Blogg

2017

Tittar vi på detaljerna och symtomen missar man helheten och sambanden som är så viktig för oss i MDT. Modern kemisk medicin kan inte tillföra kroppen något utan att samtidigt ta något. Även om det ibland behövs så får det konsekvenser. Det ger biverkningar på grund av att det är ett kemiskt preparat och inte naturligt för kroppen. Biverkningarna pågår olika lång tid efter intaget av de upphört. Med hjälp av kost och örter kan man istället stödja kroppens egen produktion och läkning. Det ena utesluter inte det andra och akutsjukvård är nödvändig för oss. Det är viktigt att ta reda på hur länge biverkningar sitter i efter att ha slutat med kemisk medicin och gör alltid det som känns rätt för dig.

Allt hänger ihop och påverkar varandra sinne, kropp, själ och emotionellt. Bär vi på en känsla för länge så kommer det att påverka andra och fler delar av oss och obalans uppstår som leder till ohälsa och fysiska symtom samt vise versa. En långvarig känsla påverkar den fysiska kroppen, våra organ och celler. Ju längre tid vi haft en obalans utan att vi lyssnat och förstått signalerna och inte kommit till rätta med orsaken så påverkas fler delar av oss och mer obalans och symtom får vi. En naturlig konsekvens av verkan som ger orsak.

För att vara friska och uppnå balans behöver vi följa naturens lagar, tillgodose våra behov och förstå vad vår kropp och själ signalerar till oss. De flesta av oss kör på och fattar ingenting varför sjukdom och ohälsa uppstår. MDT som baseras på kinesisk medicin förebygger ohälsa, obalanser och balanserar upp för att stödja förmågan att läka tillstånden vi har. 
För att leva ett hälsosamt och friskt liv tills vi dör behöver vi ha balans mellan yin och yang, vara sanna mot oss själva och våra behov i sinne, kropp, själ och emotionellt samt medvetandegöra det osynliga Yung så det blir en del av vardagen.  

Det finns alltid en anledning även till konflikter i relationer så döm och värdera inte. Vi behöver gå bortom vårt begränsande intellekt för ökad och vidgad medvetenhet, där finns svaren om orsakerna. Vi har ingen rätt att döma ändå gör vi det till ingens glädje och hälsa.

Alla bär på sina uppleveser av verkligheten och det påverkar människan i allra högsta grad så döm inte. Respekt !

Hälsosamma hälsningar om en förhoppning om ett ökat medvetande för var och en av oss.
Jenny
Läs hela inlägget »

Rädslan som visar sig som motstånd och ångest som kommer utav fruktan och chock är fruktansvärd jobbig för mig (och människan)  och skpar många symtom. Från besvär till smärta i fysiska kroppen, emotionella känslomässiga tillstånd till mentala blockeringar och rädslor. Rädslan tar sig även olika uttryck, obalanser i form av beteende och handlingar.
Hur vi identifierar rädslan, motstånd och dess uttryck hos oss gör vi på olika sätt. Jag använder mycket reflektioner och betraktelse av mig själv, medvetandegör insikter i vardagen via MDT, möten och reflektioner med andra. Själar växer när de berörs och insikter föds.  
Att bemöta rädslor och dess motstånd för att bearbeta och läka dem gör vi alla på olika sätt. Jag upplever att den finns i många olika skepnader och i flera nivåer hos oss.
Rädslan skapas utifrån flera olika sätt och fyller en funktion även om den inte alltid är logisk för oss. Rädslan är så kraftfull ibland så det är riktigt otäckt. Inget jag någonsin självmant skapat fast den lever kvar långt efter, ett gift som påverkar mig som ett omedvetet destruktivt mönster.
Genom mina 4 LevAnde ledord medveten, insikt, fokus och göra börja identifiera dessa omedvetna mönster och ta ansvar för mig själv så jag inte förblir ett offer för rädslan.

Änglar ser vi som godhet, kärleksfulla och trygghet. Något vi gärna avbildar som en människa med vingar.
Med hjälp av ett överflöd av trygghet och kärlek så omfamnas den rädda rädslan som är livrädd föratt bli räddad och endast längtar till att få transformeras och övergå till villkorslös kärlek.
Rädslan spricker och öpphör att existera i det starkaste ljuset = KÄRLEK.
Trygga hälsningar
Jenny

Läs hela inlägget »

Att vi alla har förmågan att kunna skapa och det ofattbara är att vi kan skapa mer än vi någonsin förstår utifrån den makt och kraft vi har.

Vi kan skapa allt utifrån rädslor och tvivel på oss själva och andra eller utifrån kärlek och tillit till oss själva och andra.
Det ofattbara är att vi påverkar inte bara oss själva utan även andra när vi fördömer och agerar utifrån vår egen smärta, rädsla och tvivel. Då skadar vi varandra och gör både oss själva och den andra till offer i det vi skapar. Dags att vakna upp och bli medvetna. Vi är skyldiga att göra varandra medvetna och stå upp för oss själva och inte tillåta destruktiva saker ske mot varandra.
Ord och handlingar som vi använder respektlöst som sänker och kränker och gör även den omedvetna förövaren till offer för sig själv och sitt agerande.

Det är först när vi är medvetna som vi kan välja och få djupare insikter om vad vi skapar. När vi är omedvetna kan vi inte välja utan vi skapar ibland i rent oförstånd smärta hos andra och att vi är kvar i destruktiva beteenden, mönster och relationer. När vi är offer så har vi inget val utan agerar och handlar utifrån impulser och invanda mönster och präglingar från vårt förflutna. Vi projicerar även över vår egen smärta och rädslor på andra och förtrycker. Dags för ökad medvetenhet hos var och en av oss.

Vi söker hela tiden trygghet och när själen driver oss vidare kan vi ibland känna oss trängda, rädda, osäkra, less eller något annat. Det är naturligt för oss att vilja stanna kvar i det trygga trots att det inte är bra för oss.
När vi är osanna mot oss själva skapar det olika inre konflikter, tillstånd som vi känner av som besvär, obehag eller smärta i kropp, sinne, själ och/eller emotionellt. Ju mindre vi lyssnar till oss själva och inte följer våra egentliga behov, desto mer symtom får vi. Det kan vara mindre lätt att förstå kroppens signaler och veta hur.

Lyssna till din kropps signaler annars skriker den. Lyssna till din själ och din guidning annars tystnar den.
Ja må vi leva idag.


Det ofattbara vilken kraft det ligger i tron på oss själva och vår egen läkning. Människans urgamla nedärvda självläkningsförmåga.
Det ofattbara att jag hela tiden föder mina insikter till medvetenhet.  
Att ha blivit buren av en kraft genom livet.
Jag tar regelbundet egen tid återhämtning för att kunna räcka till. Och underhåller mig och min kropp i multidimensionella behandlingar för att upprätthålla balans i vardagen och göra livet mer hanterbart.
Att vilja läkas och bli fri är en drivkraft jag haft utan att jag vet vad.
Viktigt för mig att se och möta mitt inre, själsliga och andliga då utvecklas jag.

Vad fantastiskt livet är, fullt av mäktighet som innehållit både fysik smärta, symtom, lidande, glädje, gemenskap, oändligt ofattbar kärlek och närvaro.
Jag blir imponerad över allas inre utveckling och att växa som människor. Tillåt din egen själ få växa som alla andras.
 
Det ofattbara att kunna ta tillbaka makten och kraften, det är livsviktigt att inte förlora sig själv för någon annans, smärta rädslor och girighet.
Upplevelser i livet påverkar oss och ger oss alla tankar, känslor och tillstånden som de skapar i vår fysiska kropp.  

Vi bär alla på omedvetna mönster som uppstått av präglingar i vårt förflutna och vi reagerar instinktivt på olika impulser som sker omedvetet.
Det ofattbara är att jag kan se och identifiera detta hos mig själv och skapa nytt som jag mår bra i. Genom att bli medveten, få djupare insikter, fokusera och göra.
När jag ser tillbaka på mig själv mitt liv och mina upplevelser kan jag knappt förstå vad jag lyckats skapa. Kan inte riktigt greppa om vad det är jag gör, för min egen skull i gemenskap med andra och det som är naturligt för mig. Var och en gör sitt eget arbete med sin egen inre utveckling och det kan vara svårt att greppa det ofattbara.

Vi har alla förmågan att skapa. Ha kärleken som drivkraft.  
Jenny

 

Läs hela inlägget »

Det vi alla behöver för att överleva är trygghet, närvaro och näring. Vi människor dör när vi inte få mänsklig närvaro, trygghet och näring. Det har vi kunnat se och uppleva på bebisar.

Den längsta och vktigaste resan för mig just nu har varit att ta mig fram ett par decimeter. Ett par decimeter in i ljuset där all närvaro, trygghet, kärlek och acceptans finns. Det har varit så krångligt, att hela livet brottas med sig själv. I omedvetenhet, otrygghet, rädslor, tvivel, sorg, ledsamhet, smärta och frånvaro. Det har tagit år av kraft och mod att ta mig dessa decimeter från hjärnan till hjärtat, in i närvaron med sig själv. Det är magiskt att få uppleva närvaron i sig själv och det som är jag. Sådan fantastisk närvaro att jag blir varm och berörd inuti. Kan låta som en frälsning och det förstår jag att det gör. Vem vet kanske har jag blivit frälst. Jag har stundtals kunnat låta egot vila och fått själen att skina, lovley.

Vill kunna vara självsäker och trygg i allt det som är jag med kärleken som drivkraft. Ha tryggheten, kärleken, tilliten och framförallt närvaron till mig själv som ger mig näring att bara kunna vara mer LevAnde och låta själen vara StrålAnde.  

Min drivkraft har alltid legat i att vilja läkas och bli fri. Från vad har jag inte alltid vetat. Det jag har dragits till och det som klinagar an i mig har varit det alternativa och holistiska. Efter mängder av kurser, tränings cirklar och behandlinager har det hjälpt mig att återknyta kontakten med mig själv på djupare nivåer läkas och bli mer fri. Mina vänner och lärare har fått mig att blomstra och skala av lager på lager av uppfattningar och präglingar.

Livet är kärleksfullt fast det är upplevelserna som varit hårda. Vi alla bär på en historia. Gör det till något vackert! Jag har varit och är restriktiv med vilka kurser och behandlingar jag själv går på. Det bygger på lust, inspiration, öppenhet, delaktighet och samarbete för mig. Mötet med den mänskliga närvaron tillsammans ger så mycket samtidigt är det just den som jag varsamt känner in om det är rätt för mig där och då. Att inte värdera och döma något. Det som inte känns rätt för mig vid ett tillfälle kan vara rätt vid ett annat. Den ärligheten behöver jag ha mot mig själv att bara välja det som känns rätt för mig och det jag dras till. Jag vet att jag inte alltid lyckas fast jag behöver fokusera mer på de gånger jag lyckas än de få som är misslyckade och jag inte kan leverera som jag vill.
Jag behöver tillåta och acceptera mig själv mer med det som är mitt intuitiva jag. Det är den längsta och krångligaste resan att bli medveten om sig själv. Den som går från hjärnan till hjärtat ett par decimeter. 

Ett stort och varmt kärleksfullt tack för allt stöd, den kraft och mod som burit mig fram.
Jenny

Läs hela inlägget »

Det krävs MOD, förnuft och bestämdhet att tämja ett lejon (egot) och få det tryggt. Man kan inte vänta när det anfaller och försker äta upp solen (själen) det gäller att agera och göra det man bör. Viktigt för mig att leva som jag bör och fylla på med mycket återhämtning. Idag blev det flera gånger guidad meditation av min lärare och förebild Colin Bates. Han ser bortom sitt eget ego och andras, en lika vacker och fantastisk själ som oss andra och som inte gör någon skillnad på oss elever. Han är unik precis som dig och mig och så enkel. Jag har också tagit en lång skön promenad i skogen. Innan jag gick hem från jobbet bad jag min chef om ett extra utv samtal nästa vecka för att kunna få mer ledigt från min anställning för att få mer utrymme för min själ att få skina. Längtar så efter att få göra mer av det som jag brinner för och kunna följa min själs behov av att få ge mer via MDT behandlingar, att få samarbeta med själ och ande.

I MDT behandlingen jag fick i tisdags så fick jag orden
WHAT DO TOU WANT ? Av terapeuten. En mening och orden kom även var för sig så jag skulle även titta på orden ett och ett. Jag känner direkt att jag vill arbeta mer med MDT ha mitt eget behandlingsrum så jag kan erbjuda fler tider för att få ge från hjärtat som är för mig att själv få näring. Under den 3:e och 4:e meditationen med Cilin idag känner jag bara I WANT TO BEE MY OWN SHINING LIGHT.

Minns att YOUR SOUL IS YOUR GUIDE ingen utanför dig själv. Man kan få inspiration av andra lärare fast KÄNN DIN SJÄL OCH FÖLJ DEN DRIVNINGEN ! 

Det är så härligt att få ge MDT för det finns ingen begränsning då jag jobbar MULTIDIMENSIONELLT= fysiska kropp, sinnet via tankar, känslor våra emotioner och vår själ/ande. Det vi alla består av. Ibland är behovet mer samtal för att reflektera, medvetandegöra insikter, akuressur, massage för att stödja den naturliga förmågan vi har att läka utifrånde 4 olika aspekterna och att stärka och lyfta det som är. MDT är att följa det som är min sanna natur och jag mår bra i det.

Kraftfulla och varma hälsningar
Jenny

Läs hela inlägget »

Mycket kan vi göra själva för att höja vår energi. Regelbunden pulshöjande kondition, äta medvetet hälsosamt och näringsrikt. Ha sunda och positiva relationer. Medvetet vara närvarande när vi äter, rör på oss och i våra relationer. Använda positiva ord och tankar, meditationer. Gör vi ändå rätt fast är frånvarande så sänker det energi nivån.
När vi fyller på med det vi kan och ändå inte får upp energin helt då behöver vi nå djupare nivåer av oss själva. För att bearbeta, kunna släppa omedvetna mönster läkas och bli fri. Vi behöver ha ett visst flöde för att det ska fungera med kost, motion och positiva tankar och ord och energin går åt båda håll.
Det räcker inte att bara vara medveten vi måste också göra annorlunda. Medveten, insikt, fokus och göra för att få ett annat resultat, bryta mönster. Mönster som vi ärver och bryta dessa så vi inte för över dem till våra barn. Äpplet faller inte långt ifrån trädet.  Även om vi är olika så ärver vi benägenheter och strukturer att åter upprätthålla mönster, beteenden och sjukdomar.
För att bli medveten behöver vi träna vår inre kondition. Varje dag reflektera över oss själva vad vi gör och inte gör och hur osv.

Kroppen minns även om vi mentalt kan vara omedvetna och kroppen påkallar vår uppmärksamhet på en mängd olika fysiska sätt, reaktioner och tillstånd som är obalanser.
Alla går igenom livet med att uppleva smärta och lidande, det ingår i livet som pågår ständigt. Omedvetna saker, minnen och trauman sitter i kroppen tills de är berabetade.
Jag behöver också bearbeta för att läkas och bli fri. Det är smärtsamt fast så stärkande, helande, balanserande och förlösande efteråt.

Plötsligt händer saker i vardagen som gör att jag blir respektlöst behandlad och skändad. Plötslgt triggar det även annat och jag kommer åt större rötter till symtom som legat åratal och pyrt. Jag kan känna hur det sitter spänningar och stagnationer i kroppen. Ibland upplever jag energin i mina meridianer stark som krackeleringar. Det sitter energi mässigt i kroppen som spänningar och stagnationer som inte släpper och tar energi. Det påverkar även min mentala del negativ. Jag har inte energin att vara mig positiv. Både jag och de runtomkring påverkas av det.

Samtidigt får jag oväntad hjälp av en kraft. Jag går i och ur massa olika tillstånd utan att hinna göra motstånd. Jag får fatt i power, kreativitet och visdom som jag skapar utifån. Då tar jag mig extra tid att möta och bearbeta för att läkas och bli fri. Något jag välkomnar för min längtan efter utveckling och läkning är så stor. För att kunna läka och acceptera behöver vi först ta oss igenom smärtan med hjäp av det mod vi redan har.

Läs hela inlägget »
Etiketter: kroppen minns

Din själ har inte bråttom
Vi består av bl.a. egot och själen som drivning och själen har aldrig bråttom, själen söker inte bekräftelse. Själen bara är i varandet. Själen vill hela tiden utveckla oss för annars stagnerar vi och mår inte bra.  Egot söker hela tiden trygghet och när själen driver oss vidare kan vi ibland känna oss trängda, rädda, osäkra, less eller något annat. När vi är osanna mot oss själva skapar det olika inre konflikter, tillstånd som vi känner av som obehag eller smärta i kropp, sinne, själ och emotionellt. Det är naturligt för oss att vilja stanna kvar i det trygga trots att det inte är bra för oss. Vi hittar ursäkter för att kunna stanna kvar i det. När själens drivkraft är starkare hittar vi lösningar.
Vi söker på olika sätt efter mening i livet. Samtidigt som själva sökandet kan vara stressande och ta oss längre ifrån oss själva. För att hitta sin mening behöver vi tillbringa mer tid med oss själva och låt det ta tid.
I mental avslappning och meditation får du fatt i massa information inom dig som finns där som du annars inte upptäcker. Det viktigaste man kan göra är att ta 100% ansvar för sin hälsa. Sluta tro att den kommer utifrån eller att man får den av någon annan.
Själen har inte bråttom. Vi kan ha samlat på oss olika tillstånd under lång tid och efter många år när vi blir äldre så blir det tillslut så påtagligt att vi vill ha en snabb förändring. Egot vill ha kvick fix på tillstånd som har tagit åratal att bygga upp.
Att utveckla sig själv handlar om att ständigt vara i förändring livet ut.
SQ- själens intelligens Att finna sig själv och sin egen styrka, förmåga att skapa mening med livet är inget som kan förstås med hjärnan utan förstås med hela vår existens som mänskligt energiväsen.
Vi kan utveckla vår kraft och själ genom att:

 • Vara ärliga mot dig själv.
 • Stå upp för det du tror på oavsett vad omgivningen säger.
 • Respektera dig själv genom att sätta sunda gränser och säga nej.
 • Göra positiva saker gentemot dig själv och tänka positivt om dig själv.
 • Skapa kärleksfulla relationer
 • Gör roliga saker som du tycker om utan krav och prestation
 • Känn tacksamhet varje dag för det du har och det som är bra.
 • Vandra i naturen
 • Varje kväll innan du somnar känn dig nöjd med din dag och plocka ut något som gett dig glädje och fokusera på det. Somna i harmoni inom dig själv.
 • Undvik att mata dig med negativa nyheter och elände det skapar disharmoni i våra aspekter.
 • Fyll på med näringsrik mat och dryck och inta det långsamt och upplev.
 • Känn ditt andetag. 
 • Umgås med de som får dig att utvecklas och må bra inte de som hjälper dig vara kvar i negativa mönster.

Det gör dig mer LevAnde att vara mer medvetet närvarande i allt du gör. 

Läs hela inlägget »
Etiketter: själ, bara vara

2017

Tittar vi på detaljerna och symtomen missar man helheten och sambanden som är så viktig för oss i MDT. Modern kemisk medicin kan inte tillföra kroppen något utan att samtidigt ta något. Även om det ibland behövs så får det konsekvenser. Det ger biverkningar på grund av att det är ett kemiskt preparat och inte naturligt för kroppen. Biverkningarna pågår olika lång tid efter intaget av de upphört. Med hjälp av kost och örter kan man istället stödja kroppens egen produktion och läkning. Det ena utesluter inte det andra och akutsjukvård är nödvändig för oss. Det är viktigt att ta reda på hur länge biverkningar sitter i efter att ha slutat med kemisk medicin och gör alltid det som känns rätt för dig.

Allt hänger ihop och påverkar varandra sinne, kropp, själ och emotionellt. Bär vi på en känsla för länge så kommer det att påverka andra och fler delar av oss och obalans uppstår som leder till ohälsa och fysiska symtom samt vise versa. En långvarig känsla påverkar den fysiska kroppen, våra organ och celler. Ju längre tid vi haft en obalans utan att vi lyssnat och förstått signalerna och inte kommit till rätta med orsaken så påverkas fler delar av oss och mer obalans och symtom får vi. En naturlig konsekvens av verkan som ger orsak.

För att vara friska och uppnå balans behöver vi följa naturens lagar, tillgodose våra behov och förstå vad vår kropp och själ signalerar till oss. De flesta av oss kör på och fattar ingenting varför sjukdom och ohälsa uppstår. MDT som baseras på kinesisk medicin förebygger ohälsa, obalanser och balanserar upp för att stödja förmågan att läka tillstånden vi har. 
För att leva ett hälsosamt och friskt liv tills vi dör behöver vi ha balans mellan yin och yang, vara sanna mot oss själva och våra behov i sinne, kropp, själ och emotionellt samt medvetandegöra det osynliga Yung så det blir en del av vardagen.  

Det finns alltid en anledning även till konflikter i relationer så döm och värdera inte. Vi behöver gå bortom vårt begränsande intellekt för ökad och vidgad medvetenhet, där finns svaren om orsakerna. Vi har ingen rätt att döma ändå gör vi det till ingens glädje och hälsa.

Alla bär på sina uppleveser av verkligheten och det påverkar människan i allra högsta grad så döm inte. Respekt !

Hälsosamma hälsningar om en förhoppning om ett ökat medvetande för var och en av oss.
Jenny
Läs hela inlägget »

Rädslan som visar sig som motstånd och ångest som kommer utav fruktan och chock är fruktansvärd jobbig för mig (och människan)  och skpar många symtom. Från besvär till smärta i fysiska kroppen, emotionella känslomässiga tillstånd till mentala blockeringar och rädslor. Rädslan tar sig även olika uttryck, obalanser i form av beteende och handlingar.
Hur vi identifierar rädslan, motstånd och dess uttryck hos oss gör vi på olika sätt. Jag använder mycket reflektioner och betraktelse av mig själv, medvetandegör insikter i vardagen via MDT, möten och reflektioner med andra. Själar växer när de berörs och insikter föds.  
Att bemöta rädslor och dess motstånd för att bearbeta och läka dem gör vi alla på olika sätt. Jag upplever att den finns i många olika skepnader och i flera nivåer hos oss.
Rädslan skapas utifrån flera olika sätt och fyller en funktion även om den inte alltid är logisk för oss. Rädslan är så kraftfull ibland så det är riktigt otäckt. Inget jag någonsin självmant skapat fast den lever kvar långt efter, ett gift som påverkar mig som ett omedvetet destruktivt mönster.
Genom mina 4 LevAnde ledord medveten, insikt, fokus och göra börja identifiera dessa omedvetna mönster och ta ansvar för mig själv så jag inte förblir ett offer för rädslan.

Änglar ser vi som godhet, kärleksfulla och trygghet. Något vi gärna avbildar som en människa med vingar.
Med hjälp av ett överflöd av trygghet och kärlek så omfamnas den rädda rädslan som är livrädd föratt bli räddad och endast längtar till att få transformeras och övergå till villkorslös kärlek.
Rädslan spricker och öpphör att existera i det starkaste ljuset = KÄRLEK.
Trygga hälsningar
Jenny

Läs hela inlägget »

Att vi alla har förmågan att kunna skapa och det ofattbara är att vi kan skapa mer än vi någonsin förstår utifrån den makt och kraft vi har.

Vi kan skapa allt utifrån rädslor och tvivel på oss själva och andra eller utifrån kärlek och tillit till oss själva och andra.
Det ofattbara är att vi påverkar inte bara oss själva utan även andra när vi fördömer och agerar utifrån vår egen smärta, rädsla och tvivel. Då skadar vi varandra och gör både oss själva och den andra till offer i det vi skapar. Dags att vakna upp och bli medvetna. Vi är skyldiga att göra varandra medvetna och stå upp för oss själva och inte tillåta destruktiva saker ske mot varandra.
Ord och handlingar som vi använder respektlöst som sänker och kränker och gör även den omedvetna förövaren till offer för sig själv och sitt agerande.

Det är först när vi är medvetna som vi kan välja och få djupare insikter om vad vi skapar. När vi är omedvetna kan vi inte välja utan vi skapar ibland i rent oförstånd smärta hos andra och att vi är kvar i destruktiva beteenden, mönster och relationer. När vi är offer så har vi inget val utan agerar och handlar utifrån impulser och invanda mönster och präglingar från vårt förflutna. Vi projicerar även över vår egen smärta och rädslor på andra och förtrycker. Dags för ökad medvetenhet hos var och en av oss.

Vi söker hela tiden trygghet och när själen driver oss vidare kan vi ibland känna oss trängda, rädda, osäkra, less eller något annat. Det är naturligt för oss att vilja stanna kvar i det trygga trots att det inte är bra för oss.
När vi är osanna mot oss själva skapar det olika inre konflikter, tillstånd som vi känner av som besvär, obehag eller smärta i kropp, sinne, själ och/eller emotionellt. Ju mindre vi lyssnar till oss själva och inte följer våra egentliga behov, desto mer symtom får vi. Det kan vara mindre lätt att förstå kroppens signaler och veta hur.

Lyssna till din kropps signaler annars skriker den. Lyssna till din själ och din guidning annars tystnar den.
Ja må vi leva idag.


Det ofattbara vilken kraft det ligger i tron på oss själva och vår egen läkning. Människans urgamla nedärvda självläkningsförmåga.
Det ofattbara att jag hela tiden föder mina insikter till medvetenhet.  
Att ha blivit buren av en kraft genom livet.
Jag tar regelbundet egen tid återhämtning för att kunna räcka till. Och underhåller mig och min kropp i multidimensionella behandlingar för att upprätthålla balans i vardagen och göra livet mer hanterbart.
Att vilja läkas och bli fri är en drivkraft jag haft utan att jag vet vad.
Viktigt för mig att se och möta mitt inre, själsliga och andliga då utvecklas jag.

Vad fantastiskt livet är, fullt av mäktighet som innehållit både fysik smärta, symtom, lidande, glädje, gemenskap, oändligt ofattbar kärlek och närvaro.
Jag blir imponerad över allas inre utveckling och att växa som människor. Tillåt din egen själ få växa som alla andras.
 
Det ofattbara att kunna ta tillbaka makten och kraften, det är livsviktigt att inte förlora sig själv för någon annans, smärta rädslor och girighet.
Upplevelser i livet påverkar oss och ger oss alla tankar, känslor och tillstånden som de skapar i vår fysiska kropp.  

Vi bär alla på omedvetna mönster som uppstått av präglingar i vårt förflutna och vi reagerar instinktivt på olika impulser som sker omedvetet.
Det ofattbara är att jag kan se och identifiera detta hos mig själv och skapa nytt som jag mår bra i. Genom att bli medveten, få djupare insikter, fokusera och göra.
När jag ser tillbaka på mig själv mitt liv och mina upplevelser kan jag knappt förstå vad jag lyckats skapa. Kan inte riktigt greppa om vad det är jag gör, för min egen skull i gemenskap med andra och det som är naturligt för mig. Var och en gör sitt eget arbete med sin egen inre utveckling och det kan vara svårt att greppa det ofattbara.

Vi har alla förmågan att skapa. Ha kärleken som drivkraft.  
Jenny

 

Läs hela inlägget »

Det vi alla behöver för att överleva är trygghet, närvaro och näring. Vi människor dör när vi inte få mänsklig närvaro, trygghet och näring. Det har vi kunnat se och uppleva på bebisar.

Den längsta och vktigaste resan för mig just nu har varit att ta mig fram ett par decimeter. Ett par decimeter in i ljuset där all närvaro, trygghet, kärlek och acceptans finns. Det har varit så krångligt, att hela livet brottas med sig själv. I omedvetenhet, otrygghet, rädslor, tvivel, sorg, ledsamhet, smärta och frånvaro. Det har tagit år av kraft och mod att ta mig dessa decimeter från hjärnan till hjärtat, in i närvaron med sig själv. Det är magiskt att få uppleva närvaron i sig själv och det som är jag. Sådan fantastisk närvaro att jag blir varm och berörd inuti. Kan låta som en frälsning och det förstår jag att det gör. Vem vet kanske har jag blivit frälst. Jag har stundtals kunnat låta egot vila och fått själen att skina, lovley.

Vill kunna vara självsäker och trygg i allt det som är jag med kärleken som drivkraft. Ha tryggheten, kärleken, tilliten och framförallt närvaron till mig själv som ger mig näring att bara kunna vara mer LevAnde och låta själen vara StrålAnde.  

Min drivkraft har alltid legat i att vilja läkas och bli fri. Från vad har jag inte alltid vetat. Det jag har dragits till och det som klinagar an i mig har varit det alternativa och holistiska. Efter mängder av kurser, tränings cirklar och behandlinager har det hjälpt mig att återknyta kontakten med mig själv på djupare nivåer läkas och bli mer fri. Mina vänner och lärare har fått mig att blomstra och skala av lager på lager av uppfattningar och präglingar.

Livet är kärleksfullt fast det är upplevelserna som varit hårda. Vi alla bär på en historia. Gör det till något vackert! Jag har varit och är restriktiv med vilka kurser och behandlingar jag själv går på. Det bygger på lust, inspiration, öppenhet, delaktighet och samarbete för mig. Mötet med den mänskliga närvaron tillsammans ger så mycket samtidigt är det just den som jag varsamt känner in om det är rätt för mig där och då. Att inte värdera och döma något. Det som inte känns rätt för mig vid ett tillfälle kan vara rätt vid ett annat. Den ärligheten behöver jag ha mot mig själv att bara välja det som känns rätt för mig och det jag dras till. Jag vet att jag inte alltid lyckas fast jag behöver fokusera mer på de gånger jag lyckas än de få som är misslyckade och jag inte kan leverera som jag vill.
Jag behöver tillåta och acceptera mig själv mer med det som är mitt intuitiva jag. Det är den längsta och krångligaste resan att bli medveten om sig själv. Den som går från hjärnan till hjärtat ett par decimeter. 

Ett stort och varmt kärleksfullt tack för allt stöd, den kraft och mod som burit mig fram.
Jenny

Läs hela inlägget »

Det krävs MOD, förnuft och bestämdhet att tämja ett lejon (egot) och få det tryggt. Man kan inte vänta när det anfaller och försker äta upp solen (själen) det gäller att agera och göra det man bör. Viktigt för mig att leva som jag bör och fylla på med mycket återhämtning. Idag blev det flera gånger guidad meditation av min lärare och förebild Colin Bates. Han ser bortom sitt eget ego och andras, en lika vacker och fantastisk själ som oss andra och som inte gör någon skillnad på oss elever. Han är unik precis som dig och mig och så enkel. Jag har också tagit en lång skön promenad i skogen. Innan jag gick hem från jobbet bad jag min chef om ett extra utv samtal nästa vecka för att kunna få mer ledigt från min anställning för att få mer utrymme för min själ att få skina. Längtar så efter att få göra mer av det som jag brinner för och kunna följa min själs behov av att få ge mer via MDT behandlingar, att få samarbeta med själ och ande.

I MDT behandlingen jag fick i tisdags så fick jag orden
WHAT DO TOU WANT ? Av terapeuten. En mening och orden kom även var för sig så jag skulle även titta på orden ett och ett. Jag känner direkt att jag vill arbeta mer med MDT ha mitt eget behandlingsrum så jag kan erbjuda fler tider för att få ge från hjärtat som är för mig att själv få näring. Under den 3:e och 4:e meditationen med Cilin idag känner jag bara I WANT TO BEE MY OWN SHINING LIGHT.

Minns att YOUR SOUL IS YOUR GUIDE ingen utanför dig själv. Man kan få inspiration av andra lärare fast KÄNN DIN SJÄL OCH FÖLJ DEN DRIVNINGEN ! 

Det är så härligt att få ge MDT för det finns ingen begränsning då jag jobbar MULTIDIMENSIONELLT= fysiska kropp, sinnet via tankar, känslor våra emotioner och vår själ/ande. Det vi alla består av. Ibland är behovet mer samtal för att reflektera, medvetandegöra insikter, akuressur, massage för att stödja den naturliga förmågan vi har att läka utifrånde 4 olika aspekterna och att stärka och lyfta det som är. MDT är att följa det som är min sanna natur och jag mår bra i det.

Kraftfulla och varma hälsningar
Jenny

Läs hela inlägget »

Mycket kan vi göra själva för att höja vår energi. Regelbunden pulshöjande kondition, äta medvetet hälsosamt och näringsrikt. Ha sunda och positiva relationer. Medvetet vara närvarande när vi äter, rör på oss och i våra relationer. Använda positiva ord och tankar, meditationer. Gör vi ändå rätt fast är frånvarande så sänker det energi nivån.
När vi fyller på med det vi kan och ändå inte får upp energin helt då behöver vi nå djupare nivåer av oss själva. För att bearbeta, kunna släppa omedvetna mönster läkas och bli fri. Vi behöver ha ett visst flöde för att det ska fungera med kost, motion och positiva tankar och ord och energin går åt båda håll.
Det räcker inte att bara vara medveten vi måste också göra annorlunda. Medveten, insikt, fokus och göra för att få ett annat resultat, bryta mönster. Mönster som vi ärver och bryta dessa så vi inte för över dem till våra barn. Äpplet faller inte långt ifrån trädet.  Även om vi är olika så ärver vi benägenheter och strukturer att åter upprätthålla mönster, beteenden och sjukdomar.
För att bli medveten behöver vi träna vår inre kondition. Varje dag reflektera över oss själva vad vi gör och inte gör och hur osv.

Kroppen minns även om vi mentalt kan vara omedvetna och kroppen påkallar vår uppmärksamhet på en mängd olika fysiska sätt, reaktioner och tillstånd som är obalanser.
Alla går igenom livet med att uppleva smärta och lidande, det ingår i livet som pågår ständigt. Omedvetna saker, minnen och trauman sitter i kroppen tills de är berabetade.
Jag behöver också bearbeta för att läkas och bli fri. Det är smärtsamt fast så stärkande, helande, balanserande och förlösande efteråt.

Plötsligt händer saker i vardagen som gör att jag blir respektlöst behandlad och skändad. Plötslgt triggar det även annat och jag kommer åt större rötter till symtom som legat åratal och pyrt. Jag kan känna hur det sitter spänningar och stagnationer i kroppen. Ibland upplever jag energin i mina meridianer stark som krackeleringar. Det sitter energi mässigt i kroppen som spänningar och stagnationer som inte släpper och tar energi. Det påverkar även min mentala del negativ. Jag har inte energin att vara mig positiv. Både jag och de runtomkring påverkas av det.

Samtidigt får jag oväntad hjälp av en kraft. Jag går i och ur massa olika tillstånd utan att hinna göra motstånd. Jag får fatt i power, kreativitet och visdom som jag skapar utifån. Då tar jag mig extra tid att möta och bearbeta för att läkas och bli fri. Något jag välkomnar för min längtan efter utveckling och läkning är så stor. För att kunna läka och acceptera behöver vi först ta oss igenom smärtan med hjäp av det mod vi redan har.

Läs hela inlägget »
Etiketter: kroppen minns

Din själ har inte bråttom
Vi består av bl.a. egot och själen som drivning och själen har aldrig bråttom, själen söker inte bekräftelse. Själen bara är i varandet. Själen vill hela tiden utveckla oss för annars stagnerar vi och mår inte bra.  Egot söker hela tiden trygghet och när själen driver oss vidare kan vi ibland känna oss trängda, rädda, osäkra, less eller något annat. När vi är osanna mot oss själva skapar det olika inre konflikter, tillstånd som vi känner av som obehag eller smärta i kropp, sinne, själ och emotionellt. Det är naturligt för oss att vilja stanna kvar i det trygga trots att det inte är bra för oss. Vi hittar ursäkter för att kunna stanna kvar i det. När själens drivkraft är starkare hittar vi lösningar.
Vi söker på olika sätt efter mening i livet. Samtidigt som själva sökandet kan vara stressande och ta oss längre ifrån oss själva. För att hitta sin mening behöver vi tillbringa mer tid med oss själva och låt det ta tid.
I mental avslappning och meditation får du fatt i massa information inom dig som finns där som du annars inte upptäcker. Det viktigaste man kan göra är att ta 100% ansvar för sin hälsa. Sluta tro att den kommer utifrån eller att man får den av någon annan.
Själen har inte bråttom. Vi kan ha samlat på oss olika tillstånd under lång tid och efter många år när vi blir äldre så blir det tillslut så påtagligt att vi vill ha en snabb förändring. Egot vill ha kvick fix på tillstånd som har tagit åratal att bygga upp.
Att utveckla sig själv handlar om att ständigt vara i förändring livet ut.
SQ- själens intelligens Att finna sig själv och sin egen styrka, förmåga att skapa mening med livet är inget som kan förstås med hjärnan utan förstås med hela vår existens som mänskligt energiväsen.
Vi kan utveckla vår kraft och själ genom att:

 • Vara ärliga mot dig själv.
 • Stå upp för det du tror på oavsett vad omgivningen säger.
 • Respektera dig själv genom att sätta sunda gränser och säga nej.
 • Göra positiva saker gentemot dig själv och tänka positivt om dig själv.
 • Skapa kärleksfulla relationer
 • Gör roliga saker som du tycker om utan krav och prestation
 • Känn tacksamhet varje dag för det du har och det som är bra.
 • Vandra i naturen
 • Varje kväll innan du somnar känn dig nöjd med din dag och plocka ut något som gett dig glädje och fokusera på det. Somna i harmoni inom dig själv.
 • Undvik att mata dig med negativa nyheter och elände det skapar disharmoni i våra aspekter.
 • Fyll på med näringsrik mat och dryck och inta det långsamt och upplev.
 • Känn ditt andetag. 
 • Umgås med de som får dig att utvecklas och må bra inte de som hjälper dig vara kvar i negativa mönster.

Det gör dig mer LevAnde att vara mer medvetet närvarande i allt du gör. 

Läs hela inlägget »
Etiketter: själ, bara vara

2017

Tittar vi på detaljerna och symtomen missar man helheten och sambanden som är så viktig för oss i MDT. Modern kemisk medicin kan inte tillföra kroppen något utan att samtidigt ta något. Även om det ibland behövs så får det konsekvenser. Det ger biverkningar på grund av att det är ett kemiskt preparat och inte naturligt för kroppen. Biverkningarna pågår olika lång tid efter intaget av de upphört. Med hjälp av kost och örter kan man istället stödja kroppens egen produktion och läkning. Det ena utesluter inte det andra och akutsjukvård är nödvändig för oss. Det är viktigt att ta reda på hur länge biverkningar sitter i efter att ha slutat med kemisk medicin och gör alltid det som känns rätt för dig.

Allt hänger ihop och påverkar varandra sinne, kropp, själ och emotionellt. Bär vi på en känsla för länge så kommer det att påverka andra och fler delar av oss och obalans uppstår som leder till ohälsa och fysiska symtom samt vise versa. En långvarig känsla påverkar den fysiska kroppen, våra organ och celler. Ju längre tid vi haft en obalans utan att vi lyssnat och förstått signalerna och inte kommit till rätta med orsaken så påverkas fler delar av oss och mer obalans och symtom får vi. En naturlig konsekvens av verkan som ger orsak.

För att vara friska och uppnå balans behöver vi följa naturens lagar, tillgodose våra behov och förstå vad vår kropp och själ signalerar till oss. De flesta av oss kör på och fattar ingenting varför sjukdom och ohälsa uppstår. MDT som baseras på kinesisk medicin förebygger ohälsa, obalanser och balanserar upp för att stödja förmågan att läka tillstånden vi har. 
För att leva ett hälsosamt och friskt liv tills vi dör behöver vi ha balans mellan yin och yang, vara sanna mot oss själva och våra behov i sinne, kropp, själ och emotionellt samt medvetandegöra det osynliga Yung så det blir en del av vardagen.  

Det finns alltid en anledning även till konflikter i relationer så döm och värdera inte. Vi behöver gå bortom vårt begränsande intellekt för ökad och vidgad medvetenhet, där finns svaren om orsakerna. Vi har ingen rätt att döma ändå gör vi det till ingens glädje och hälsa.

Alla bär på sina uppleveser av verkligheten och det påverkar människan i allra högsta grad så döm inte. Respekt !

Hälsosamma hälsningar om en förhoppning om ett ökat medvetande för var och en av oss.
Jenny
Läs hela inlägget »

Rädslan som visar sig som motstånd och ångest som kommer utav fruktan och chock är fruktansvärd jobbig för mig (och människan)  och skpar många symtom. Från besvär till smärta i fysiska kroppen, emotionella känslomässiga tillstånd till mentala blockeringar och rädslor. Rädslan tar sig även olika uttryck, obalanser i form av beteende och handlingar.
Hur vi identifierar rädslan, motstånd och dess uttryck hos oss gör vi på olika sätt. Jag använder mycket reflektioner och betraktelse av mig själv, medvetandegör insikter i vardagen via MDT, möten och reflektioner med andra. Själar växer när de berörs och insikter föds.  
Att bemöta rädslor och dess motstånd för att bearbeta och läka dem gör vi alla på olika sätt. Jag upplever att den finns i många olika skepnader och i flera nivåer hos oss.
Rädslan skapas utifrån flera olika sätt och fyller en funktion även om den inte alltid är logisk för oss. Rädslan är så kraftfull ibland så det är riktigt otäckt. Inget jag någonsin självmant skapat fast den lever kvar långt efter, ett gift som påverkar mig som ett omedvetet destruktivt mönster.
Genom mina 4 LevAnde ledord medveten, insikt, fokus och göra börja identifiera dessa omedvetna mönster och ta ansvar för mig själv så jag inte förblir ett offer för rädslan.

Änglar ser vi som godhet, kärleksfulla och trygghet. Något vi gärna avbildar som en människa med vingar.
Med hjälp av ett överflöd av trygghet och kärlek så omfamnas den rädda rädslan som är livrädd föratt bli räddad och endast längtar till att få transformeras och övergå till villkorslös kärlek.
Rädslan spricker och öpphör att existera i det starkaste ljuset = KÄRLEK.
Trygga hälsningar
Jenny

Läs hela inlägget »

Att vi alla har förmågan att kunna skapa och det ofattbara är att vi kan skapa mer än vi någonsin förstår utifrån den makt och kraft vi har.

Vi kan skapa allt utifrån rädslor och tvivel på oss själva och andra eller utifrån kärlek och tillit till oss själva och andra.
Det ofattbara är att vi påverkar inte bara oss själva utan även andra när vi fördömer och agerar utifrån vår egen smärta, rädsla och tvivel. Då skadar vi varandra och gör både oss själva och den andra till offer i det vi skapar. Dags att vakna upp och bli medvetna. Vi är skyldiga att göra varandra medvetna och stå upp för oss själva och inte tillåta destruktiva saker ske mot varandra.
Ord och handlingar som vi använder respektlöst som sänker och kränker och gör även den omedvetna förövaren till offer för sig själv och sitt agerande.

Det är först när vi är medvetna som vi kan välja och få djupare insikter om vad vi skapar. När vi är omedvetna kan vi inte välja utan vi skapar ibland i rent oförstånd smärta hos andra och att vi är kvar i destruktiva beteenden, mönster och relationer. När vi är offer så har vi inget val utan agerar och handlar utifrån impulser och invanda mönster och präglingar från vårt förflutna. Vi projicerar även över vår egen smärta och rädslor på andra och förtrycker. Dags för ökad medvetenhet hos var och en av oss.

Vi söker hela tiden trygghet och när själen driver oss vidare kan vi ibland känna oss trängda, rädda, osäkra, less eller något annat. Det är naturligt för oss att vilja stanna kvar i det trygga trots att det inte är bra för oss.
När vi är osanna mot oss själva skapar det olika inre konflikter, tillstånd som vi känner av som besvär, obehag eller smärta i kropp, sinne, själ och/eller emotionellt. Ju mindre vi lyssnar till oss själva och inte följer våra egentliga behov, desto mer symtom får vi. Det kan vara mindre lätt att förstå kroppens signaler och veta hur.

Lyssna till din kropps signaler annars skriker den. Lyssna till din själ och din guidning annars tystnar den.
Ja må vi leva idag.


Det ofattbara vilken kraft det ligger i tron på oss själva och vår egen läkning. Människans urgamla nedärvda självläkningsförmåga.
Det ofattbara att jag hela tiden föder mina insikter till medvetenhet.  
Att ha blivit buren av en kraft genom livet.
Jag tar regelbundet egen tid återhämtning för att kunna räcka till. Och underhåller mig och min kropp i multidimensionella behandlingar för att upprätthålla balans i vardagen och göra livet mer hanterbart.
Att vilja läkas och bli fri är en drivkraft jag haft utan att jag vet vad.
Viktigt för mig att se och möta mitt inre, själsliga och andliga då utvecklas jag.

Vad fantastiskt livet är, fullt av mäktighet som innehållit både fysik smärta, symtom, lidande, glädje, gemenskap, oändligt ofattbar kärlek och närvaro.
Jag blir imponerad över allas inre utveckling och att växa som människor. Tillåt din egen själ få växa som alla andras.
 
Det ofattbara att kunna ta tillbaka makten och kraften, det är livsviktigt att inte förlora sig själv för någon annans, smärta rädslor och girighet.
Upplevelser i livet påverkar oss och ger oss alla tankar, känslor och tillstånden som de skapar i vår fysiska kropp.  

Vi bär alla på omedvetna mönster som uppstått av präglingar i vårt förflutna och vi reagerar instinktivt på olika impulser som sker omedvetet.
Det ofattbara är att jag kan se och identifiera detta hos mig själv och skapa nytt som jag mår bra i. Genom att bli medveten, få djupare insikter, fokusera och göra.
När jag ser tillbaka på mig själv mitt liv och mina upplevelser kan jag knappt förstå vad jag lyckats skapa. Kan inte riktigt greppa om vad det är jag gör, för min egen skull i gemenskap med andra och det som är naturligt för mig. Var och en gör sitt eget arbete med sin egen inre utveckling och det kan vara svårt att greppa det ofattbara.

Vi har alla förmågan att skapa. Ha kärleken som drivkraft.  
Jenny

 

Läs hela inlägget »

Det vi alla behöver för att överleva är trygghet, närvaro och näring. Vi människor dör när vi inte få mänsklig närvaro, trygghet och näring. Det har vi kunnat se och uppleva på bebisar.

Den längsta och vktigaste resan för mig just nu har varit att ta mig fram ett par decimeter. Ett par decimeter in i ljuset där all närvaro, trygghet, kärlek och acceptans finns. Det har varit så krångligt, att hela livet brottas med sig själv. I omedvetenhet, otrygghet, rädslor, tvivel, sorg, ledsamhet, smärta och frånvaro. Det har tagit år av kraft och mod att ta mig dessa decimeter från hjärnan till hjärtat, in i närvaron med sig själv. Det är magiskt att få uppleva närvaron i sig själv och det som är jag. Sådan fantastisk närvaro att jag blir varm och berörd inuti. Kan låta som en frälsning och det förstår jag att det gör. Vem vet kanske har jag blivit frälst. Jag har stundtals kunnat låta egot vila och fått själen att skina, lovley.

Vill kunna vara självsäker och trygg i allt det som är jag med kärleken som drivkraft. Ha tryggheten, kärleken, tilliten och framförallt närvaron till mig själv som ger mig näring att bara kunna vara mer LevAnde och låta själen vara StrålAnde.  

Min drivkraft har alltid legat i att vilja läkas och bli fri. Från vad har jag inte alltid vetat. Det jag har dragits till och det som klinagar an i mig har varit det alternativa och holistiska. Efter mängder av kurser, tränings cirklar och behandlinager har det hjälpt mig att återknyta kontakten med mig själv på djupare nivåer läkas och bli mer fri. Mina vänner och lärare har fått mig att blomstra och skala av lager på lager av uppfattningar och präglingar.

Livet är kärleksfullt fast det är upplevelserna som varit hårda. Vi alla bär på en historia. Gör det till något vackert! Jag har varit och är restriktiv med vilka kurser och behandlingar jag själv går på. Det bygger på lust, inspiration, öppenhet, delaktighet och samarbete för mig. Mötet med den mänskliga närvaron tillsammans ger så mycket samtidigt är det just den som jag varsamt känner in om det är rätt för mig där och då. Att inte värdera och döma något. Det som inte känns rätt för mig vid ett tillfälle kan vara rätt vid ett annat. Den ärligheten behöver jag ha mot mig själv att bara välja det som känns rätt för mig och det jag dras till. Jag vet att jag inte alltid lyckas fast jag behöver fokusera mer på de gånger jag lyckas än de få som är misslyckade och jag inte kan leverera som jag vill.
Jag behöver tillåta och acceptera mig själv mer med det som är mitt intuitiva jag. Det är den längsta och krångligaste resan att bli medveten om sig själv. Den som går från hjärnan till hjärtat ett par decimeter. 

Ett stort och varmt kärleksfullt tack för allt stöd, den kraft och mod som burit mig fram.
Jenny

Läs hela inlägget »

Det krävs MOD, förnuft och bestämdhet att tämja ett lejon (egot) och få det tryggt. Man kan inte vänta när det anfaller och försker äta upp solen (själen) det gäller att agera och göra det man bör. Viktigt för mig att leva som jag bör och fylla på med mycket återhämtning. Idag blev det flera gånger guidad meditation av min lärare och förebild Colin Bates. Han ser bortom sitt eget ego och andras, en lika vacker och fantastisk själ som oss andra och som inte gör någon skillnad på oss elever. Han är unik precis som dig och mig och så enkel. Jag har också tagit en lång skön promenad i skogen. Innan jag gick hem från jobbet bad jag min chef om ett extra utv samtal nästa vecka för att kunna få mer ledigt från min anställning för att få mer utrymme för min själ att få skina. Längtar så efter att få göra mer av det som jag brinner för och kunna följa min själs behov av att få ge mer via MDT behandlingar, att få samarbeta med själ och ande.

I MDT behandlingen jag fick i tisdags så fick jag orden
WHAT DO TOU WANT ? Av terapeuten. En mening och orden kom även var för sig så jag skulle även titta på orden ett och ett. Jag känner direkt att jag vill arbeta mer med MDT ha mitt eget behandlingsrum så jag kan erbjuda fler tider för att få ge från hjärtat som är för mig att själv få näring. Under den 3:e och 4:e meditationen med Cilin idag känner jag bara I WANT TO BEE MY OWN SHINING LIGHT.

Minns att YOUR SOUL IS YOUR GUIDE ingen utanför dig själv. Man kan få inspiration av andra lärare fast KÄNN DIN SJÄL OCH FÖLJ DEN DRIVNINGEN ! 

Det är så härligt att få ge MDT för det finns ingen begränsning då jag jobbar MULTIDIMENSIONELLT= fysiska kropp, sinnet via tankar, känslor våra emotioner och vår själ/ande. Det vi alla består av. Ibland är behovet mer samtal för att reflektera, medvetandegöra insikter, akuressur, massage för att stödja den naturliga förmågan vi har att läka utifrånde 4 olika aspekterna och att stärka och lyfta det som är. MDT är att följa det som är min sanna natur och jag mår bra i det.

Kraftfulla och varma hälsningar
Jenny

Läs hela inlägget »

Mycket kan vi göra själva för att höja vår energi. Regelbunden pulshöjande kondition, äta medvetet hälsosamt och näringsrikt. Ha sunda och positiva relationer. Medvetet vara närvarande när vi äter, rör på oss och i våra relationer. Använda positiva ord och tankar, meditationer. Gör vi ändå rätt fast är frånvarande så sänker det energi nivån.
När vi fyller på med det vi kan och ändå inte får upp energin helt då behöver vi nå djupare nivåer av oss själva. För att bearbeta, kunna släppa omedvetna mönster läkas och bli fri. Vi behöver ha ett visst flöde för att det ska fungera med kost, motion och positiva tankar och ord och energin går åt båda håll.
Det räcker inte att bara vara medveten vi måste också göra annorlunda. Medveten, insikt, fokus och göra för att få ett annat resultat, bryta mönster. Mönster som vi ärver och bryta dessa så vi inte för över dem till våra barn. Äpplet faller inte långt ifrån trädet.  Även om vi är olika så ärver vi benägenheter och strukturer att åter upprätthålla mönster, beteenden och sjukdomar.
För att bli medveten behöver vi träna vår inre kondition. Varje dag reflektera över oss själva vad vi gör och inte gör och hur osv.

Kroppen minns även om vi mentalt kan vara omedvetna och kroppen påkallar vår uppmärksamhet på en mängd olika fysiska sätt, reaktioner och tillstånd som är obalanser.
Alla går igenom livet med att uppleva smärta och lidande, det ingår i livet som pågår ständigt. Omedvetna saker, minnen och trauman sitter i kroppen tills de är berabetade.
Jag behöver också bearbeta för att läkas och bli fri. Det är smärtsamt fast så stärkande, helande, balanserande och förlösande efteråt.

Plötsligt händer saker i vardagen som gör att jag blir respektlöst behandlad och skändad. Plötslgt triggar det även annat och jag kommer åt större rötter till symtom som legat åratal och pyrt. Jag kan känna hur det sitter spänningar och stagnationer i kroppen. Ibland upplever jag energin i mina meridianer stark som krackeleringar. Det sitter energi mässigt i kroppen som spänningar och stagnationer som inte släpper och tar energi. Det påverkar även min mentala del negativ. Jag har inte energin att vara mig positiv. Både jag och de runtomkring påverkas av det.

Samtidigt får jag oväntad hjälp av en kraft. Jag går i och ur massa olika tillstånd utan att hinna göra motstånd. Jag får fatt i power, kreativitet och visdom som jag skapar utifån. Då tar jag mig extra tid att möta och bearbeta för att läkas och bli fri. Något jag välkomnar för min längtan efter utveckling och läkning är så stor. För att kunna läka och acceptera behöver vi först ta oss igenom smärtan med hjäp av det mod vi redan har.

Läs hela inlägget »
Etiketter: kroppen minns

Din själ har inte bråttom
Vi består av bl.a. egot och själen som drivning och själen har aldrig bråttom, själen söker inte bekräftelse. Själen bara är i varandet. Själen vill hela tiden utveckla oss för annars stagnerar vi och mår inte bra.  Egot söker hela tiden trygghet och när själen driver oss vidare kan vi ibland känna oss trängda, rädda, osäkra, less eller något annat. När vi är osanna mot oss själva skapar det olika inre konflikter, tillstånd som vi känner av som obehag eller smärta i kropp, sinne, själ och emotionellt. Det är naturligt för oss att vilja stanna kvar i det trygga trots att det inte är bra för oss. Vi hittar ursäkter för att kunna stanna kvar i det. När själens drivkraft är starkare hittar vi lösningar.
Vi söker på olika sätt efter mening i livet. Samtidigt som själva sökandet kan vara stressande och ta oss längre ifrån oss själva. För att hitta sin mening behöver vi tillbringa mer tid med oss själva och låt det ta tid.
I mental avslappning och meditation får du fatt i massa information inom dig som finns där som du annars inte upptäcker. Det viktigaste man kan göra är att ta 100% ansvar för sin hälsa. Sluta tro att den kommer utifrån eller att man får den av någon annan.
Själen har inte bråttom. Vi kan ha samlat på oss olika tillstånd under lång tid och efter många år när vi blir äldre så blir det tillslut så påtagligt att vi vill ha en snabb förändring. Egot vill ha kvick fix på tillstånd som har tagit åratal att bygga upp.
Att utveckla sig själv handlar om att ständigt vara i förändring livet ut.
SQ- själens intelligens Att finna sig själv och sin egen styrka, förmåga att skapa mening med livet är inget som kan förstås med hjärnan utan förstås med hela vår existens som mänskligt energiväsen.
Vi kan utveckla vår kraft och själ genom att:

 • Vara ärliga mot dig själv.
 • Stå upp för det du tror på oavsett vad omgivningen säger.
 • Respektera dig själv genom att sätta sunda gränser och säga nej.
 • Göra positiva saker gentemot dig själv och tänka positivt om dig själv.
 • Skapa kärleksfulla relationer
 • Gör roliga saker som du tycker om utan krav och prestation
 • Känn tacksamhet varje dag för det du har och det som är bra.
 • Vandra i naturen
 • Varje kväll innan du somnar känn dig nöjd med din dag och plocka ut något som gett dig glädje och fokusera på det. Somna i harmoni inom dig själv.
 • Undvik att mata dig med negativa nyheter och elände det skapar disharmoni i våra aspekter.
 • Fyll på med näringsrik mat och dryck och inta det långsamt och upplev.
 • Känn ditt andetag. 
 • Umgås med de som får dig att utvecklas och må bra inte de som hjälper dig vara kvar i negativa mönster.

Det gör dig mer LevAnde att vara mer medvetet närvarande i allt du gör. 

Läs hela inlägget »
Etiketter: själ, bara vara

Arkiv

Länkar