Det ofattbara

Att vi alla har förmågan att kunna skapa och det ofattbara är att vi kan skapa mer än vi någonsin förstår utifrån den makt och kraft vi har.

Vi kan skapa allt utifrån rädslor och tvivel på oss själva och andra eller utifrån kärlek och tillit till oss själva och andra.
Det ofattbara är att vi påverkar inte bara oss själva utan även andra när vi fördömer och agerar utifrån vår egen smärta, rädsla och tvivel. Då skadar vi varandra och gör både oss själva och den andra till offer i det vi skapar. Dags att vakna upp och bli medvetna. Vi är skyldiga att göra varandra medvetna och stå upp för oss själva och inte tillåta destruktiva saker ske mot varandra.
Ord och handlingar som vi använder respektlöst som sänker och kränker och gör även den omedvetna förövaren till offer för sig själv och sitt agerande.

Det är först när vi är medvetna som vi kan välja och få djupare insikter om vad vi skapar. När vi är omedvetna kan vi inte välja utan vi skapar ibland i rent oförstånd smärta hos andra och att vi är kvar i destruktiva beteenden, mönster och relationer. När vi är offer så har vi inget val utan agerar och handlar utifrån impulser och invanda mönster och präglingar från vårt förflutna. Vi projicerar även över vår egen smärta och rädslor på andra och förtrycker. Dags för ökad medvetenhet hos var och en av oss.

Vi söker hela tiden trygghet och när själen driver oss vidare kan vi ibland känna oss trängda, rädda, osäkra, less eller något annat. Det är naturligt för oss att vilja stanna kvar i det trygga trots att det inte är bra för oss.
När vi är osanna mot oss själva skapar det olika inre konflikter, tillstånd som vi känner av som besvär, obehag eller smärta i kropp, sinne, själ och/eller emotionellt. Ju mindre vi lyssnar till oss själva och inte följer våra egentliga behov, desto mer symtom får vi. Det kan vara mindre lätt att förstå kroppens signaler och veta hur.

Lyssna till din kropps signaler annars skriker den. Lyssna till din själ och din guidning annars tystnar den.
Ja må vi leva idag.


Det ofattbara vilken kraft det ligger i tron på oss själva och vår egen läkning. Människans urgamla nedärvda självläkningsförmåga.
Det ofattbara att jag hela tiden föder mina insikter till medvetenhet.  
Att ha blivit buren av en kraft genom livet.
Jag tar regelbundet egen tid återhämtning för att kunna räcka till. Och underhåller mig och min kropp i multidimensionella behandlingar för att upprätthålla balans i vardagen och göra livet mer hanterbart.
Att vilja läkas och bli fri är en drivkraft jag haft utan att jag vet vad.
Viktigt för mig att se och möta mitt inre, själsliga och andliga då utvecklas jag.

Vad fantastiskt livet är, fullt av mäktighet som innehållit både fysik smärta, symtom, lidande, glädje, gemenskap, oändligt ofattbar kärlek och närvaro.
Jag blir imponerad över allas inre utveckling och att växa som människor. Tillåt din egen själ få växa som alla andras.
 
Det ofattbara att kunna ta tillbaka makten och kraften, det är livsviktigt att inte förlora sig själv för någon annans, smärta rädslor och girighet.
Upplevelser i livet påverkar oss och ger oss alla tankar, känslor och tillstånden som de skapar i vår fysiska kropp.  

Vi bär alla på omedvetna mönster som uppstått av präglingar i vårt förflutna och vi reagerar instinktivt på olika impulser som sker omedvetet.
Det ofattbara är att jag kan se och identifiera detta hos mig själv och skapa nytt som jag mår bra i. Genom att bli medveten, få djupare insikter, fokusera och göra.
När jag ser tillbaka på mig själv mitt liv och mina upplevelser kan jag knappt förstå vad jag lyckats skapa. Kan inte riktigt greppa om vad det är jag gör, för min egen skull i gemenskap med andra och det som är naturligt för mig. Var och en gör sitt eget arbete med sin egen inre utveckling och det kan vara svårt att greppa det ofattbara.

Vi har alla förmågan att skapa. Ha kärleken som drivkraft.  
Jenny

 

Kommentera gärna: