Kommande ej datum bestämt

“Falling in love you remain a child; rising in love you mature. By and by love becomes not a relationship, it becomes a state of your being… Not that you are in love – now you are love.” Osho

Att ställa upp systemiska konstellationer eller familjekonstellationer är ett sätt att klargöra vad som driver oss och vad som hindrar oss i livet. Det är ett sätt att komma i kontakt med djupare sanningar om en situation, om våra liv, om våra relationer. På så vis kan problem finna sin lösning och det som upplevdes som svårt kan bli lättare att bära.

Man kan använda konstellationsuppställning för att undersöka alla möjliga typer av frågor och problem, t.ex. ang. hälsa, relationer, pengar och karriär.

Konstellationsledaren arbetar med en person i taget som börjar med att definiera det som hen vill undersöka. Sedan ställer man upp representanter för relevanta personer eller aspekter (dessa utses bland deltagarna i gruppen) och observerar dynamiken mellan dem. De vägleds av det som metodens grundare Hellinger kallar "the knowing field". Konstellationsledaren kan sedan utifrån sin observation och kunskap komma med vägledning för att stödja utvecklingen mot läkning, större medvetenhet och kärlek.

Det här är ett tillfälle att få uppleva metoden i ett meditativt och kärleksfullt rum tillsammans med Candra. Eftersom många av oss bär på liknande historier är det ofta givande för alla att ta del av en konstellation, vare sig man är klient, representant eller åskådare. Du är välkommen till den här kvällen i vilken som helst, eller samtliga av de rollerna och du behöver inte ha tidigare erfarenhet av metoden. Priset för kvällen är 350 kr och inkluderar fika kl. 18.00 - 18.30. Antalet platser är begränsat.

Candra Karlholm har utbildats av Svagito Liebermeister som kombinerar metoden med traumahealing och Oshos aktiva meditationer.

Candra är dramapedagog och mindfulnesslärare och erbjuder förutom konstellationsarbete även counceling / individuella sessioner som syftar till att stärka förmågan till närvaro och inre förankring. Mer info finns på