Rena esentiella oljor och kapslar

I nästan 2 år har jag levt med en god cellförändring och när jag under 2 månader sommaren 2019 intog dessa rena och essentiella oljor och kapslar från naturen så eskalerade förändringen på huden och fick en snabb tillväxt och spridning som blev farlig. 
Läkares undersökning och röntgen början av 2018 visade gott likså våren 2019. 

Efter sommaren kunde Läkaren inte förstå vad det var som gjort att detta plötsligt eskalerat och fått en sprdning.
Det spred sig till lymfan och onklog läkaren sa ja tyvärr det är med största sannolikhet att det är dessa produkter som orsakat detta då de innehåller hormoner från växter vilket är det som gör att det växer och sprider sig.  
Resultatet av dessa produkter innebar att jag blev både fysiskt drabbad för resten av livet med operation med biverkningar, cellgifter och dess biverkningar, strålning och syntetiska mediciner som ger kroniska biverkningar i form av bl.a. klimakteri besvär, trötthet och värk. Ekonomiskt skulle detta komma att drabba mig hårt för ett år framåt med sjukskrivning.
Det är dock inte bara jag som är drabbad utan hela min familj och det kostar ekonomi att söka frisk-vård och läkning för allt som det ställer till med.

Jag testade sedan dessa produkter med kinesologi muskeltester och det visade sig att jag absolut inte skulle ha dessa produkter i eller på min kropp. Så hade jag fått upplysning och inte tagit de hade alltså utgångsläget varit ett helt annat dåde ekonomiskt och fysiskt. 
Därför är det väldigt viktigt att aldrig köpa hälso produkter av någon återförsljare utan ta reda på hos utbildad person inom örter och växter som en natruläkare eller homeopat, som kan ta reda på vilka brister som finns i kroppen. Därefter köpa homeopat medel eller kosttilskott av rätt märke. 

Min egen känsla var att inte ta sjuk-vårdens hjälp då det förstör det naturliga och enbart symtom behandlar.
Jag provade dock sjuk-vård. Jag fick också till mig att vissa saker kunde jag dock förhandla bort fast inte allt då man inte visste till vart det spridit sig och vilka metastaser som kunde utvecklas och växa. Vissa saker var jag tvugen att ta sa läkaren för annars skulle jag inte klara mig och ett annat väntrum skulle bli ett faktum, då kan vi inget göra sa han. 
Jag kände dock att sjuk-vård med syntetiska medel aldrig kunde åtgärda orsakerna till problemet utan göra mig sjukare med ytterligare sjukdom och diagnoser som biverkningar längre fram.
Jag valde att gå med på behandling med operation, cellgifter 6 ggr, strålning 15 ggr och den medicin i 10 år fast kände och visste att medcinen kommer jag vägra så klart. 

Under tiden av cellgifts behandlingarna så forskade jag mycket själv och gick på regelbunden kvantmedicin, undersökning och behandling med energifrekvenser. För att reparera skadorna ända ner på cellernas DNA och RNA nivå. Medicinerna skadar så mycket och sakta bryts kroppen ner mer och mer och även mentalt bryts man ner av cellgifterna. 
Tillslut efter all egna efterforskningar så var min vetskap bekräftad och jag avslutade tryggt och delvis arg all sjuk-vård och behandlingar efter 3 cellgifts behandlngar. Nu väntar tillfrisknade och återhämtning på naturens väg.
 
Den Tyske läkaren Otto Wurbergs Nobelpris 1931 bekräftar att det är mitokondrier i cellen som slås ut av en reaktion och att det är en sk metabolism och att cancer celler är en jäsning.
"Cancer har mer än alla andra sjukdomar, otaliga sekundära orsaker, men för cancer finns det bara en enda primär orsak, och sammanfattningsvis är den primära orsaken till cancer ersättning av syreandning med jäsning av socker"
Sjukvården känner inte till detta och arbetar inte ens efter det när jag frågar. 

Vetenskapsmannen Antoine Bechamp (1816 – 1908) som upptäckte och påstod att sjukdom beror på en kombination av gifter och en ohälsosam cellmiljö.
Fler efterforskningar görs och hittar av bl.a. Läkare som Erik Eneby och Annika Dahlqvist.  Ben Johson läkare och naturläkare, osteopat och klinikchef för The Immune Recovery Clinic i Atlanta. Läkaren Tulio Simonchini. 
Efterfoskningar som säger att det är mitokondrierna som slås ut i cellen, de som ska tillgodose cellens övriga delar med syre och energi. Mitokondrierna slås över tid ut av stress från en kemisk reaktion eller en negativ emotionell reaktion som blir när det symptatiska nervsystemet är i gång för mycket och länge. Därav uppstår olika symtom beroende på var det sätter sig och vilka benägneheter man har att uteckla. 

Sjuksöterkan jag pratar med som tar hand om mig vet inte ens om detta och de har inte fått lära sig säger hon vad som händer i cellen innan den blir cancer utan bara fått lära sig om själva mutationen och vad som händer därefter. 
Du vet och kan mer än mig säger hon. 
Jag får bekräftat av läkare att det enda som läker är kroppens egna system fast de ska ändå bryta ner det. Ologiskt för mig. Sen säger läkaren att sen har vi botat dig och när jag frågar om orsaken säger de otur.
Trots att det finns ett nobelpris år 1931. Det finns ingen slump eller otrur då allt är orsak + verkan = konsekvenser det vet jag, fast det vet inte de att jag vet. Orsaken finns i mig fast sjukvården utorskar aldrig individen och de frågar inte ens mig.
De bryr sig inte eller så vill de inte ta reda på hur det kommer sig att jag fått C.  Blir man sjuk krävs alltid en delaktighet för att bli frisk och jag får inte ens vara delaktig. Det krävs livstilsförändringar både stora och små för att bli frisk och de bryr sig inte ens om att fråga hur jag lever och hur jag levt med stress både fysiskt, mentalt och emotonellt. 

Det som läker en människa är kroppens egna system och då måste jag verka för att ha ett högt väl fungerande immunförsvar och ha mycket låg kemisk och emotionell stress i kroppen. All försurning måste bort och helst ta bikarbonat direkt intravenöst och tillföra extremt mkt C vitamin intravenöst, fast det kan jag inte.
Jag behöver frisk-vård som består av holistisk alernativ medicin från naturen. Ge kroppen med dess celler och alla funktioner rätt energi och näring. Jag behöver också upplysning !! En organisk kropp kan inte bots med syntetiska medel som någon männiksa har tillverkat. Det kan endast hålla behandla symtom och hålla dessa i schack. Tyvärr så används inte den forskning som finns inom sjukvården och  de gör inte ens patienten delaktig i sitt eget tillfrisknade och läkningsprocess, de från tar patienten allt ansvar, så sorgligt och förfärligt.
Det innebär att jag kan fortsatt bli sjuk och måste ta deras mediciner helst resten av livet så jag kan fortsatt vara sjuk och symtomen hålls i schack, alltså symtomfri. Så de inte märks bara att jag får andra och mer biverkningar med symtom.
Min naturliga organiska kropp blir sjuk av syntetiska medel - mediciner och gifter som även finns i livsmedel. Syntetiska mediciner och medel ger mig fler och andra former av biverkningar, som är en konsekvens. 

Att reparera kroppens celler på DNA och RNA nivå från cyntetiska gifter tar tid och återhämtning behövs för syntetiska medel som cellgifter / cytostatika bryter ner en både fysiskt och mentalt.
Jag har nu brister på Q10, C,D och B och B12 vitaminer samt mineraler selen och zink.
Det kostar att bli sjuk och det krävs naturliga åtgärder för att bli och vara frisk och åldras långsamt .