Erbjudande

grupper

60 min 150kr kl 18.00-19.00 Datum 10/12 och 17/2. 
Hypnos och suggestioner. Jag guidar dig tillsammans med andra in i en inre avslappning med fokus och ger positiva suggestioner för välbefinnande som det underedvetna svarar an på.
Förbokas senast 1 vecka innan via kontakt med bekräftelse och betalas på plats.  Kom 10 minuter innan då vi börjar kl 18.00. 
Begränsat antal platser till 8 och minst 5 st för att gruppen ska hållas. 

Hypnos och terapi

Elevsession 500kr 60–90 min.
När du kommer till mig gör jag en kort anamnes dvs ställer frågor om dig, din bakgrund och vad du vill ha hjälp med. Jag noterar och skriver ner allt som kommer fram.
Sen om du är villig och är redo guidar jag dig in i hypnos som är likt en guidad meditation.  Ett fysiskt och mentalt avslappnat och fokuserat tillstånd. Där du och ditt undermedvetna hör min röst hela tiden. Under hypnosen ger jag dig sedan suggestioner förslag om nya sätt att tänka, känna och agera utifrån dina behov, det du önskar och vill. Suggestionerna bygger upp och förstärker det du vill åstadkomma. Vid upprepande av dessa suggestioner befästs det i det undermedvetna för att skapa nytt. De nya suggestionerna syftar till att du börjar automatiskt tänka, känna och handla i enlighet med de givna positiva upplevelserna som suggestionerna ger dig.
För varje session vi gör desto starkare och snabbare befästs suggestionerna i ditt undermedvetna vilket direkt börjar leda till förändringar i din verklighet.  Mellan sessionerna kan du fördelaktigt öva hemma med självhypnos och suggestioner.
Jag väljer ut de tekniker som vi kan göra och som kan lämpa sig bäst vid ditt problem. Du kan innan du kommer berätta vilket problem eller symtom du har som du vill ha hjälp med.
Tekniker är:
Suggestioner
EMI ögonröresleterapi 
IDP 
Kärntransformation
Guld coaching
Svitcteknik
Shamanskresursteknik
Snabb fobie befriare
Tekniker vid trauman

EMI ögnrörelse terapi  

Elevsession 500kr 120 min.
Eye movment integration EMI ögonrörelse terapi 
EMI lämpar sig bäst vid otäcka minnen även starkt traumatiska sådana samt sådant man oroar sig inför framtiden. Dämpar och släcker laddningen till känslofyllda situationer och händelser. 
Även huvudvärk och andra fysiska åkommor svarar bra på EMI. 
Används inte vid omedelbart trauma, då ska du vänta minst en månad. Används inte heller vid abrupt slutande av beroendeframkallande mediciner.  

EMI används 1 gång eller 3-5 gånger med 10-14 dagars mellanrum för bästa interaktion. 
Vid enstaka traumatisk händelse räcker det ofta med en session annars 3-5 ggr innan upplevelsen av en händelse reducerats till ett minimum av oro. 
Avslutar med en hypnos induktion med passande bra och positiva suggestioner. 

Multidimensionell behandling

45 min 625kr
Multidimensionell terapi arbetar på kroppens energitillstånd.
De tekniker används som bäst medvetandegör insikter och startar den naturliga självläkningsförmågan som finns  mentalt i sinnet via tankar, fysiska kroppen, själsligt och emotionellt.  

  • Akupressur 
  • Massage
  • Healing
  • Medvetandegörande ord
  • Reflektioner

MDT Regression

45-90 minuter 625kr  
Utifrån ett syfte som vi sätter innan vi börjar dig guidar jag dig på en inre själsresa där du upplever. Du ligger skönt med slutna ögon och hör min röst och vi kommunicerar hela tiden med varandra. Jag guidar dig ner i avlsappning och följer dig genom dina egna upptäckter och guidar dig tillbaka här och nu. 

Betala med Swish på plats. Vid kontant jämna pengar.