. Tisdag var det inte alls bättre utan sämre. Fick en Mdt beh på tisdag för att det var det jag visste skulle hjälpa mig nå roten och förlösa den. Skapa mer balans och flöde på flera aspekter och nivåer. Jag kunde lyfta orsaken med terapeuten eftersom jag hade medvetandegjort vissa insikter innan. MDT terapeuten mötte upp och hjälpte mig vidare och jobbade på energitillståndet fysiskt, mentalt, själsligt och emotionellt. Det blev en skillnad av betydelse. GivAnde och NärAnde och blev bara bättre och bättre under kvällen. Det släpper och jag kan röra mig ledigare och ledigare, det onda är så mkt mindre direkt. Efter beh på kvällen medvetandegör jag mer insikter som landar så skönt i mig och jag återfår kraften. Ansvaret jag burit så tungt på axlarna och skulden som sitter i skulder-bladet. Jag är fullt medveten om att ansvaret inte är mitt och därför inget jag kan lösa .

Alla behandlingar är så olika. Kommer 10 st med fibromyalgi så är roten olika för alla 10 därför kan man aldrig jämföra och att ha förväntningar hindrar oss bara att nå roten och komma vidare.

MDT terapeuter behövs och är viktiga fortsätt kram på er
Jenny

Läs hela inlägget »

2018 > 03

Omedvetna lever vi kvar i gamla mönster och präglingar som blir ett medberoende till massan vi lever i. Vi spelar med i ett spel som inte är bra för oss. Vi följer med och tycker det är ok tills vi märker att det tär mer och mer på oss. Vi börjar bli medvetna om att det är osant för oss.
Vi tappar energi och det dränerar oss varje gång man umgåtts i en sammankomst som bygger på att ha en trevlig stund och hålla en god fasad /min, som egentligen bara tär på en. Man fattar inte att det är så när man är mederoende. Man förstår inte ens att man är medberoende man är helt omedveten om vad som pågår.

Ska man umgås ska det vara GivAnde, NärAnde OCH GlädjAnde.  
Ett nej tack till dessa sammankoster upplevs av massan konstigt och respekteras inte utan då hugger de på en ännu mer och lägger skulden på en. 
Det går inte att försöka möta upp och nå massan/personerna hur man än försöker och vill få de att förstå. Man vill bara bli förstådd och respekterad och sedd för den man är fast resultat uteblir. Man mår bara sämre inombords och håller god min så länge det går.
Massan /personerna är omedvetna, emotionellt okompetenta och okunniga och när man säger ifrån vänder de på det så de själva är offer. Det är de som blir ledsna när man säger ifrån.

Man vill så gärna hitta lösningen på problemet man tror man äger. Vänder ut och in på sig själv. När man aldrig finner lösningen får man lätt skuld i det då man inte kan lösa det. Med hjälp av kunskap, reflektioner och obeservationer tillsammans med andra kan man tillslut se ett och annat och bli medveten, få djupare insikt, fokusera och börja handla och göra.

När man är i något som man egentligen inte mår bra av måste man själv ta ställning och kliva ur massan. Risken när man lämnar massan / personer och går sin sanning är att vägen upplevs som ensam, det är då de flesta återvänder tll massan. Man tror man är ensam fast vi är flera som lämnar och har lämnat. Det är de friska som blir sjuka av de narcisstiska sa en anonym psykolog. Hos de personer med narcistiska personlighetsdrag finns ingen logik i deras resonemang. De har inte och visar inte någon empati för dig. I era konflikter är det alltid du som bär skulden för allt efteråt.
De är oförmögna att sätta sig in i andras situation och känslor. De har ofta ett lågt självförtroende och känsliga för andras kritik. De är charmiga, trevliga, gästvänliga och populära i händelsernas centrum.
De saknar ett emaptiskt synsätt, moraliskt medvetande, stabil tillit och förmågan att vara genuin och intim med en annan människa. En människa som får dig att känna dig värdelös och eller att du blir känslomässigt utmattad har dessa narcistiska drag. Det ligger inte hos dig utan hos dem även om de övertygar dig att det är så och att du bär skulden. I deras ögon kommer du alltid vara fel och bära skulden att du lämnar.
Det beror på deras okunnskap, oförmåga till empati och emotionellt okmpetenta och de kommer att få sin omgivning att tycka det samma.

Du måste ha modet att våga stå i din sanning och vad som är rätt för dig oavsett hur gärna du vill vara till lags. Så länge du inte kan det kommer du känna skuld och skam. Jag vet och upplevet det. Kraften finns inuti dig, det som finns inuti dig finns omkring dig. Jag tar hjälp både ovan och underifrån. 
Det är inte ditt problem och ansvarsområde som du ska bära någon skuld för.

Våra barndomsupplevelser ligger till grund för strategier som vi återupprepar och som ofta är ohälsosamma för oss.  Vi behöver först bli medvetna om hur vi styrs av vårt förflutna, få djupare insikter om oss själva och hur narcistisk omgivningen vi befinner oss i är och påverkar oss negativt.

Jag vill inte vara kvar i konsultationer som håller en för mig falsk fasad utåt och det är så trevligt och gästvänligt samtidigt som man själv bakom kulisserna får höra nedlåtande saker som sänker en som människa.
Jag har blivit lärd och präglad att det jag känner inte är sant och fått höra sedan barn att jag är knepig och konstig. Hur tror du att det påverkat mig genom livet och vilka konskvenser har det fått? Har det varit stärkande och upplyftande eller sänkande, tärande och dränerande tror du?
Trots konfrontationer om att säga ifrån så går det inte fram och när man påtalar hur kränkt och sårad man blir så tas det inte emot, de vägrar ta till sig och ta ansvar och ta på sig, bära skulden. Jag når inte fram hur gärna jag än vill.
Tur att jag haft ljuset med mig det har gjort att jag lever idag med en stor passion, intresse och engagemang för det jag gör som MDT teraput och som Multidimensionell människa jag är.

I min natur vill jag bearbeta och läka orsaker till, symtom, konflikter och trauman. De säger, ta medicin som tar bort symtomet glöm och släpp fortsätt sedan umgås, som om inget har hänt typ. 
Den omedvetna massan med vilka metoder de använder och att de har en krävande energi har jag nu tillslut efter många år förstått och lärt mig av proffisionella yrkesutövande människor att de har tydliga inslag av att vara narcistiska.
Smärtsamt att gå sin väg fast döende att vara kvar. Vägen är tydlig upplyst och klar.

Jag har ödslat tid på massan/personer som sårat mig i 40 år. Gör inte det. Tänk och känn dig för många gånger du behöver inte vara någon till lags fast vi tror gärna det. Det krävs kraft, mod och styrka att lämna. Något som vi alla kan få mer av.

Citerat från Steg för Hälsa "Du är värd att vara lycklig och må bra låt inte andra stå i vägen för din inre lycka. Det och de personer som sårar dig kan förändra dig, leda bort dig från ditt sanna jag: en stark, modig och fri individ som förtjänar att vara lycklig.
Självklart vet vi alla att det inte är lätt att fly eller bryta oss bort från något känslomässigt sårande över en natt.
Du är inte självisk som sätter dig själv först och söker din egen lycka och välgång – framförallt inte om du gör det för att komma bort från personer som sårar dig."


Jag tror på dig och din skapar kraft, du kar kraften och modet du är född med. Kraften finns inuti dig. Håll i dig annars förlorar du dig. Följ din sanning ingen annans. Jag har varit i det som en omedveten medberoende och jag höll på att dö. Man måste välja bort massan/personer för sin egen skull och sina barn. De enda jag har och bär ansvar för är mig själv och mina barn ingen annan.

"Tillsammans skapar vi det vackraste som finns, själar växer när de erörs och insikter föds"
Med värme
Jenny

Ska du och vill du verkligen umgås med människor som har de här personlighetsdragen så ta kunskp och lär dig tecken för att förbereda dig på att ta informerade beslut i dina relationer. Källa utforska sinnet.


Det sägs att den beroende som vill bli fri och bestämt sig så går det fort. Den medberoende kommer att ha det kvar längre. Kanske beror det på viljan att vara tillags och man är lärd så tar det längre tid att bryta sina mönster.

Läs tips :
https://ehdin.com/10-tecken-pa-en-toxisk-person/

Läs hela inlägget »

Jag var på 4st 1 timmes massage under denna månad för att jag är så spänd i axlar och nacke.  Så hårt  i musklerna och utan resultat av massagen. Skön och hård massage fast inget blev bättre. De första 3 gångerna bättre för stunden så jag fick göra om det 7 dagar senare. Jag vet att man när symtomet fast jag behövde även mjuka upp det fysiskt. Det vägrade släppa eftersom orsaken inte var löst.
Jag har även bokat en behandling på en smärtklinik för att få hjälp fysiskt även om jag vet att de inte når roten som är orsaken. Efter sista 4:e gången med massage blev det värre.
Tur jag har Mdt, så viktig komplement. Det hjälper mig att nå roten och djupare nivåer, medvetandegöra insikter.  Även om jag visste att roten och orsaken inte är fysisk så tog jag massage för att få det fysiska att lätta.

På söndag kväll födde jag insikten om roten som jag innan hade börjat ana vad det var och nu blev det så tydligt att det handlade om att jag omedvetet lagt på mig ett jävla ansvarsområde som vägde tungt på mina axlar och skulden jag bar då jag inte kunde lösa det blev jag nu medveten om i vardagen. Man kan aldrig förändra andra därför trodde jag att jag skulle förändra mig själv hela tiden.

Jag var ändå på massage på måndag för det satt som berg och jag stod inte ut med värken. Tisdag var det inte alls bättre utan sämre. Fick en Mdt beh på tisdag för att det var det jag visste skulle hjälpa mig nå roten och förlösa den. Skapa mer balans och flöde på flera aspekter och nivåer. Jag kunde lyfta orsaken med terapeuten eftersom jag hade medvetandegjort vissa insikter innan. MDT terapeuten mötte upp och hjälpte mig vidare och jobbade på energitillståndet fysiskt, mentalt, själsligt och emotionellt. Det blev en skillnad av betydelse. GivAnde och NärAnde och blev bara bättre och bättre under kvällen. Det släpper och jag kan röra mig ledigare och ledigare, det onda är så mkt mindre direkt. Efter beh på kvällen medvetandegör jag mer insikter som landar så skönt i mig och jag återfår kraften. Ansvaret jag burit så tungt på axlarna och skulden som sitter i skulder-bladet. Jag är fullt medveten om att ansvaret inte är mitt och därför inget jag kan lösa .

Alla behandlingar är så olika. Kommer 10 st med fibromyalgi så är roten olika för alla 10 därför kan man aldrig jämföra och att ha förväntningar hindrar oss bara att nå roten och komma vidare.

MDT terapeuter behövs och är viktiga fortsätt kram på er
Jenny

Läs hela inlägget »

2018 > 03

Omedvetna lever vi kvar i gamla mönster och präglingar som blir ett medberoende till massan vi lever i. Vi spelar med i ett spel som inte är bra för oss. Vi följer med och tycker det är ok tills vi märker att det tär mer och mer på oss. Vi börjar bli medvetna om att det är osant för oss.
Vi tappar energi och det dränerar oss varje gång man umgåtts i en sammankomst som bygger på att ha en trevlig stund och hålla en god fasad /min, som egentligen bara tär på en. Man fattar inte att det är så när man är mederoende. Man förstår inte ens att man är medberoende man är helt omedveten om vad som pågår.

Ska man umgås ska det vara GivAnde, NärAnde OCH GlädjAnde.  
Ett nej tack till dessa sammankoster upplevs av massan konstigt och respekteras inte utan då hugger de på en ännu mer och lägger skulden på en. 
Det går inte att försöka möta upp och nå massan/personerna hur man än försöker och vill få de att förstå. Man vill bara bli förstådd och respekterad och sedd för den man är fast resultat uteblir. Man mår bara sämre inombords och håller god min så länge det går.
Massan /personerna är omedvetna, emotionellt okompetenta och okunniga och när man säger ifrån vänder de på det så de själva är offer. Det är de som blir ledsna när man säger ifrån.

Man vill så gärna hitta lösningen på problemet man tror man äger. Vänder ut och in på sig själv. När man aldrig finner lösningen får man lätt skuld i det då man inte kan lösa det. Med hjälp av kunskap, reflektioner och obeservationer tillsammans med andra kan man tillslut se ett och annat och bli medveten, få djupare insikt, fokusera och börja handla och göra.

När man är i något som man egentligen inte mår bra av måste man själv ta ställning och kliva ur massan. Risken när man lämnar massan / personer och går sin sanning är att vägen upplevs som ensam, det är då de flesta återvänder tll massan. Man tror man är ensam fast vi är flera som lämnar och har lämnat. Det är de friska som blir sjuka av de narcisstiska sa en anonym psykolog. Hos de personer med narcistiska personlighetsdrag finns ingen logik i deras resonemang. De har inte och visar inte någon empati för dig. I era konflikter är det alltid du som bär skulden för allt efteråt.
De är oförmögna att sätta sig in i andras situation och känslor. De har ofta ett lågt självförtroende och känsliga för andras kritik. De är charmiga, trevliga, gästvänliga och populära i händelsernas centrum.
De saknar ett emaptiskt synsätt, moraliskt medvetande, stabil tillit och förmågan att vara genuin och intim med en annan människa. En människa som får dig att känna dig värdelös och eller att du blir känslomässigt utmattad har dessa narcistiska drag. Det ligger inte hos dig utan hos dem även om de övertygar dig att det är så och att du bär skulden. I deras ögon kommer du alltid vara fel och bära skulden att du lämnar.
Det beror på deras okunnskap, oförmåga till empati och emotionellt okmpetenta och de kommer att få sin omgivning att tycka det samma.

Du måste ha modet att våga stå i din sanning och vad som är rätt för dig oavsett hur gärna du vill vara till lags. Så länge du inte kan det kommer du känna skuld och skam. Jag vet och upplevet det. Kraften finns inuti dig, det som finns inuti dig finns omkring dig. Jag tar hjälp både ovan och underifrån. 
Det är inte ditt problem och ansvarsområde som du ska bära någon skuld för.

Våra barndomsupplevelser ligger till grund för strategier som vi återupprepar och som ofta är ohälsosamma för oss.  Vi behöver först bli medvetna om hur vi styrs av vårt förflutna, få djupare insikter om oss själva och hur narcistisk omgivningen vi befinner oss i är och påverkar oss negativt.

Jag vill inte vara kvar i konsultationer som håller en för mig falsk fasad utåt och det är så trevligt och gästvänligt samtidigt som man själv bakom kulisserna får höra nedlåtande saker som sänker en som människa.
Jag har blivit lärd och präglad att det jag känner inte är sant och fått höra sedan barn att jag är knepig och konstig. Hur tror du att det påverkat mig genom livet och vilka konskvenser har det fått? Har det varit stärkande och upplyftande eller sänkande, tärande och dränerande tror du?
Trots konfrontationer om att säga ifrån så går det inte fram och när man påtalar hur kränkt och sårad man blir så tas det inte emot, de vägrar ta till sig och ta ansvar och ta på sig, bära skulden. Jag når inte fram hur gärna jag än vill.
Tur att jag haft ljuset med mig det har gjort att jag lever idag med en stor passion, intresse och engagemang för det jag gör som MDT teraput och som Multidimensionell människa jag är.

I min natur vill jag bearbeta och läka orsaker till, symtom, konflikter och trauman. De säger, ta medicin som tar bort symtomet glöm och släpp fortsätt sedan umgås, som om inget har hänt typ. 
Den omedvetna massan med vilka metoder de använder och att de har en krävande energi har jag nu tillslut efter många år förstått och lärt mig av proffisionella yrkesutövande människor att de har tydliga inslag av att vara narcistiska.
Smärtsamt att gå sin väg fast döende att vara kvar. Vägen är tydlig upplyst och klar.

Jag har ödslat tid på massan/personer som sårat mig i 40 år. Gör inte det. Tänk och känn dig för många gånger du behöver inte vara någon till lags fast vi tror gärna det. Det krävs kraft, mod och styrka att lämna. Något som vi alla kan få mer av.

Citerat från Steg för Hälsa "Du är värd att vara lycklig och må bra låt inte andra stå i vägen för din inre lycka. Det och de personer som sårar dig kan förändra dig, leda bort dig från ditt sanna jag: en stark, modig och fri individ som förtjänar att vara lycklig.
Självklart vet vi alla att det inte är lätt att fly eller bryta oss bort från något känslomässigt sårande över en natt.
Du är inte självisk som sätter dig själv först och söker din egen lycka och välgång – framförallt inte om du gör det för att komma bort från personer som sårar dig."


Jag tror på dig och din skapar kraft, du kar kraften och modet du är född med. Kraften finns inuti dig. Håll i dig annars förlorar du dig. Följ din sanning ingen annans. Jag har varit i det som en omedveten medberoende och jag höll på att dö. Man måste välja bort massan/personer för sin egen skull och sina barn. De enda jag har och bär ansvar för är mig själv och mina barn ingen annan.

"Tillsammans skapar vi det vackraste som finns, själar växer när de erörs och insikter föds"
Med värme
Jenny

Ska du och vill du verkligen umgås med människor som har de här personlighetsdragen så ta kunskp och lär dig tecken för att förbereda dig på att ta informerade beslut i dina relationer. Källa utforska sinnet.


Det sägs att den beroende som vill bli fri och bestämt sig så går det fort. Den medberoende kommer att ha det kvar längre. Kanske beror det på viljan att vara tillags och man är lärd så tar det längre tid att bryta sina mönster.

Läs tips :
https://ehdin.com/10-tecken-pa-en-toxisk-person/

Läs hela inlägget »

Jag var på 4st 1 timmes massage under denna månad för att jag är så spänd i axlar och nacke.  Så hårt  i musklerna och utan resultat av massagen. Skön och hård massage fast inget blev bättre. De första 3 gångerna bättre för stunden så jag fick göra om det 7 dagar senare. Jag vet att man när symtomet fast jag behövde även mjuka upp det fysiskt. Det vägrade släppa eftersom orsaken inte var löst.
Jag har även bokat en behandling på en smärtklinik för att få hjälp fysiskt även om jag vet att de inte når roten som är orsaken. Efter sista 4:e gången med massage blev det värre.
Tur jag har Mdt, så viktig komplement. Det hjälper mig att nå roten och djupare nivåer, medvetandegöra insikter.  Även om jag visste att roten och orsaken inte är fysisk så tog jag massage för att få det fysiska att lätta.

På söndag kväll födde jag insikten om roten som jag innan hade börjat ana vad det var och nu blev det så tydligt att det handlade om att jag omedvetet lagt på mig ett jävla ansvarsområde som vägde tungt på mina axlar och skulden jag bar då jag inte kunde lösa det blev jag nu medveten om i vardagen. Man kan aldrig förändra andra därför trodde jag att jag skulle förändra mig själv hela tiden.

Jag var ändå på massage på måndag för det satt som berg och jag stod inte ut med värken. Tisdag var det inte alls bättre utan sämre. Fick en Mdt beh på tisdag för att det var det jag visste skulle hjälpa mig nå roten och förlösa den. Skapa mer balans och flöde på flera aspekter och nivåer. Jag kunde lyfta orsaken med terapeuten eftersom jag hade medvetandegjort vissa insikter innan. MDT terapeuten mötte upp och hjälpte mig vidare och jobbade på energitillståndet fysiskt, mentalt, själsligt och emotionellt. Det blev en skillnad av betydelse. GivAnde och NärAnde och blev bara bättre och bättre under kvällen. Det släpper och jag kan röra mig ledigare och ledigare, det onda är så mkt mindre direkt. Efter beh på kvällen medvetandegör jag mer insikter som landar så skönt i mig och jag återfår kraften. Ansvaret jag burit så tungt på axlarna och skulden som sitter i skulder-bladet. Jag är fullt medveten om att ansvaret inte är mitt och därför inget jag kan lösa .

Alla behandlingar är så olika. Kommer 10 st med fibromyalgi så är roten olika för alla 10 därför kan man aldrig jämföra och att ha förväntningar hindrar oss bara att nå roten och komma vidare.

MDT terapeuter behövs och är viktiga fortsätt kram på er
Jenny

Läs hela inlägget »

Arkiv

Länkar