Jenny Lindgren Multidimensionell behandlingsterapeut Jenny Lindgren Multidimensionell behandlingsterapeut

Välkommen på en GivAnde och NärAnde behandling

Jag hjälper modiga kvinnor att medvetnadegöra insikter och att börja läka. Genom Multidimensionell terpi nå djupare nivåer av sig själv i sinne, kropp, själ och emotionellt. Med hjälp av sin egen inneboende kraft och mod.

Jag har vilja och engagemang att hjälpa dig  utifrån ett holistiskt synsätt och en grundfilosofi om att alla redan har de egenskaper de behöver, att själen är vår guidning och att det är anden i oss som vet. Med kärleken som drivkvraft skapar vi tillsammans det vackraste som finns-
"Själar växer när de berörs och insikter föds. Livet är en magisk möjlighet som du har. Gör det LevAnde"

Multidimensionell terapi

MDT är en komplementär behandlingsform. Den bygger på healing, terapuetens intuitiva förmåga samt traditionell kinesisk medicin (TCM) som utgår från läran om yin, yang och de fem elementen för att skapa balans i vår vardag.

Besvär, obehag och smärta är kroppens signaler på obalans. Sambanden mellan vår fysiska kropp, tankar / känslor, själ / ande behöver bli mer synligt.

MDT är en fantastisk behandlingsform, som tar med Hela dig - Kropp, Själ och Ande - på en Resa som för inåt och framåt. Kinesisk holistisk medicin i kombination med samtal och inre vägledning. En helt unik upplevelse. För egen del känns det som vi fått fatt i minnen, sår och djup på ett helt nytt sätt. Nu kan jag se SAMMANHANG i sånt jag tittat på förr, men inte nått ända in, inte djupt nog för läkning. Kropp och själ finner ett nytt lugn.....sen kommer det upp känslor och tårar men jag välkomnar allt. Och i fina, fina, varma, äkta Jennys händer är man TRYGG och Resan blir en skön upplevelse. Alla borde få möjlighet att ta några MDT behandlingar och se och lära känna sig själva på ett djupt sätt Tack Jenny - jag kommer snart igen ❤
/ Karin Seigerud

Tack för senaste behandlingen. Vilken kraft du har. Att kunna leva i harmoni utan droger, döm inte, jag dömer inte, att få bo i en kropp utan smärtor så att själen får göra det den skall.
/ Arne

Mycket bra behandlingar. Kände mig trygg och omhändertagen. Olika varje gång men prickar in det som behövs. Toppen. Jag kommer igen!
/ Annika Gradstock

Sidan går att dela

4

Hittar lite nya och andra öppningar ”Det som är svårast att förklara är det som är självklart men som alla bestämt sig för att inte se ” Ayn Rand. _ Enligt Mike Dooley har Time Magazine kronor om att Albert Einstein sätt att lösa problem och ekvationer är enbart genom att tänka på dem. Alla tänker fast skillnaden är att vi har blivit lärda att vi måste gå i skolor och vidga vårt perspektiv för att finna kunskapen utanför oss själva. Få människor har fått lära sig att vända dig inåt för att lösa ett problem eller att lära sig något nytt. Det första vi bör göra inför problem är att vända oss inåt och reflektera över problem ( det som man upplever som problem ). För att lösa ett problem så räcker det med att bara veta en liten del för att resten ska bli känt. Genom att reflektera över A och B kommer säkerligen sanningen om C att uppenbara sig. När man vet om A, B och C kan man dra vissa slutsatser som gör att D och E visar sig och du kan dra ännu fler slutsatser . Och så kan man gå vidare i att lösa problem i all oändlighet. Till sist visar det sig att det inte finns någonting som du inte kan dra slutsatser om genom att vända dig inåt. Mike menar med detta att det alltid bör vara den inre reflektionen vi bör använda oss av när vi står inför ett problem. _ Eftertänksamhet och reflektion om tankar. #eftertänksamhet #reflektion #tankar #problem #inredialog #logisk

17

Mitt i cORONa finns ORON och mitt i oROn finns RO . #corona #oro #ro #vila #bördor #matteusevangeliet #matteusevangeliet11:28