Erbjudande

Hypnoanalys elev sessioner

Introduktions pris 1/3 - 1/7 650kr / gång. 
Första gången görs ett introduktionssamtal och en anames. Därefter börjar vi terapin och inleder med hypnosinduktioner. Efter varje gång får du övningar att göra hemma under veckan tills nästa gång som vi går igenom. Samt öva på självhypnos hemma varje dag. 

Hypnoanalys används för att ta reda på orsakerna till symtom och problem. Hypnoanalys är en form av psykoanalys i hypnos. I terapin gör du besök hos dig själv i och barndomen för att hitta det bortträngda, händelsen (själva orsaken) som gett upphov till olika symtom genom livet. Terapin förkortas då det utförs i hypnos. En hypnoanalys terapi går man 6-12 ggr inte mer beroende på klientens föreställningsförmåga, förväntningar, tro och vilka övertygelser man har samt hur snabbt det tar att gå in i den hypnotiska avslappningen och hur mycket eget arbete man lägger ner hemma själv med att öva på suggestionerna med självhypnos.
I hypnosanalys använder man fria associationer, gestaltterapi och blottläggnadetekniker för att finna det bortträngda och påbörja läkningsprocessen. Flera olika tekniker används för att ladda ur spänningen ur otäcka och traumatiska minnen. Används även vid oro inför framtiden, fysiska besvär, lösa upp mentala och känslomässiga hinder och blockerande trossatser, felaktiga föreställningar och gamla präglingar. 
Nya idéer och förslag ges till det undermedvetna som du svarar an på och leder till kognitiv och emotionell förändring. Nya mönster skapas i beteende, tankar och känslor. Det som legat och påverkat hela livet och gett besvär, obehag och smärta försvinner gradvis symtomen som bortträngningen givit upphov.  Det släcks och laddningen finns inte längre kvar.
Tekniker är:
Fria associationer
Blottläggandetekniker
Gestaltterapi 
Aoutomatskrift

Hypnos och terapi

650kr 60–90 min.
När du kommer till mig gör jag en kort anamnes dvs ställer frågor om dig, din bakgrund och vad du vill ha hjälp med. Jag noterar och skriver ner allt som kommer fram. 
Sen om du är villig och är redo guidar jag dig in i hypnos som är likt en guidad meditation.  Ett fysiskt och mentalt avslappnat och fokuserat tillstånd. Där du och ditt undermedvetna hör min röst hela tiden. Under hypnosen ger jag dig sedan suggestioner förslag om nya sätt att tänka, känna och agera utifrån dina behov, det du önskar och vill. Suggestionerna bygger upp och förstärker det du vill åstadkomma. Vid upprepande av dessa suggestioner befästs det i det undermedvetna för att skapa nytt. De nya suggestionerna syftar till att du börjar automatiskt tänka, känna och handla i enlighet med de givna positiva upplevelserna som suggestionerna ger dig.
För varje session vi gör desto starkare och snabbare befästs suggestionerna i ditt undermedvetna vilket direkt börjar leda till förändringar i din verklighet.  Mellan sessionerna kan du fördelaktigt öva hemma med självhypnos och suggestioner.
Jag väljer ut de tekniker som vi kan göra och som kan lämpa sig bäst vid ditt problem. Du kan innan du kommer berätta vilket problem eller symtom du har som du vill ha hjälp med. 
Tekniker är:
Suggestioner
EMI ögonröresleterapi 
IDP 
Kärntransformation
Guld coaching
Svitcteknik
Shamanskresursteknik
Snabb fobie befriare
Tekniker vid trauman

EMI ögnrörelse terapi  

650kr 90 min.
Eye movment integration EMI ögonrörelse terapi 
EMI lämpar sig bäst vid otäcka minnen även starkt traumatiska sådana samt sådant man oroar sig inför framtiden. Dämpar och släcker laddningen till känslofyllda situationer och händelser. 
Även huvudvärk och andra fysiska åkommor svarar bra på EMI. 
Används inte vid omedelbart trauma, då ska du vänta minst en månad. Används inte heller vid abrupt slutande av beroendeframkallande mediciner.  

EMI används 1 gång eller 3-5 gånger med 10-14 dagars mellanrum för bästa interaktion. 
Vid enstaka traumatisk händelse räcker det ofta med en session annars 3-5 ggr innan upplevelsen av en händelse reducerats till ett minimum av oro. 
Avslutar med en hypnos induktion med passande bra och positiva suggestioner. 

kommande grupper

10 ggr för 2000kr via zoom 
Gillar du meditation så passar det dig som också vill ha ut något ännu mera av det. 
Hypnos och suggestioner. Jag guidar dig tillsammans med andra in i en inre avslappning med fokus och ger positiva suggestioner för välbefinnande som det underedvetna svarar an på.
Vi kommer också att arbeta med vad vet vi egentligen? Vi kommer arbeta med självaktning och att uppmärksamma att leva medvetet och leva med självacceptance under 9 veckor. Självaktning är något vi känner inför oss själva och självacceptance är något vi gör. 
Med övningar mellan träffarna så tar detta dig vidare när du gör dem. 

Multidimensionell behandling

45 min 650kr
Multidimensionell terapi arbetar på kroppens energitillstånd.
De tekniker används som bäst medvetandegör insikter och startar den naturliga självläkningsförmågan som finns  mentalt i sinnet via tankar, fysiska kroppen, själsligt och emotionellt.  

  • Akupressur 
  • Massage
  • Healing
  • Medvetandegörande ord
  • Reflektioner

MDT Regression

45-90 minuter 650kr  
Utifrån ett syfte som vi sätter innan vi börjar dig guidar jag dig på en inre själsresa där du upplever. Du ligger skönt med slutna ögon och hör min röst och vi kommunicerar hela tiden med varandra. Jag guidar dig ner i avlsappning och följer dig genom dina egna upptäckter och guidar dig tillbaka här och nu. 

MDT massage

60 minuter 650kr  
Massage tekniker som bindvävsmassag, lymf massage, klassisk massage, meridian massage används. 

Betala med Swish på plats. Vid kontant jämna pengar.