SKUGGARBETE

Jenny och Agneta Jenny och Agneta

Finns i stockholm och Göteborg som jag rekomenderar starkt
Genom att arbeta med egna uppgifter och övningar i grupp ger skuggarbete oss:
Självrespekt, självmedkänsla och självacceptans - KRAFT.

 
Agneta Orlå från Göteborg ger oss möjligheten till ett mer LevAnde liv i balans med det kraftfulla skuggarbetet.
"Ju mer medvetenhet vi på allvar vågar uppmärksamma och omfamna de förnekade sidorna inom oss, desto mer mörker vi avslöjar - ju starkare gör vi vårt ljus" Agneta Orlå

"Agneta är en kraftfull och trygg kvinna som med sitt ödmjuka och kärleksfulla sätt får deltagarna att våga se, möta och erkänna sina medvetna och omedvetna ljusa och mörka  skuggsidor och egenskaper inför sig själv. Agneta stödjer var och en för att bli mer medvetna och SkapAnde av sitt eget LevAnde liv. Här finns inget dömande och värderande bara öppen hjärtlig ACCEPTANS i visdom" Jenny Lindgren
”Det blir mer dimensioner av oss när vi kan se, möta och erkänna våra skuggsidor.
Först då blir vi mer LevAnde och StrålAnde”

Vårt mörker finns alltid där
Vi kommer att såra och göra dumma saker i okunnskap och omedvetenhet därför behöver vi möta det hos oss själva utan att klandra oss själva. Vi gör saker i bitterhet och vrede och allt vi gör är egentligen en människas rop på kärlek. Så länge vi inte gillar oss själva kommer inte sanningen fram och hur vi låser oss själva i våra föreställningar om den andra.


Läs boken Krama din skugga av Debbie Ford
Se filmen The shadow effect av Deepak Chopra, Debbie Ford och Marianne Williamsson.

Alla är värda att få ett ErKÄnnAnde
Det enda våra skuggsidor vill är att få ett ErKännAnde från oss själva. Det är inte svårare än så. Vi alla vill få ett BeMötAnde, bli sedda, accepterande, utan dömande och värderande - likaså våra skuggsidor. De vill inget hellre än att bli sedda av oss. När vi inte gör det kommer de omedvetet fram och tar sig olika destruktiva uttryck i vardagen mot oss själva eller varandra.

Vi blir vakna i vårt eget liv !
Psykisk ohälsa blir allt vanligare och många av oss går med en mental stress och / eller emotionell stress. Inre och yttre konflikter som ger fysiska symtom. Relationer som är mindre lätt. Vi alla bemöter ibland oss själva och varandra mer och mindre dåligt. Något som vi undviker att erkänna eller inte är medvetna om. När de omedvetna skuggsidorna hos oss själva kommer fram triggas vi i igång. Vi undviker eller agerar ut det dåliga mot oss själva eller varandra i omedvetenhet och okunskap. Vi är inte vakna i vårt eget liv. 

Vi måste själv ta ansvar för vad vi skapar i vårt LevAnde liv.  
Skuggarbete del 1; 26/5-18
Jag har från samma dag fått en bättre skärpa på mina glasögon. Att jag redan går och följer den upptrampade stigen av dåliga egenskaper som jag har blivit bemött med sedan liten. Jag kan se tydligagre hur det bemötande jag fått som liten har påverkat mig och vilka konsekvenser det gett. Hur det har påverkat och hindar mig från att vara mer StrålAnde och LevAnde. Hur jag omedvetet håller mönstren och präglingar vid liv mot mig själv och de jag älsakar mest av allt. Redan efter några dagar kan jag se, erkänna och möta det utan skuld och skam. Visst hamande jag först i skuld sedan bitterhet för att sedan dag 2-3 övergå till kraft. Skuggarbet gör att jag får fatt i kraften inuti och ljuset d.v.s. de positiva egenskaperna och känslorna som bara blir mer och kraftfullare när jag omfamnar alla mina ljusa och mörka sidor. Kan se, erkänna och bemöta dem utan skuld och skam.

Vi alla har blivit sårade som barn och först nu när jag är medveten och fått bättre skärpa på mina glasögon kan jag göra ett mer medvetet val att komma i kontakt med mina tankar, känslor och egenskaper. Först då kommer det att göra mig mer hel. Det har gett mig en bättre relation till mig själv och andra. Förmåga att stänga dörrar som behöver stängas och hålla hjärtat öppet. Alltid har jag känt att något omedvetet hindrat mig och håller mig tillbaka. Det har hittils varit mer effektivt än psykoterapi. Skuggarbete passar mig väldigt bra i mitt arbete som Multidimensionell terapeut då det handlar om att medvetandegöra insikter och låta det osynliga bli synligt och en del av vardagen. Likväl som mina egna 4 LevAnde ledord:
Medveten, Insikt, Fokus och Göra.
Vi blir vakna i vårt eget liv och vi blir en bättre version av oss själva.
/Jenny Lindgren