Det finns ett djup i människans inre, ett okänt djup som de allra flesta aldrig utforskat.
Vill du ta reda på vilka insikter som finns dolda i detta djup och som du aldrig upplevt?  

Är du intresserad av att gå i hypnoalanys hos mig under min utbildningstid är du välkommen att höra av dig. Mobil nr 070 3009 112 skicka ett meddelande så ringer jag upp dig eller skicka 
e post jennylindgren22@gmail.com.
Du kan även kontakta mig via messenger på Facebook LevAnde sidan 

Hypnoanalys elev sessioner

Vi kan höas på telefon om det känns bra för dig och du kan ställa frågor.
Du kan även boka ett kostnasfritt besök 30 min för att träffa mig innan om du vill det. 

Erbjudande från 1/9 är 750kr / session. I priset igår också 2 ljudfiler och 6 olika hemuppgifter.
Ordinarie pris 1500kr / session.

Första gången tar det 120 minuter och sedan 60-90 minuter. Du kommer med fördel varje vecka.
Första gången har vi ett introduktionssamtal där jag går igenom hypnos och terapins gång i hypnoanalysen och reder ut eventuella frågor. Jag gör en anamnes om din bakgrund och uppväxt och tar reda på dina symtom. Sen gör vi även en kort hypnos övning och sedan en hypnosinduktion där jag guidar dig till ett behagligt avslappnat tillstånd.
Hypnoanalys är en djupgående terapi där du gör besök hos dig själv och utforskar ditt inre.  Den används för att ta reda på orsakerna till symtom och problem och påbörja läkningsprocessen. 
Den räknas som en korttidsterapi med en vanlig behandlingstid i genomsnitt på ett 10 tal tillfällen.
I terapin ingårMellan sessionerna får du olika hemuppgifter att göra för att du ska nå resultat. Du får även en ljudfil av mig att lyssna på med hypnosinduktion och positiva suggestioner.

  • Hypnoanalys är en terapi för alla problemområden som på något sätt kan associeras med emotionella eller psykiska krafter. Stress, fobier, migrän, ångest, anorexi, onormal övervikt, sexuella störningar, alkoholism, andra beroenden, ångest och depression med mera.
  • Problem kan också vara en ökande känsla av att inte orka mer, eller en känsla av att inte höra hemma någonstans – att stå utanför, kanske känna sig avvisad. 
  • Hypnoanalys används även vid oro inför framtiden, fysiska besvär, lösa upp mentala och känslomässiga hinder och blockerande trossatser, felaktiga föreställningar och gamla präglingar. 


Tekniker är:
Fria associationer
Blottläggandetekniker
Gestaltterapi 
Automatskrift

Hypnos och terapi

650kr 60–90 min.
När du kommer till mig gör jag en kort anamnes dvs ställer frågor om dig, din bakgrund och vad du vill ha hjälp med. Jag noterar och skriver ner allt som kommer fram. Jag väljer ut de tekniker som vi kan göra och som kan lämpa sig bäst vid ditt problem. Du kan innan du kommer berätta vilket problem eller symtom du har som du vill ha hjälp med. 
Sen om du är villig och är redo guidar jag dig in i hypnosens avslappnade tillstånd. Mellan sessionerna kan du fördelaktigt öva hemma med självhypnos och suggestioner.

Suggestionterapi används för avslappning och symtom behandling vid enstaka eller lättare problem.
Rökning, nagelbitning, bantning, viktkontroll, stress, fobier, beroenden av olika slag, sömnproblem, idrottsprestation, prestationsångest, studiefokusering, stärka immunförsvaret vid ex sjukdom, bygga upp bättre självförtroende och självkänsla, hantera värk och smärta med mera. Görs 1-4 gånger. 
Har du flera problem och symtom kan hypnoanalysen passa bättre.
För orsaker till problem används hypnoanalys. 

Tekniker är:
Suggestioner
EMI ögonröresleterapi 
IDP 
Kärntransformation
Guld coaching
Svitcteknik
Shamanskresursteknik
Snabb fobie befriare
Tekniker vid trauman

regression - tidigare liv terapi

1000kr 120 minuter 

Regression görs i ett läkande och helande syfte. Först gör vi ett introduktionssamtal om hypnos och regression. Sen när du är redo så hjälper jag in dig i en avslappnanade hypnos och guidar dig in i regressionen och tidigare liv med ditt syfte som ger oss riktningen utifrån läkning. 

Allting har en orsak och ibland kommer man helt enkelt ingen vart med hypnoanalysen trots att den varit framgångsrik. Livsbegränsande symptom är kanske kvar. Det kan vara oförklarlig tomhet, ensamhet, övergivenhet, skuld eller sorg. Det kan upplevas som ett ok av tyngd som liggare över en.  Då kan regressionsterapi vara lösningen.
 
Minns att allt du upplevet finns lagrat och arkiverat inom dig,  i ditt minne. I en tidigare liv regression öppnar du upp nya dimensioner i ditt inre, du utforskar ditt inre djup så tillåt dig med acceptans att verkligen glädjas åt ditt inre och att öppna upp dig för din inre storhet och kraft.

Man kan uppleva tunga, jobbiga och tråkiga saker som är orsaken till upplevda problem nu. Regression är en själslig/andlig resa som för med sig positiva saker i nu tid då man kommit åt och upplevt orsaker som legat dolt.  Fördelar med regression och att uppleva tidigare liv är att man lär sig mer om sig själv som ger ökad förståelse och ökad självkännedom för Hel(ig)het och läkning, ett befriande kan upplevas. Det kan ge ett ökat fridfullt sinne, att få uppleva mer kärlek inom sig och till varandra som ger en större mening till livet. 

EMI ögnrörelse terapi  

650kr 60-90 min.

Eye movment integration EMI ögonrörelse terapi 
EMI lämpar sig bäst vid otäcka minnen även starkt traumatiska sådana samt sådant man oroar sig inför framtiden. Dämpar och släcker laddningen till känslofyllda situationer och händelser. 
Även huvudvärk och andra fysiska åkommor svarar bra på EMI. Används inte vid omedelbart trauma, då ska du vänta minst en månad. Används inte heller vid abrupt slutande av beroendeframkallande mediciner.  

EMI används 1 gång eller 3-5 gånger med 10-14 dagars mellanrum för bästa interaktion. Vid enstaka traumatisk händelse räcker det ofta med en session annars 3-5 ggr innan upplevelsen av en händelse reducerats till ett minimum av oro. Avslutar med en hypnos induktion med passande bra och positiva suggestioner. 

10 weeks of creation I AM

10 ggr för 2250kr och få 500kr i rabatt när du bokar din plats senast 1/9
Torsdagar kl 18:00-20:00 från v 37 med uppehåll v 44 

Du betalar 500kr vid din bokning resten på plats första gången. 
Vill du ha ut något mer av meditation så passar detta dig. 
Vi skapar nytt inom oss genom upprepning, föreställningsförmågan och med känslor. Nya saker skapas och befästs lättare under hypnos om vi i stället blir att reagera på för mer balans i vardagen och livet som pågår. Vi använder oss utav själv hypnos och positiva suggestioner. Jag guidar dig tillsammans med andra in i en inre avslappning med fokus och ger positiva suggestioner för välbefinnande som det undermedvetna svarar an på.
Du får övningar att göra och leva med mellan träffarna för reflektion och observation, medvetandegöra insikter och fokusera. 
Kraften ligger hos dig och inte i tanken. 

Multidimensionell behandling

40 min 650kr

Multidimensionell terapi arbetar på kroppens energitillstånd.
De tekniker används som bäst medvetandegör insikter och startar den naturliga självläkningsförmågan som finns  mentalt i sinnet via tankar, fysiska kroppen, själsligt och emotionellt.  

  • Akupressur 
  • Massage
  • Healing
  • Medvetandegörande ord
  • Reflektioner

MDT Regression

45-90 minuter 650kr  

Utifrån ett syfte som vi sätter innan vi börjar dig guidar jag dig på en inre själsresa där du upplever. Du ligger skönt med slutna ögon och hör min röst och vi kommunicerar hela tiden med varandra. Jag guidar dig ner i avlsappning och följer dig genom dina egna upptäckter och guidar dig tillbaka här och nu. 

MDT massage

60 minuter 650kr  
Massage tekniker som bindvävsmassag, lymf massage, klassisk massage, meridian massage används och akupressur. 

Betala med Swish på plats. Vid kontant jämna pengar.