Do not Judge

Tittar vi på detaljerna och symtomen missar man helheten och sambanden som är så viktig för oss i MDT. Modern kemisk medicin kan inte tillföra kroppen något utan att samtidigt ta något. Även om det ibland behövs så får det konsekvenser. Det ger biverkningar på grund av att det är ett kemiskt preparat och inte naturligt för kroppen. Biverkningarna pågår olika lång tid efter intaget av de upphört. Med hjälp av kost och örter kan man istället stödja kroppens egen produktion och läkning. Det ena utesluter inte det andra och akutsjukvård är nödvändig för oss. Det är viktigt att ta reda på hur länge biverkningar sitter i efter att ha slutat med kemisk medicin och gör alltid det som känns rätt för dig.

Allt hänger ihop och påverkar varandra sinne, kropp, själ och emotionellt. Bär vi på en känsla för länge så kommer det att påverka andra och fler delar av oss och obalans uppstår som leder till ohälsa och fysiska symtom samt vise versa. En långvarig känsla påverkar den fysiska kroppen, våra organ och celler. Ju längre tid vi haft en obalans utan att vi lyssnat och förstått signalerna och inte kommit till rätta med orsaken så påverkas fler delar av oss och mer obalans och symtom får vi. En naturlig konsekvens av verkan som ger orsak.

För att vara friska och uppnå balans behöver vi följa naturens lagar, tillgodose våra behov och förstå vad vår kropp och själ signalerar till oss. De flesta av oss kör på och fattar ingenting varför sjukdom och ohälsa uppstår. MDT som baseras på kinesisk medicin förebygger ohälsa, obalanser och balanserar upp för att stödja förmågan att läka tillstånden vi har. 
För att leva ett hälsosamt och friskt liv tills vi dör behöver vi ha balans mellan yin och yang, vara sanna mot oss själva och våra behov i sinne, kropp, själ och emotionellt samt medvetandegöra det osynliga Yung så det blir en del av vardagen.  

Det finns alltid en anledning även till konflikter i relationer så döm och värdera inte. Vi behöver gå bortom vårt begränsande intellekt för ökad och vidgad medvetenhet, där finns svaren om orsakerna. Vi har ingen rätt att döma ändå gör vi det till ingens glädje och hälsa.

Alla bär på sina uppleveser av verkligheten och det påverkar människan i allra högsta grad så döm inte. Respekt !

Hälsosamma hälsningar om en förhoppning om ett ökat medvetande för var och en av oss.
Jenny

Kommentera gärna: