Hypnos och suggestionsterapi

Jag gör just nu elevsessioner i hypnos och suggestionterapi. 
Pågående utbildning 2020 till hypnosterapeut, hypnoanlalytiker och regressionsterapeut hos SSEAH Sweden AB 
Svenska skolan för etisk och analytisk hypnos för Jörgen Sundvall och Maria Sundkvist.  
 
I hypnos och terapi lösgör man på djupet låsta och blockerade känslor som finns i det undermedvetna och omvandlar de till kraftfulla inre resurser. I hypnos är det lättare att få sinnet frikopplat från vår kritiska del och göra vårt undermedvetna mottagligt för ny information som ges. 
Vi använder oss av den läkande kraften som finns i vårt undermedvetna. Vi kan förändra och skapa nytt när vi når djupare nivåer av oss själva. För att läka behöver vi nå det undermedvetna, det är där vi lösgör oss från orsaker och skapar nya mentala och emotionella mönster. Alla besitter en stor potential och kraft, den är bara skymd i det undermedvetna. Besvär, obehag och smärta oavsett om den är fysiskt i kroppen, ligger mentalt eller känslomässigt är det alltid en signal till att leta efter själva orsaken. Den orsaken kan ligga dold för oss i det undermedvetna. 
 
Hypnos är något helt naturligt som vi ALLA befinner oss i flera gånger om dagen. Det sker exempelvis när vi läser, ser på tv, kör bil, musicerar eller utför något konstnärligt. Hypnos kännetecknas av att vårt sinne är skärpt, uppmärksammat och fokuserat på en och samma gång. Det finns 4 stadier av hypnos som man kan befinna sig i och utföra terapi i. De är Hypnoidal dvs avslappning, lätt trance, medium trance och somnambulistisk trance dvs djup trance. Nervsystemet vilar i en slags sömn och du har fullständigt kontroll över det som råder. Du kan aldrig göra något mot din vilja.
För att gå i terapi under hypnos krävs av dig:
VILJA förändra och läka, SAMARBETA med dig själv och att du ska trivas med min röst och vårt samspel ska fungera väl. Att du har FÖRESTÄLLNINGSFÖRMÅGA. ÖPPENHET att vara sann mot dig själv och vilja dela all information med mig. Din DELAKTIGHET för det är hos dig förändringen sker. 
 
Suggestioner är nya idéer och förslag som ges till det undermedvetna som du svarar an på och leder till kognitiv och emotionell förändring. Nya mönster skapas i beteende, tankar och känslor.
Terapin kan hjälpa dig med:

 • Avslappning 
 • Hantera sin stress och stressande situationer 
 • Relationer 
 • Ökad självkännedom
 • Humörsvängningar 
 • Smärta och värk
 • Rädslor och fobier
 • Depression och ångest
 • Sömnproblem
 • Känslomässiga problem
 • Mentala problem
 • Stärka immunförsvaret vid ex sjukdom
 • Fysiska besvär och problem 
 •  Viktkontroll
 • Beroenden av olika slag
 • Studier 
 • Idrott
 • Prestationsångest
 • Bygga upp bättre självförtroende och självkänsla