hypnosanalys

Hypnosanalys är en form av psykoanalys i hypnos. I terapin gör du besök hos dig själv för att hitta det bortträngda, händelsen som gett upphov till olika symtom genom livet. Flera olika tekniker används för att ladda ur spänningen ur otäcka och traumatiska minnen. Används även vid oro inför framtiden, fysiska besvär, lösa upp mentala och känslomässiga hinder och blockerande trossatser, felaktiga föreställningar och gamla präglingar. 
Nya idéer och förslag ges till det undermedvetna som du svarar an på och leder till kognitiv och emotionell förändring. Nya mönster skapas i beteende, tankar och känslor. Det som legat och påverkat hela livet och gett besvär, obehag och smärta försvinner gradvis symtomen som bortträngningen givit upphov.  Det släcks och laddningen finns inte längre kvar.
Terapin förkortas då det utförs i hypnos. En terapi går man 5-12 ggr inte mer beroende på klientens föreställningsförmåga, förväntningar, tro och vilka övertygelser man har samt hur snabbt det tar att gå in i den hypnotiska avslappningen och hur mycket eget arbete man lägger ner hemma själv med att öva på suggestionerna med självhypnos.

För att gå i terapi under hypnos krävs av dig:
VILJA förändra och läka, SAMARBETA med dig själv och att du ska trivas med min röst och vårt samspel ska fungera väl. Att du har FÖRESTÄLLNINGSFÖRMÅGA. ÖPPENHET att vara sann mot dig själv och vilja dela all information med mig. Din DELAKTIGHET för det är hos dig förändringen sker. 

Tekniker som används är:

  • Suggestioner 
  • Ögonrörelseterapi EMI och IDP
  • Snabb fobibefriare
  • Shamansk resursteknik
  • Guldcoaching   
  • Kärntransformation 
  • Hypoanalys med fria associationer 
  • Gestaltterapi under hypnos
  • Blottläggandetekniker