Vårt  mörker finns alltid där

Vi kommer att såra och göra dumma saker i okunnskap och omedvetenhet därför behöver vi möta det hos oss själva utan att klandra oss själva. Vi gör saker i bitterhet och vrede och allt vi gör är egentligen en människas rop på kärlek.

Del 1 av ett viktigt skuggarbete i att möta och vilja se hela sig själv för att ta ansvar för sig själv ger självrespekt och självmedkänsla = kärleksfullt.  
Vill inspirera er till att synliggöra det omedvetna som ständigt påverkar oss själva, våra relationer och som hindrar oss från att leva våra drömmar, visioner och att må ännu bättre, läkas och bli fria.  
Vi är inte vakna i våra egna liv. Så viktigt att bli medveten om hela sig själv och alla våra sidor och egenskaper som vi har. Minns att det är modigt och vackert att medvetandegöra insikter om sig själv och ansvarsfullt.
Att inte vilja se det omedvetna som ständigt påverkar oss eller att förneka  sina negativa och positiva sidor gör oss till offer. Att bära eller ge skuld och skam gagnar ingen och det ska bort.
Att bli medveten om våra reaktioner andra väcker hos oss och de beteenden vi har är sår inom oss själva som fyller en funktion och
är en längtan av något.

I flera olika övningar fick vi välja att ta situationer med andra att arbeta med. Hur den andra agerar både i kroppsråk och hur de uttrycker sig mot oss för att sedan se hur det påverkar oss och vårt eget agerande getemot oss själva och andra i vår omgivning. Jag fick titta närmare på när människor inte kunnat möta min emotionella smärta. Hur de har respektlöst mött mig med nonchlans, arrogans och lagt locket på. När de har ifrågasatt, dömt och värderat mig. Hur jag har blivit färgad och påverkad av det och gett mig olika mönster, vanor och beteenden mot mig själv och andra. Hur mina egna skuggsidor av det tar sig för uttryck i mitt liv och i min vardag som jag tidigare inte varit medveten om.
På detta vis kan vi hjälpa oss själva att läka destruktiva beteenden och mönster i relantioner som vi återupprepar och hamnar återigen i . Samt hjäpa våra barn att inte följa våra fotspår i den redan upptrampade stigen. Alla människor förljer en redan upptrampad stig även när det gäller beteenden, mönster och präglingar, det är oundvikligt. Som att välja partner som inte är bra för oss eller mat, arbete och tränings beteenden som gör att vi får problem med vikt och hälsa. Det kan yttra sig som ett förminskande av oss själva eller att vi inte förmår att se våra egna positiva sidor, styrkor och förmågor till att vi bemöter oss själva och andra dåligt. Negativa tankar, värderar och dömmer.
 
Så länge vi inte gillar oss själva kommer inte sanningen fram. ❤️
Och hur vi låser oss själva i våra föreställningar om den andra.


Att själv inte fått trygghet, acceptans och kärlek som jag behövt har skapat så mycket smärta som tar sig olika uttryck och som hindrar mig från att bara våga vara jag och leva mina drömmar och visioner. Jag har en hel del skuggor att jobba med och som skapar en hel del skuld som jag far runt med. De egenskaper de har har jag också och det som de gjort mot mig gör jag i min tur mot mig själv på olika sätt och nyanser i då tid och nu tid. Fortsättning följer i vardagen i att våga se och möta det jag triggas av hos omgivningen som är sår inom mig som ger möjligheten till läkning.  Livsviktigt att ta hand om sig själv och först då kan jag själv vara en bättre förälder, fru, vän och kollega.

Prata om känslor öppet och rakt utan utan konflikter och göra sig till offer.
"Ju mer medvetenhet vi på allvar vågar uppmärksamma och omfamna de förnekade sidorna inom oss, desto mer mörker vi avslöjar - ju starkare gör i vårt ljus" Agneta Orlå.

Tack Agneta Orlå för att du gör det möjligt med skuggarbete på det här verksamma sättet än att sitta hemma på kammaren och reflektera över sig själv gör att man inte kommer åt kärnan av det mörka som behöver läkas för att bli fri.

Etiketter: skuggarbete

Kommentera gärna: