Mina tjänster bygger på:

lust               INSPIRATION             SAMARBETE                ÖPPENHET              DELAKTIGHET

Mitt arbete som terapeut bygger på att jag möter varje person med öppenhet och respekt d.v.s. utan att värdera och döma det som är. Min vilja att guida och stödja dig att hitta det bortträngda som orsakar dig symtom. Min lust att verka som terapeut och min inspiration är drivkraft.  Att vi kan samarbeta och jag håller utrymmet öppet oavsett vad som kommer fram i terapin.  Min och din delaktighet krävs för att du ska kunna göra arbetet då det är hos dig förändringen sker. Detta är en förutsättning för att du ska lyckas i din terapi. Jag finns för dig och inte tvärs om.
Vi avbryter vårt samarbete om det inte fungerar och jag rekommenderar dig alltid vidare om ditt problem övergår min kompetens. Jag har tystnadsplikt och verkar under omsorgsplikt och etik.
Mitt företag är registrerat hos bolagsverket och skatteverket sedan 2016. 

Betala med Swish på plats. Vid kontant jämna pengar.

 Hypnos och suggetionsterapi

September 400kr för en session. Oktober 500kr 
En session motsvarar 60–75 min.
När du kommer till mig gör jag en anamnes dvs ställer frågor om dig, din bakgrund och vad du vill ha hjälp med. Jag noterar och skriver ner allt som kommer fram. Sen om du är villig och är redo guidar jag dig in i hypnos som är likt en guidad meditation.  Ett fysiskt och mentalt avslappnat och fokuserat tillstånd. Där du och ditt undermedvetna hör min röst hela tiden. Under hypnosen ger jag dig sedan suggestioner förslag om nya sätt att tänka, känna och agera utifrån dina behov, det du önskar och vill. Suggestionerna bygger upp och förstärker det du vill åstadkomma. Vid upprepande av dessa suggestioner befästs det i det undermedvetna för att skapa nytt. De nya suggestionerna syftar till att du börjar automatiskt tänka, känna och handla i enlighet med de givna positiva upplevelserna som suggestionerna ger dig.
För varje session vi gör desto starkare och snabbare befästs suggestionerna i ditt undermedvetna vilket direkt börjar leda till förändringar i din verklighet.  Mellan sessionerna kan du fördelaktigt öva hemma med självhypnos och suggestioner.

Multidimensionell behandling

45 min 625kr
Multidimensionell terapi arbetar på kroppens energitillstånd.
De tekniker används som bäst medvetandegör insikter och startar den naturliga självläkningsförmågan som finns  mentalt i sinnet via tankar, fysiska kroppen, själsligt och emotionellt.  

  • Akupressur 
  • Massage
  • Healing
  • Medvetandegörande ord
  • Reflektioner