Erbjudanden

loading...

För dig som vill äga din kraft och potential, transformera om och börja läka utan långdragna processer och jobbiga känslor.
I denna session är det jag som arbetar aktivt på en fysisk och energimässig nivå medan du tar emot och samspelar med mig.
Jag använder alla mina terapeutiska verktyg och tidigare erfarenheter i sessionen.  
Jag utgår från här och nu när du kommer med dina problem och symtom som kan vara fysiskt, mentalt, själsligt och emotionellt.
Det du presenterar för mig är öppningen vi arbetar med för att nå kärnan av kärnornas kärna.  
Jag läser av och tolkar det jag får till mig av dig och det din kropp vill visa mig om vad behoven är. 
Inspirationen är min drivkraft jag använder i kommunikationen med dig. Jag hjälper dig att se och hitta kärnan. Det innebär att jag guidar dig till känslominnen där du kan på distans se vad det gav för effekter och det blir begripligt. 
Din investering 950kr fram till 30/11-2022.

GivAnde och NärAnde för 
sinne, kropp, själ och emotonellt 

Regression - tidigare liv terapi

Regression görs i ett läkande och helande syfte. Först gör vi ett introduktionssamtal om hypnos och regression. Sen när du är redo så hjälper jag in dig i en avslappnanade hypnos och guidar dig in i regressionen och tidigare liv med ditt syfte som ger oss riktningen utifrån läkning. 

Allting har en orsak och ibland kommer man helt enkelt ingen vart med hypnoanalysen trots att den varit framgångsrik.Då kan regressionsterapi vara lösningen.
Investering i dig själv 1500kr 

Hypnoanalys elev sessioner

Hypnoanalys räknas som en korttidsterapi med en vanlig behandlingstid i genomsnitt på ett 10 tal tillfällen.
Det är viktigt att du är sann mot dig själv i valet av terapeut och jag är noga med vilka klienter jag arbetar med och  det är viktigt att du är redo. 
Jag har full respekt för att vi alla är unika och alla passar olika ihop. Jag tar inget personligt då vi båda vill ha ett bra samarbeta och att det ska fungera väl. 
Första gången tar det 120 minuter och sedan 60-90 minuter. Du kommer med fördel varje vecka.
Första gången har vi ett introduktionssamtal där jag går igenom hypnos och terapins gång i hypnoanalysen och reder ut eventuella frågor. Jag gör en anamnes om din bakgrund och uppväxt och tar reda på dina symtom. Sen gör vi även en kort hypnos övning och sedan en hypnosinduktion där jag guidar dig till ett behagligt avslappnat tillstånd.
Hypnoanalys är en djupgående terapi där du gör besök hos dig själv och utforskar ditt inre.  Den används för att ta reda på orsakerna till symtom och problem och påbörja läkningsprocessen. 

Mellan sessionerna får du olika hemuppgifter att göra för att du ska nå resultat. Du får även en ljudfil av mig att lyssna på med hypnosinduktion och positiva suggestioner.

  • Hypnoanalys är en terapi för alla problemområden som på något sätt kan associeras med emotionella eller psykiska krafter. Stress, fobier, migrän, ångest, anorexi, onormal övervikt, sexuella störningar, alkoholism, andra beroenden, ångest och depression med mera.
  • Problem kan också vara en ökande känsla av att inte orka mer, eller en känsla av att inte höra hemma någonstans – att stå utanför, kanske känna sig avvisad. 
  • Hypnoanalys används även vid oro inför framtiden, fysiska besvär, lösa upp mentala och känslomässiga hinder och blockerande trossatser, felaktiga föreställningar och gamla präglingar. 
Din investering 950kr 

Betala med Swish på plats. Vid kontant jämna pengar.