regression

Detta är en kommande utbildnings del 3 som jag ska göra för att bli regressionsterapeut.
Regressionsterapi innebär att man i hypnos går tillbaka till tidigare i livet, till den situation där problemet uppstod och utför terapi. Man kommer åt gamla saker som konflikter, händelser och glädjeämnen. Saker som påverkar oss i nutid läks och man får större förståelse för sig själv och ger livet en ny större mening.

Vissa upplever att de går tillbaka till tidigare liv och hur det är med den saken kan vi aldrig säga . Ett faktum är i alla fall att regressionsterapi fungerar framgångsrikt.
Det spelar ingen roll om ett s k tidigare liv är en omgestaltning av detta liv eller en verklig tidigare existens. Huvudsaken är att det fungerar.

För att lyckas i terapi under hypnos krävs av dig:

  • VILJA att förändra och läka
  • FÖRESTÄLLNINGSFÖRMÅGA att kunna använda sinnena
  • SAMARBETA genom att flöja mina instruktioner till att finna händelser och situationer 
  • ÖPPENHET att ärligt dela all information med mig
  • DELAKTIGHET för det är hos dig förändringen sker
  • SANN mot dig själv

Det är viktigt att du trivs med min röst och att vårt samspel fungerar väl.