Känn din väg

Allt och alla har en variernade kapacitet, förmåga och är unika. Kunna se, känna och acceptera det. En häst kan spriga långt och fort fast kan inte fånga möss. Det gäller att kunna finna / känna det.
När vi känner oss less, uttråkade, förvirrade eller rädda så är det fel väg för oss. När vi stannar kvar i relationer, jobb, vänner och intressen som inte är rätt för oss så visar det sig genom dessa känslor. Öva upp en stark inre magkänsla genom att känna efter hur det svarar ann i dig och  på vilket sätt? Är det ett motstånd som du behöver utmana och gå förbi för att det väcker det naturliga motståndet som det innebär att gå utanför den trygga komfortzonen, vanan som ändå inte är bra för dig eller är det ett motstånd som väcks på grund av att din kropp, själ och ande signalerar att det inte är ra för just dig. Minns att: Lyssna till din kropp annars skriker den och Lyssna till själen annars tystnar den. Viktigt att känna och följa sin egen väg så vi inte går vilse i andras fotspår.
Även om det är rätt för någon annan så behöver der inte vara rätt för dig.
Se bara hur blommorna i naturen har olika behov och trivs och växer bäst i olika miljöer. Vissa behöver starkt soljus andra, skuggiga plaster och våta miljöer. Vissa växer bäst i skog, på berg eller äng. Utforska dig själv och vad som är rätt för dig. Våga prioritera och fokusera på dig själv. Alla blommor är precis som vi vackra med en unik sammanstättning och fyller en funktion. Precis som maskrosen med sin utrensande och antibiotisk effekt har alla något unkt bra som behövs. Tillsammans bildar alla blommor den vackraste buketten. De är natruliga precis som vi och där finns ingen konnkurrens eftersom alla är olika och behövs.
Det är självrespekt att ta ansvar för sig själv och följa sina egna behov det som är sin väg.

Vilka är dina egentliga behov?
När du återupprepar mönster som att hamna i liknanade jobbrelationer, partner relationer eller umgänge så vänd om och möt upp dig själv och ställ dig frågan hur det kommer sig att du valde den partner, jobbet eller umgänget. Finn svaren innan du går vidare för då kommer du med största sannolikhet återupprepa mönstret som ligger på en för dig omedveten nivå.  Hur kommer det sig att vi återupprepar mönstren som våra föräldrar har eller i hur de bemött oss så bemöter vi våra barn. Vi kan endast bryta den först när vi finner anledningen till dem.

Att utveckla sitt inre innebär att avveckla lager på lager av präglingar och uppfattningar och manifestera nytt. Det gör att man kommer åt kärnan av sig själv och det som är jag. Det är ett ständigt pågående arbete och innebär att ta ansvar för sig själv och sina efterkommande. Ibland kan insikter upplevas smärtsamt, att ta sig igenom lager av prägligar och mönster fast förlösningen efteråt är extremt BefriAnde, StärkAnde och HelAnde.

Kommentera gärna: