hypnoanalys

Kommande utbildningsdel 2 och används för att ta reda på orsakerna till symtom och problem. Hypnoanalys är en form av psykoanalys i hypnos. I terapin gör du besök hos dig själv i och barndomen för att hitta det bortträngda, händelsen (själva orsaken) som gett upphov till olika symtom genom livet. Terapin förkortas då det utförs i hypnos. En hypnoanalys terapi går man 5-12 ggr inte mer beroende på klientens föreställningsförmåga, förväntningar, tro och vilka övertygelser man har samt hur snabbt det tar att gå in i den hypnotiska avslappningen och hur mycket eget arbete man lägger ner hemma själv med att öva på suggestionerna med självhypnos.
I hypnosanalys använder man fria associationer, gestaltterapi och blottläggnadetekniker för att finna det bortträngda och påbörja läknings process. Flera olika tekniker används för att ladda ur spänningen ur otäcka och traumatiska minnen. Används även vid oro inför framtiden, fysiska besvär, lösa upp mentala och känslomässiga hinder och blockerande trossatser, felaktiga föreställningar och gamla präglingar. 
Nya idéer och förslag ges till det undermedvetna som du svarar an på och leder till kognitiv och emotionell förändring. Nya mönster skapas i beteende, tankar och känslor. Det som legat och påverkat hela livet och gett besvär, obehag och smärta försvinner gradvis symtomen som bortträngningen givit upphov.  Det släcks och laddningen finns inte längre kvar.

Tekniker som används vid hypnoanalays är:

 • Fria associationer 
 • Gestaltterapi under hypnos
 • Blottläggandetekniker för att fnna orsaken.
 • Hypnos - avslappning där sinnet frikopplat från vår kritiska del.
 • Suggestionsterapi - nya ideer och förslag man ger som det undermedvetna svarar an och reagerar på. 
 • EMI - Eye movment Integration ögonrörelseterapi för att dämpa och släcka laddningen till känslofyllda situationer och händelser. 
 • IDP - Interrupt distraction procedure terapeutisk teknik för kogntiv och emtionell förändring
 • Kärntransformation för att nå övertygelsen vid ett problem - ledsen, övergivenhet, biter på naglarna, sockesug m.m. 
 • Guld coaching - hitta mönstret som sinnet upprätthåller och känslan bakom. 
 • Svitchteknik - omstrukturerar. 
 • Shamansk resursteknik - bygga upp resurser för att kunna bemöta olika saker i livet och vardagen. 
 • Snabb fobieberfiare - vid omedelbara reaktioner. 
 • Tekniker vid Trauman - koda om dessa i sinnet. 

För att lyckas i terapi under hypnos krävs av dig:

 • VILJA att förändra och läka
 • FÖRESTÄLLNINGSFÖRMÅGA att kunna använda sinnena
 • SAMARBETA genom att flöja mina instruktioner till att finna händelser och situationer 
 • ÖPPENHET att ärligt dela all information med mig
 • DELAKTIGHET för det är hos dig förändringen sker
 • SANN mot dig själv

Det är viktigt att du trivs med min röst och att vårt samspel fungerar väl.