Hypnos och terapi

Pågående utbildning 2020 till hypnoterapeut, hypnoanlalytiker och regressionsterapeut hos SSEAH Sweden AB Svenska skolan för etisk och analytisk hypnos för Jörgen Sundvall och Maria Sundkvist.  Jag gör just nu elevsessioner och använder mig av flera olika tekniker vid symtom och problem. I terapi arbetar vi med känslor. Det som känns i dig finns i dig och det är bara du som kan förändra dina känslor med hjälp och stöd föratt det är du själv som har kraften och ditt undermedvetna alla svaren. 

I hypnos och terapi lösgör man på djupet låsta och blockerade känslor som finns i det undermedvetna och omvandlar de till kraftfulla inre resurser. I hypnos är det lättare att få sinnet frikopplat från vår kritiska del och göra vårt undermedvetna mottagligt för ny information som ges. 
Vi använder oss av den läkande kraften som finns i vårt undermedvetna. Vi kan förändra och skapa nytt när vi når djupare nivåer av oss själva. För att läka behöver vi nå det undermedvetna, det är där vi lösgör oss från orsaker och skapar nya mentala och emotionella mönster. Alla besitter en stor potential och kraft, den är bara skymd i det undermedvetna. Besvär, obehag och smärta oavsett om den är fysiskt i kroppen, ligger mentalt eller känslomässigt är det alltid en signal till att leta efter själva orsaken. Den orsaken kan ligga dold för oss i det undermedvetna. 
 
Hypnos är något helt naturligt som vi ALLA befinner oss i flera gånger om dagen. Det sker exempelvis när vi läser, ser på tv, kör bil, musicerar eller utför något konstnärligt. Hypnos kännetecknas av att vårt sinne är skärpt, uppmärksammat och fokuserat på en och samma gång. Det finns 4 stadier av hypnos som man kan befinna sig i och utföra terapi i. De är Hypnoidal dvs avslappning, lätt trance, medium trance och somnambulistisk trance dvs djup trance. Nervsystemet vilar i en slags sömn och du har fullständigt kontroll över det som råder. Du kan aldrig göra något mot din vilja.
Suggestioner är nya idéer och förslag som ges till det undermedvetna som du svarar an på och leder till kognitiv och emotionell förändring. Nya mönster skapas i beteende, tankar och känslor.

Tekniker som används vid terapi i hypnos är:

 • Hypnos - avslappning där sinnet frikopplat från vår kritiska del.
 • Suggestionsterapi - nya ideer och förslag man ger som det undermedvetna svarar an och reagerar på. 
 • EMI - Eye movment Integration ögonrörelseterapi för att dämpa och släcka laddningen till känslofyllda situationer och händelser. 
 • IDP - Interrupt distraction procedure terapeutisk teknik för kogntiv och emtionell förändring
 • Kärntransformation för att nå övertygelsen vid ett problem - ledsen, övergivenhet, biter på naglarna, sockesug m.m. 
 • Guld coaching - hitta mönstret som sinnet upprätthåller och känslan bakom. 
 • Svitchteknik - omstrukturerar. 
 • Shamansk resursteknik - bygga upp resurser för att kunna bemöta olika saker i livet och vardagen. 
 • Snabb fobieberfiare - vid omedelbara reaktioner. 
 • Tekniker vid Trauman - koda om dessa i sinnet. 

För att lyckas i terapi under hypnos krävs av dig:

 • VILJA att förändra och läka
 • FÖRESTÄLLNINGSFÖRMÅGA att kunna använda sinnena
 • SAMARBETA genom att flöja mina instruktioner till att finna händelser, situationer och känslor.  
 • ÖPPENHET att ärligt dela all information med mig
 • DELAKTIGHET för det är hos dig förändringen sker
 • SANN mot dig själv

Det är viktigt att du trivs med min röst och att vårt samspel fungerar väl. 

Terapin kan hjälpa dig med:

 • Avslappning 
 • Hantera sin stress och stressande situationer 
 • Relationer 
 • Ökad självkännedom
 • Humörsvängningar 
 • Smärta och värk
 • Rädslor och fobier
 • Depression och ångest
 • Sömnproblem
 • Känslomässiga problem
 • Mentala problem
 • Stärka immunförsvaret vid ex sjukdom
 • Fysiska besvär och problem 
 •  Viktkontroll
 • Anorexi och bulimi
 • Beroenden av olika slag
 • Studiefokusering 
 • Idrottsprestation
 • Prestationsångest
 • Bygga upp bättre självförtroende och självkänsla