hypnoanalys

Jag tar emot klienter under handledning i hypnoanalys under min yrkesutbildning till hypnoterapeut och hypnoanalytiker. 
 
Hypnoanalys är en djupgående terapi där du gör besök hos dig själv och utforskar ditt inre. Den används för att ta reda på orsakerna till symtom och problem och påbörja läkningsprocessen. 
Hypnoanalys är en form av psykoanalys fast med klienten under hypnos. Den räknas som en korttidsterapi med en vanlig behandlingstid i genomsnitt på 8 till 12 tillfällen, till skillnad mot psykoanalysens 1000 timmar. Terapin förkortas dramatiskt då den görs i hypnos jämfört med andra klassiska terapitekniker och antal gånger beror på klientens föreställningsförmåga, förväntningar, tro och vilka övertygelser man har samt hur lång tid det tar att gå in i den hypnotiska avslappningen och hur mycket eget arbete som görs med hemuppgifter. Mellan sessionerna får du olika hemuppgifter att göra för att du ska nå resultat.   
I terapin får du upp omedvetna känslominnen som bortträngts i den tidiga, viktiga och präglande barndomen.
 

 • Hypnoanalys är en terapi för alla problemområden som på något sätt kan associeras med emotionella eller psykiska krafter. Oförklarlig oro, stress, fobier, rädslor, ångest, depression, oförklarlig migrän, sömnsvårigheter, värk, panikångest, låg självkänsla, aggressivitet, konfliktbenägen, sexuell problematik, utmattning/utbrändhet, anorexi, onormal övervikt, alkoholism andra beroendeproblematik med mera.
 • Problem kan också vara en ökande känsla av att inte orka mer, eller en känsla av att inte höra hemma någonstans – att stå utanför, kanske känna sig avvisad eller ensam.  
 • Hypnoanalys används även vid oro inför framtiden, fysiska besvär, lösa upp mentala och känslomässiga hinder och blockerande trossatser, felaktiga föreställningar och gamla präglingar. 
Många djupa emotionella sår går att spåra till händelser i tidig barndom. Vi vet utifrån anknytningsteorier hur viktiga de första åren i barndomen är för vår utveckling. Emotionella störningar under den fasen kan allvarligt skada och påverka oss djupt för resten av vårt liv. 
Då en del händelser i barndomen gav så starka emotionella reaktioner förpassades emotionen ner till det undermedvetna och en bortträngning sker för att skydda oss. Där har känslan och ibland även minnet av händelsen legat sedan dess och påverkat på ett omedvetet plan och fått oss att må dåligt. 
 

Sedan vi föddes har vi blivit matade med information från de vi växte upp med och andra i vår omgivning. Det andra berättar för oss blir det vi tror på och skapar en sanning och vår sanning som vi tror på är det vi hörde. Det lilla barnet är formbart och sinnet mycket känsligt för omgivningens sätt i hur den hanteras och blivit bemött. Allt den får uppleva sätter sina spår i hjärnan och känslokroppen. Det blir att påverka hur den blir att agera och reagera på sin omvärld och sig själv. Alla minnen som trängts bort lagras inom oss i det undermedvetna. Vardagliga saker och mindre kriser blir trauman som sätter sina spår lika mycket som stora trauman i livet.  Dessa känslominnen och situationer finns kvar som oläkta inre sår. Dessa bortträngda känslominnen manifesterar sig hos det lilla barnet och kan göra sig påminda hos sig som vuxen med destruktiva beteenden, mentala och känslomässiga livsbegränsande problem.

Vi kan förändra och skapa nytt när vi når djupare nivåer av oss själva. För att läka behöver vi nå det som för oss är omedvetet och som finns i det undermedvetna. Det är där vi lösgör oss från orsaker och kan skapa nya mentala och emotionella mönster. Alla besitter en stor potential och läkande kraft, den är bara skymd för oss i det undermedvetna. Besvär, obehag och smärta oavsett om den är fysiskt i kroppen, ligger mentalt eller känslomässigt är det alltid en signal till att leta efter själva orsaken. För att riktigt få hjälp måste man nå ända in i problemets kärna, nå in till själva roten. Hypnoanalys är den metoden. Hypnoanalys är också en mycket bra väg till självinsikt som gör det möjligt att våga vara den person du vill vara. Allt detta underlättas av att terapin görs med klienten i hypnos.
 
Det som legat och påverkat dig hela livet och gett besvär, obehag och smärta försvinner gradvis när du i terapin fått ut den lagrade starka känslan du upplevde som barn och orsaken hittats. Laddningen finns inte längre kvar.
Barn till barn bär på oläkta sår genom generationer. Alla har yttre och inre symtom av något slag. Alla som (omedvetet) ropar efter trygghet, kärlek och acceptansen att få bli sedd som den unika person de är StrålAnde och LevAnde! 

Hypnos är en väg till det undermedvetna -
sinnet, känslorna, upplevelserna och vanemönstren.

Så fungerar det

Det enda sättet vi kan komma i kontakt med det undermedvetna är när vi sover och under hypnos. När vi sover kan vi inte utföra någon terapi alls fast under hypnos går det utmärkt att göra det.  Hjärnan behandlar alla våra inre bilder på samma sätt som yttre bilder. Hjärnan kan alltså inte skilja på verkliga bilder och bilder som är skapade av vår kreativa kraft dvs föreställningsförmågan eller fantasin. Det är en anledning till att det fungerar så bra att i hypnos komma lättare i kontakt med högerhjärnhalva vars språk är bilder och med känslorna i det undermedvetna.   
 
Vi kan inte läka omedvetna orsaker till problem via intellektet. Vi kan prata om problemen utan att lösa dem då orsaken är för oss omedveten. Vi vet inte ens vad vi ska leta efter. Terapin grundar sig på orsak och verkan. Genom hypnosen kan vi söka efter det bortträngda som lagrats sedan tidig barndom som finns i det undermedvetna. Det som fortfarande finns kvar där som är orsaken till problem, verkan. Det som finns i det undermedvetna påverkar oss dagligen i hur vi tänker, känner, reagerar och gör. 
 
I den analytiska terapin arbetar vi med känslor. Det som känns i dig finns i dig och det är bara du som kan förändra dina känslor med stöd för att det är du själv som har kraften och ditt undermedvetna alla svaren. 

Föreställningsförmågan, ja fantasin helt enkelt är oerhört viktig. Det kreativa sinnet tänker i bilder som är det undermedvetnas språk som det använder i kommunikation med kroppen. Vi kan alltså genomföra kroppsliga förändringar med sinnet genom att förmedla en bild till det undermedvetna som i sin tur länkar den vidare till kroppen som agerar efter bildens budskap. 
Ord i from av tanke ger en inre eller yttre respons. Ord i form av tanke utlöser en kemisk och fysisk betingad reflex. I hypnotiska induktioner används ord som har betingade reflexer och eftersom tankar kommer från ord är hypnos den snabbaste och effektivaste metoden att skapa nya reflexer. Ju mindre hjärnaktivitet desto lättare är det att åstadkomma reflexer med ingen eller mycket liten repetition. Det finns ingen medicinering som kan minska hjärnaktiviteten till alfa eller theta stadiet lika säkert som hypnos.

Hypnos är en konstform och de flesta kan kasta i väg en boll fast det krävs övning och färdighet att nå det bestämda målet. 
 
Det som försvårar att uppnå målet man vill är omedveten motivations blockeringar, omedvetet motstånd mot förändringar och otydliga mål för att då kommer det undermedvetna att förvirras. De som har en intensiv önskan lyckas bäst nå sina mål med terapi under hypnos. 
När både viljan och föreställningsförmågan är i harmoni med varandra multipliceras deras krafter tillsammans. De två tillsammans har just den förmågan. Fantasin kan riktas genom just hypnos.  
 

Tekniker som används vid hypnoanalays är:

 • Fria associationer 
 • Gestaltterapi under hypnos
 • Blottläggandetekniker för att fnna orsaken
 • Automatskrift

För att lyckas i terapi under hypnos krävs av dig:

 • VILJA att förändra och läka
 • FÖRESTÄLLNINGSFÖRMÅGA att kunna använda sinnena
 • SAMARBETA genom att flöja mina instruktioner till att finna händelser och situationer 
 • ÖPPENHET att ärligt dela all information med mig
 • DELAKTIGHET för det är hos dig förändringen sker
 • SANN mot dig själv

Det är viktigt att du trivs med min röst och att vårt samspel fungerar väl.